Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Filmový Superman (3) Identifikace s hlavní postavou

10.08.2012, autor: Žaneta Zouharová

V této kapitole se práce zabývá tím, jak je možné identifikovat se s hrdinou, který má schopnosti pro běžného člověka nedosažitelné. V souvislosti s tímto problémem se práce také zaměřuje na mytologii a její promítnutí do příběhu o Supermanovi.
Identifikace s hlavním hrdinou v jakémkoli filmu není a ani nemůže být úplná, probíhá jen do určité míry a může se měnit v průběhu děje. „Emoce a myšlenky, které v nás filmy vzbuzují na základě našich vazeb k postavám, nejsou založeny na tom, že bychom umisťovali sami sebe na jejich místo, do jejich mysli a těla, ale na tom, že chápeme situaci, ve které se postavy ocitají, a emocionálně a kognitivně na to reagujeme.“ Divák se doslova nepřevtěluje do postavy, ví, že je sám sebou a na základě vyhodnocení dané situace prožívám buď děs, radost, lítost nebo lásku. Podvědomě se vciťuje do postavy, která je mu nejbližší, se kterou má společné rysy, vlastnosti nebo problémy. Možnost identifikace s postavami v příběhu je jedena z podstatných radostí, který film člověku přináší. „Pojem identifikace – chápané jako jakési prolnutí se s postavou, …“

Supermanova síla a rychlost nejsou jediné prostředky k vykonání hrdinských činů. Projevuje se také po stránce odvahy a inteligence, což jsou vlastnosti, které může každý člověk prokázat. Právě z tohoto důvodu, je možné ztotožnění diváka nebo čtenáře se Supermanem. Důmyslná je především hrdinova dvojí identita, kdy vystupuje jako Clark Kent coby obyčejný člověk. „… Clark Kent ztělesňuje velice věrně a přesvědčivě průměrného, obyčejného čtenáře, zakomplexovaného a obklopeného neúctou bližních, …“ Do této identity se bez problémů promítne každý recipient, který má pocit, že je nedoceněn a příliš se mu nedaří zaujmout okolí tak, jak by si přál. Může tedy doufat, že i on se promění v Supermana a dokáže něco velikého. Zajisté to nebude čin na způsob zvednutí automobilu pouze na rukou, ale překonání sama sebe, vzepře se společnosti a konvencím, již nebude položkou v rámci systému, který přikazuje co dělat, jaké věci kupovat, a jak se oblékat.

Dále se práce zabývá mýtem, tento pojem nemá jednoznačnou definici, v rozličných vědních oborech je nahlížen z různých úhlů. Literatura z této oblasti nejčastěji pojednává o řeckých a římských bozích, snaží se převyprávět jejich příběhy. Další oblast mytologických vyprávění jsou příběhy o vzniku a fungování světa (kosmogonie). Můžeme sem také zařadit již zmíněné náboženské legendy o životech svatých. „Mýtus je příběh, jehož hlavními postavami jsou osoby a který uskutečňuje něco významného pro své vyznavače, kteří jsou houževnatými zastánci tohoto mýtu.“ Mýty se promítají i v psychoanalýze, která nezkoumá samotný příběh, ale symboly v něm zašifrované. Tato nenaplněná přání a sny způsobují problémy, které je možno řešit zpětně prostřednictvím ponaučení z mýtů skrze psychoanalýzu.

Jako například příběh Oidipa, který zabil svého otce a vzal si za ženu vlastní matku. Výzkumy potvrdily, a to především psychoanalýza, že dítě je po porodu fixováno na matku, protože se rodí nevyvinuté. Tím vzniká závislost, nejdříve ve smyslu přežití dítěte, která přetrvává, a syn s otcem bojují o přízeň matky. Freud, který popsal Oidipův komplex, přiřkl vinu za neschopnost člověka v dospělosti jednat racionálně právě nenaplněným dětským přáním. Nepodaří- li se oddělit sexuální přitažlivost k matce a přestat žárlit na otce, jedná se o nedokončený vývoj, který způsobuje poruchy v sexuálním životě, které je nutno léčit.

„Lékař je moderním vládcem mytologické říše, znalcem všech tajných stezek a kouzelných zaříkávadel. Jeho role je totožná s úlohou moudrého starce z mýtů a pohádek, …“

Mytologické hrdiny nacházíme ve všech náboženstvích a kulturách. Příkladem je Prométheus, který na nebesích ukradl Bohům oheň a dal ho lidem. Nebo Mojžíš, který putuje do Egypta a setká se také s Bohem. Hrdinové se ze svých strastiplných cest vracejí lepší, moudřejší a duševně vyzrálejší. Během prožitého dobrodružství získají moc, se kterou se pojí zodpovědnost, musí se ponaučit, aby mohli schopnosti, nebo znalosti získat. Hrdina se buď vyznamená fyzickým činem, nebo v náboženských legendách se jedná o posunutí mysli, ale základní princip vyprávění zůstává stejný. Hrdina se ke svému cíli dostane cestou, která sestává ze stejných typů nástrah. Dobrodružství hrdinů mají předem určený postup, který je možné najít ve všech mytologických příbězích z jakéhokoli koutu světa.

„Mytologický hrdina opouští své všední obydlí … přistupuje k prahu, za nímž čeká dobrodružství. … Po překročení prahu putuje hrdina světem neznámých, … sil. Některé z nich ho krutě ohrožují (zkoušky), jiné mu poskytnou kouzelnou moc (pomocníci). Jakmile dorazí do nejhlubšího bodu mytologického kruhu, je podroben nejvyšší zkoušce a získává svou odměnu. … Posledním úkolem je návrat. … Dobrodiní, jež přináší znamená obrodu světa (elixír).

„Mytologické příběhy jsou upravovány, aby se hodily pro určitý kraj, národ nebo náboženství, některé části příběhů jsou odstraněny nebo přidány, jiné jsou spojeny. Hrdina celou dobu hledá božskou sílu a nakonec zjistí, že ji v sobě měl od začátku, jen o ní nevěděl. „Z tohoto hlediska je hrdina symbolem božské kreativity a představy o spasení, jež se skrývá v každém z nás a čeká, až ji poznáme a uvedeme v život.“

Vyhnanství dítěte je časté téma mytologických příběhů, Oidipa také odnesli z rodného kraje, ale vrátil se, neboť musel. V těchto příbězích hraje roli předurčení, kdy hrdina nená na výběr a musí dostát svému osudu. Superman putuje ze své rodné planety do cizí země, kde se projeví jeho schopnosti. „První etapa mytologické cesty, kterou označujeme jako „volání dobrodružství“, znamená, že osud povolal hrdinu…“ U mladého Supermana tato fáze spočívá v tom, že nalezne krystal z rodné planety. Jako vyvolený ví, co s ním udělat, putuje tedy na severní pól, z krystalu vznikne Pevnost samoty, kde se setká se svým otcem Jor-Elem. V momentě, kdy je hrdina připraven, může naslouchat volání dobrodružství, po té se také objeví duchovní vůdce, který mu radí a vede ho na správnou cestu. V případě Supermana je to Jor-El, který ho vede na cestě poznání a Superman se od něj dozví vše o svých schopnostech. Po té co mu otec předá veškeré své vědomosti, je Superman vyslán do světa bojovat se zlem. V pohádkách má funkci duchovního vůdce stařenka nebo jiná kouzelná bytost.

Rozdíl mezi mytickým a románovým hrdinou spočívá v tom, že od mýtů nechceme žádná překvapení, jsou to příběhy, které známe a chceme je slyšet tak, jak byly už nesčetněkrát vyprávěny. Jsou tu pro ponaučení, výstrahu. Zatímco románový hrdina má překvapovat, čím více jsou nečekané zápletky, tím lépe. Prožíváme s hrdinou příběh, jako by byl náš vlastní, bez znalosti budoucnosti, stejně jako v reálném životě. Superman je hrdina, který ačkoli zasazen do románového vyprávění, má rysy mytického hrdiny. Je románový hrdina a jako takový stárne a jeho příběh se odvíjí neustále kupředu, nedochází pouze k jeho opakování jako u klasického mýtu. Mýtus je ale nekonzumovatelný, ovšem v seriálu se s každým dalším poraženým nepřítelem Superman blížil ke své smrti. Vlastnost mytologického hrdiny, jehož příběh žije navždy, bylo třeba přenést do komiksových knih. Tvůrci tedy využili schopností Supermana jako pohybovat se větší rychlostí než je rychlost světla k tomu, že děj neplyne pouze kupředu. Je možné vracet se k různým událostem, vyprávět je z jiného úhlu pohledu, vrátit se do doby, kdy byl Superman dítě. Tvůrci komiksu také používají „coby kdyby“, na konci vysvětlí, že se příběh ve skutečnosti neodehrál. Tímto způsobem může žít mýtus Superman navždy a okouzlovat stále nové čtenáře a diváky.

Pokračování příště.

Text je převzat z bakalářské práce Fenomén Superman - Komparace sedmi filmových a televizních adaptací autorky Žanety Zouharové, obhájené v roce 2010 na Masarykově univerzitě v Brně, dostupné online.

Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Žaneta Zouharová

Související články:


Komiks na stříbrném plátně
11.06.2018 Velký přehled časopisů s komiksy (26) - Děsivé dějiny
10.10.2016 Scooby Doo: Bláznivý crossover televizního seriálu - 60 %
21.04.2014 Sen noci svatojánské: MEGARECENZE divadla, filmu a komiksu - AktualizovánoSuperMan
01.09.2014 První Superman: Zničí auto a ztrapní se před svou holkou - 60 %
02.07.2014 Superman Action Comics 3: Zachraňte Supermana! Topí se v guláši nápadů - 40 % - Aktualizováno
16.06.2014 Superman Action Comics 2: Scénárista všechno naťukne, ale nic nedopoví - 80 %


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!