Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

ZZZLOZOBCI A AU - komiks (1991)

12.02.2012, autor: J

Podvme se, o em byl populrn komiks ZZZLOZOBCI A AU.
Tento kreslen seril pro dti vychzel v asopisu AU - ti A Usmvej se. V on dob lehce po revoluci to byl jeden z originlnch eskch komiks pro dti a mlde. Uchvacoval napnavm pbhem a ndhernou kresbou Pavla astnho. U prvnho komiksu je autorem kresby a scne uvedeno duo Pavel astn a Jaromra Valekov, nmt byl dlem rky Baborovsk.

Zmnky o tajemnm ptkovi AU jsou ji v prvnch slech asopisu, avak prvn komiksov podoba postavy je a v druhm sle na prvn stran oblky, vidme zde ptka AU v lyask vstroji.

Samotn komiks ZZZLOZOBCI, tedy prvn st, najdeme a v 5/1991.

Komiks zan tmito skromnmi slovy: "Jak jist vte, njak ten ptek se kolem dt potuluje ptk AU. Zn jich za tu dobu spoustu, ale co ony o nm vd? Odkud se vzal, m byl a pro m tak rd dti? No, snad to bylo takhle:
V jedn prazvltn zzemice - zemi temn fialovch a fialov temnch ptk - ZZZLOZOBK - nebylo moc veselo."

Zzzlozobci barv svoji dosud zelenou planetu na fialovou barvu. Najednou se na displeji mapy regionu objev lut barva, kter zpsob u zzzlozobk poplach. U kolonie chlupatch housenek je lut bod, hls alarm. Na obrzku z horn perspektivy vidme ptka AU obklopenho kruhem samch zzzlozobk s helmami. Posledn textov pole komiksu se pak pt: " Odkud je? Dozvte se v ptm sle!"

slo 6/1991 pokrauje tm, e zzzlozobci objevili ve sv lhni neznm lut zvtko mezi ostatnmi fialovmi zzzlozobky. U fa zzzlozobk zzzobana se rozhodnou luka pebarvit na fialovo, ovem nespn. Komiksov strana kon tm, e se mon jedn o vzpouru proti hlouposti a zlu zzzlozobk.

Nsledujc slo pin hned ti komiksov strany. Dozvdme se, e dv byla "zzzlozob zem" veselou a teplou planetou, vude bylo plno lutch ptk a kamardskch housenek, vechna zvtka ila mezi stromy bonbnovnk a okoldovnk nebo pod kei lztek. Do doby, ne pi konn sportovnch her piletl neznm nvtvnk, kter zaal rozdvat fialov brle, zzznm po cel galaxii, super lgr sezny.

Pokraovn pt.

Pod lnkem najdete konkrtn sla asopisu, po kliknut se objev obrzek tituln strany a ukzka komiksu z danho sla.
Autor:


Autor lnku: J

Detaily o komiksech:

Titul: AU . 05
Srie: AU - ronk 1991
Scn: Pavel astn
Jaromra Valekov
Kresba: Pavel astn
Lettering: Pavel astn
nr: asopis (CZ).
Rok vydn: 1991 - 1992
Poet stran: 16
Vydavatel: AG kult - kulturn agentura
Zem vydn: eskoslovensko
Zem pvodu: eskoslovensko

Titul: AU . 06
Srie: AU - ronk 1991
Scn: Pavel astn
Kresba: Pavel astn
Lettering: Pavel astn
nr: asopis (CZ).
Rok vydn: 1991 - 1992
Poet stran: 16
Vydavatel: AG kult - kulturn agentura
Zem vydn: eskoslovensko
Zem pvodu: eskoslovensko

Titul: AU . 07
Srie: AU - ronk 1991
Scn: Pavel astn
Jaromra Valekov
Kresba: Pavel astn
Lettering: Pavel astn
nr: asopis (CZ).
Rok vydn: 1991 - 1992
Poet stran: 16
Vydavatel: AG kult - kulturn agentura
Zem vydn: eskoslovensko
Zem pvodu: eskoslovensko
Souvisejc lnky:


Asopisy A mAgAzny
21.09.2019 ebek asopis s komiksy: tylstek je v krizi, u i krade npady! - Aktualizovno
06.04.2019 Velk pehled asopis s komiksy (29) - Jirka
06.04.2019 Velk pehled asopis s komiksy (30) - JJ


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!