Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Italský katolický komiksový časopis Vítězství

07.11.2016, autor: Zarkoff

Pohled do Itálie a doby mezi válkami a po válce 1945.
Přeloženo z článku „I settanta del Vittorioso. La storica testata del fumetto italiano, fucina dei grandi talenti“, který napsal Stefano Gorla a který vyšel v listopadu 2007 v čísle 156 časopisu ©„Fumo di China“ /Co.Ge.S.E. na str. 14-15

Před sedmdesáti lety to byl skvělý vánoční dárek! Zrodil se totiž il Vittorioso, jeden z časopisů, které psaly dějiny italského komiksu. První číslo časopisu il Vittorioso totiž vyšlo o Vánocích roku 1936, přičemž se na obálce honosilo datem 9. ledna 1937.

Jeho založení schválilo usnesení G.I.A.C. (Katolického akčního sdružení italské mládeže) ze dne 28. června 1936, k němuž dal podnět Farncesco Righetti, který se pak stal i prvním odpovědným redaktorem; vystřídal jej pak Luigi Gedda, čímž bylo zachováno jasné a stabilní napojení na Katolické akční stružení.

Časopis se stal jedním z dalších časopisů pro mládež, které vycházely v daném období; patřily k nim nejen Topolino, l’Avventuroso, Intrepido, ale i starší a úctyhodnější periodika jako Corriere dei Piccoli a Giornalino. Od nich se nový časopis hned od svého vzniku odlišoval tím, že publikoval pouze příběhy italských autorů, z nichž mnohé vznikaly podle potřeb dané chvíle. Odtud pramení také mnohá nedorozumění ohledně vztahu k fašistickému režimu. K tomu snad postačí jediná poznámka: zakladatele a prvního ředitele časopisu dne 7. dubna 1924 v Sandrigu u Vicentina unesla fašistická bojůvka, ztloukla jej do krve a nechala těžce raněného ležet urostřed polí; v redakci v té době totiž působili stoupenci katolického antifašismu. Pamětníci tvrdí, že když se Benito Jacovitti poprvé představil v redakci a uvedl své jméno, setkal se s odpovědí: «To se musíš jmenovat zrovna tak?» a když skromně namítl: «Jmenuji se také Franco«, bylo rozhodnuto: «Ode dneška jsi jenom Franco». A tak to po jistou dobu zůstalo.

Il Vittorioso soustavně publikoval příběhy italských autorů a zaměřil se na dobrodružné komiksy všeho druhu: na historická dobrodružství, epická vyprávění, na vědeckou fantastiku, na western, na dobrodružné příhody cestovatelů a na nejrůznější objevy, aniž by přitom rezignoval na výchovné aspekty, které však nebyly nikdy prezentovány násilně či rétoricky. Vzhledem k tomu, že se zrodil z iniciativy Katolického akčního sdružení, řídil se zásadou, kterou hlásal dlouholetý šéfredaktor časopisu Domenico Volpi a uplatňovanou ve všech časopisech katolického zaměření: vzdělávat zábavnou formou a «sloužit dětem i jejich rodičům, aniž by uplatňoval jakákoli organizační či ideová schémata».

ZAČÁTKY

Osm čtyřbarevných, čtyři černobílé strany a velký formát (30 x 40 cm), to vše za cenu tři sta lir. Byla to doba fašistického režimu a MiniCulPopu, a nebylo proto snadné získat svolení k publikování. Fašistický režim sice sdružení GIAC nepronásledoval, ale s těžkou myslí toleroval; kromě toho, co jsme již uvedli, je vhodné připomenout, že Zaccaria Negroni, jeden ze zakladatelů časopisu, který vymyslel jeho pojmenování, byl 3. prosince 1926 internován pod policejním dohledem s tímto odůvodněním: «Aktivně šíří mezi mládeží antifašistickou a antinacionální propagandu» a byl prohlášen za «nepřítele režimu». Po několika měsících, přesněji 30. ledna 1926, byl rozsudek změněn na „varování“, což ale nijak Negronimu nezabránilo, aby se stal po řadě let členem partyzánského oddílu „Castelli“, který operoval mezi městy Marino a Rocca di Papa.

První reklama, která se obracela na členy a mládež Katolického akčního sdužení, hlásala, že il Vittorioso «hodlá dobrodružství pro dobrodružství nahradit dobrodružstvím vedoucím k vítězství ducha».

Kulturní klima však po etiopském tažení směřovalo ke zcela odlišným vítězstvím, a i když Luigi Gedda ve svých pamětech připouští, že se časopis «přizpůsoboval triumfalistickému klimatu, které panovalo v zemi», byla to lest, která měla odvrátit pozornost cenzury; navíc je vhodné připomenoust, že časopis byl od samého svého vzniku zasvěcen Panně Marii Vítězné. V předvečer publikování prvního čísla strávilo vedení spolu s redaktory noc na modlitbách ve svatostánku Vergine di Pompei, aby vyprosili ochranu Nejsvětější Panny nad novou publikací. Bylo to zcela v souladu s hluboce náboženskou orientací, která pak v dalších letech doprovázela náš časopis.

V těch letech ostatně mladí členové Akčního sdružení zpívali: «Čistí a silní / vítězí / nad světem, ďáblem a vášní… / Jdeme vstříc / plné, klidné a radostné budoucnosti / po zelených pláních, po mořských vlnách / nebo na dvouplošníku… / Vítězství, vítězství ! / Čeká nás vítězství s korunou na čistém čele / náš orlí zrak / míří k vytouženým zlatým snům».

Ilustrovaný týdeník s rozsáhlou celonárodní distribucí znamenal sázku do lotérie. První číslo, které vyšlo v neobvyklém termínu, nabídlo komiks (ženské autorky!) Paoly Bolognové, které sekundovaly dvě komiksové hvězdy: Franco Caprioli a Sebastiano Craveri, výnamný – i když často opomíjený – italský autor humoristických kreslených seriálů.

Od prvního čísla tedy náš časopis disponoval širokým prostorem pro zvyšování kvality. Během let se il Vittorioso prosadil také díky spolupráci s GianLuigim Bonellim (původním autorem série Tex), který v letech 1939 až 1940 působil v redakci v dnes již zapomenuté funkci uměleckého producenta: psal, podporoval práci redakce, sledoval nejnovější poznatky a přiváděl ke spolupráci prvořadé komiksové autory, jakými byli Chiletto, Canale, Paparella a Cossio.

Na stránkách týdeníku debutoval také Kurt Caesar, který okouzloval celé generace čtenářů svým výrazným a realisticky precizním stylem, jímž kreslil nejrůznější stroje a přístroje a dokázal nesmírně efektivně pracovat s barvou.

PŘICHÁZEJÍ JAC, MENICO A REDCAP

Il Vittorioso vycházel i když s obtížemi a nepravidelně i během Druhé světové války. Právě v těch letech se na jeho stránkách objevil talentovaný „mladíček“ Jacovitti, jehož postavy a jehož poetika značně přispěly ke zvýšení kvality týdeníku. Mladí čtenáři si ihned oblíbili sérii Pippo, Pertica e Palla, která své tažení zahájila roku 1940 příběhem Pippo e gli inglesi.

Roku 1945 přivál svěží vítr do redakce nového šéfa, jímž se stal třiadvacetiletý Domenico Volpi (zvaný Red-Cap). Ten podporoval kvalitní a oblíbené autory Paparellu, Craveriho, Giovanniniho sérii Jim Brady, Caprioliho a Jacovittiho Pinocchia.

Kromě komiksů obohatil obsah časopisu o nejrůznější rubriky, zajímavosti a reportáže; na stránky časopisu přivedl nové kreslíře: De Luku, Poleseho, Ferrariho, Bellavitise, Landolfiho a scénáristy Forina, Rudolpha, Cassona, Belloniho a Renatu Gelardiniovou; vtipné a inteligentní scénáře psal i samotný Volpi.

Roku 1950 se kvalitativní růst projevil i ve fyzickém růstu časopisu. Z původních 8 stran byl rozšířen na 16 stran; po pěti letech už měl 24 stránek a také o něco větší rozměry.

Pvních pět let padesátých let minulého století patří k nejúspěšnějšímu období časopisu; na konci této dekády se naopak již začaly projevovat příznaky krize, které vedly ke konci jeho publikování roku 1967; přežíval pak ještě několik let pod hlavičkou Vitt.

NOVINAŘINA PRO MLÁDEŽ

Časopis il Vittorioso patřil k publikacím, v nichž ve vzájemném souladu společně existovaly komiksy a redakční příspěvky, a to na rozdíl od podobných periodik, které rezignovaly na redakční rubriky a na povídky a uveřejňovaly pouze (nebo velkou většinou) komiksy. Týdeník věnoval značnou pozornost sportu, vyčlenil pro něj celou jednu stránku, kterou měl na starosti Natale Bertoco; ten psal mimo jiné i o takzvaných menšinových sportech. V té době byly rovněž v oblibě romány na pokračování a souhrny monografických, převážně technických a vědeckých aktuálních informací; zlepšovala se také komunikace se čtenáři, zajímavými hosty, autory anekdot a začínajícími kreslíři, kteří do redakce zasílali své mladické pokusy (listujeme-li stránkami týdeníku, narazíme skutečně na všechny: Giancarlem Casellim počínaje a Robertem Raviolou z Bologně konče); ti všichni tvořili jedinou rodinu, která nacházela domov v redakci časopisu.

Zvláštní důraz kladla redakce také na obálku, kterou kreslili nejlepší spolupracovníci časopisu. Poté, co se rozsah zvýšil na 24 stran, rozšířila se i redakce týdeníku, do které spolu s novými autory, scénáristy a ilustrátory přešli i renomovaní žurnalisté jako Nando Martellini. Cílem bylo získat další čtenáře v prostředí, které se rychle proměňovalo. Současně začala kolem časopisu, který se stal jejím ohniskem, vyrůstat další květena složená z alb, almanachů a legendárních ročenek.

To vše skončilo roku 1967, kdy vydavatel nařídil ukončit vydávání našeho týdeníku a nahradit jej titulem Vitt, který se pokusil navázat na tradici il Vittoriosa. Okolnosti tohoto kroku však dosud nebyly zcela objasněny. To, nakolik se il Vittorioso zapsal do myslí mnoha generací čtenářů, nejlépe vystihuje skutečnost, že již osmnáct let existuje (její zárodky se však objevovaly již roku 1987) Associazione degli Amici del Vittorioso, totiž sdružení bývalých čtenářů, přátel časopisu a několika autorů, jež mimo jiné publikuje i časopis (Vitt & Dintorni), který z historického a kritického pohledu hodnotí náš týdeník.

Dne 6. října minulého roku toto sdružení oslavilo ve Středisku historických studií otců Barnabitů [Centro Studi Storici-Padri Barnabiti] 70. výročí vzniku il Vittoriosa a současně 18. výročí založení své Associace. Kromě řádných členů, kteří se sjeli z celé Itálie, se oslav zúčastnili také Domenico Volpi, Paolo Del Vaglio, kreslíř Alberto Catalani (Albe), Fulvia Caprioliová, Silva Jacovittiová, administrátor týdeníku Filippo Gangere a Renato Ciavola. Při této příležitosti představil prezident sdružení Piergiorgio Gallinoni záměr přetisknout kopie všech čísel týdeníku; příslušná operace již sice začala před několika lety ale byla přerušena. Gallinoni na sjezdu představil kopie výtisků z druhého čtvrtletí roku 1948.
Autor:


Autor článku: Zarkoff

Související články:


Italský komiks
02.01.2017 Mandrake the Magician: Nejslavnější kouzelník
20.01.2014 Italský komiks (7): Další významné tituly
13.01.2014 Italský komiks (6): Rok 2011


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

BUM!!!
Totální komiksová bomba!
Celý svět vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!