Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Komiksové publikum (7) - Čtenáři jako subkultura

04.05.2012, autor: Gethie

Pokračování článků z diplomové práce o Komiksovém publiku jako subkultuře
Typické činnosti v rámci subkultury
Subkultura lze často popsat také v termínech sdílené specifické činnosti, která pro členy subkultury hraje klíčovou roli. Je obvyklé, že postupně se popis činností typických pro určitou subkulturu rozrůstá a vytváří jednotný celek, který se stává základním schématem chování „lifestylové“ komunity. V oblasti komiksu rozeznáváme několik činností, které jsou pro členy subkultury typické.

Základní činností, která stojí ve středu subkultury je konzumace komiksových příběhů. Ovšem tato činnost sama ještě jedince neuvádí do subkultury, neboť čtení komiksu nelze považovat za jedinečnou činnost a nepředpokládá žádné interakce s ostatními. Mnoho jedinců, kteří občas otevřou komiksy, se neidentifikuje s existujícím fandomem a subkulturou. Teprve ve chvíli, kdy se z této činnosti stává ústřední bod jedincova života, doplněná o další činnosti a interakci s dalšími souputníky, můžeme mluvit o členství v subkultuře.

Příslušníci subkultury komiksu jsou obvykle i sběrateli jednotlivých sérií a příběhů. Většina fanoušků komiksu má zájem také o historii a teorii komiksu, a tak sledují nejrůznější magazíny věnované komiksu – od fanzinů přes pro-ziny až k vědeckým časopisům. Další charakteristickou činností je amatérská tvorba – ať už ji veřejně prezentovaná, či určená „do šuplíku“ a s ní spojené životní cíle – prosadit se v komiksovém průmyslu. K amatérské tvorbě i snahám prorazit na profesionálním poli se pojí rovněž aktivní účast na tvorbě magazínů věnovaných komiksu, případně v současné době i internetových stránek.

V rámci fandomu rovněž předpokládáme, že čtenáři komiksu se budou zajímat také o další kulturní produkty, které jsou s komiksem spojeny. Komiksový fanoušci se často cítí povoláni ke kritickému hodnocení filmů, seriálů či počítačových her, jež vznikly podle komiksové předlohy.

V rámci subkultury by samozřejmě bylo možné najít i další činnosti, které jsou obvyklé. V Japonsku, kde je komiksová kultura široce rozvinutá, se příslušníci subkultury s oblibou převlékají přímo za své hrdiny. Mohli bychom vzpomenout také návštěvy comiconů, nákupy komiksů a návštěvy výstav komiksových autorů a jejich autogramiád. Všechny zmíněné činnosti můžeme chápat jako základní pro subkulturu komiksu, což nevylučuje, že jednotlivé skupiny mohou uznávat i další činnosti – nejčastěji zmiňovaná je obliba fantasy a sci-fi literatury či fascinace televizními seriály stejné tématiky. Tento dojem je nejspíš podpořen zahrnutím subkultury komiksových čtenářů do kultury nerdů a vzájemném prolínání zájmů.

Čtenáři komiksu jako subkultura - Místo pro interakci mezi členy subkultury
Subkulturu lze popsat také z hlediska místa, které využívá k setkávání jednotlivých členů, nebo také k provozování klíčových činností. Na takových místech platí jistá pravidla chování, která jsou členům vštěpována v rámci převzetí životního stylu a jsou součástí subkulturního kapitálu. Pro subkultury, v nichž je členství stigmatizováno, takové místo zároveň představuje bezpečný prostor – místo „v pozadí“. Zde mohou beze strachu odhalit svou stigmatizovanou identitu, neboť na tomto místě není vnímána negativně.

Prvním takovým místem „v pozadí“ jsou specializované obchody s komiksy.

Zákazníci – členové subkultury zde propátrávají současné i staré komiksy, hovoří s obsluhou i dalšími zákazníky o svých oblíbených sériích a hrdinech. Shánějí zde pro-ziny i jiné kulturní artefakty, které s komiksem souvisí. Specializované obchůdky s komiksy se v USA objevily teprve v průběhu 80. let a pro subkulturu čtenářů komiksy tento vývoj znamenal další krok. Teprve s objevením komiksových obchodů čtenáři a fanoušci, ale také sběratelé-spekulanti získali prostor, v němž se mohli pravidelně střetávat a věděli, že tam seženou všechny své oblíbené komiksy. Tento prostor byl pro fanoušky zároveň bezpečným místem – potkávali zde lidi se stejným zájmem, naopak většinová společnost, která vnímala – a stále často vnímá – četbu komiksů jako infantilní zábavu a od tohoto bodu odvíjí většinu negativních stereotypů fanoušků komiksu, zůstává před dveřmi obchodu. Druhým bezpečným prostorem, vyhrazeným komikovým čtenářům jsou comicony – comic book conventions. Tyto srazy komiksových fanoušků jsou pro členy subkultury důležitou kulturní akcí, která jim dovoluje „stát bok po boku s ostatními fanoušky, stejně jako s profesionály komiksového průmyslu“. Tyto interakce přispívají k budování komiksové kultury, která se jinak vytváří především v komunikaci zprostředkované skrze fanziny či internetové stránky apod.

Rozvoj comiconů je spojený s rozvojem komiksového fandomu v 60. letech a vychází z dědictví fandomu sci-fi, k němuž patřila i řada komiksových čtenářů. Model comiconu vychází z modelů srazů fanoušků scifi. Comicon se tak stává setkáním fanoušků a čtenářů komiksu, prodejců a distributorů, stejně jako profesionálních tvůrců komiksových příběhů. Kromě burzy komiksů a družení fanoušků se na comiconech pořádají autogramiády a přednášky komiksových tvůrců, stejně jako promítání filmů založených na komiksových tématech a soutěž kostýmů.

Comicony se tak stávají důležitou akcí, při níž se potkávají jedinci, kteří se do té doby znali pouze prostřednictvím emailové korespondence. Zatímco komiksový obchod nabízí pravidelnou interakci s omezeným okruhem jedinců, comicony rozšiřují interakce mimo lokální komunity a dovolují propojení profesionálních a laických pohledů.

Pokračování příště.

Text pochází z diplomové práce Kateřiny Králové Komiksové publikum jako subkultura (Analýza recepčních strategií), obhájené na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií, v Brně roku 2010, dostupné online.

Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Gethie

Související články:


theoriá
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %
08.06.2012 Komiksové publikum (12) - Závěr


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!