Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Obrázky z dějin zeměpisných objevů a výletů (10): Srovnání komiksů

08.04.2019, autor: Já

Srovnám vydání komiksu z roku 1992 (kreslíř Urban) a jeho nejnovější verzi z roku 2016 (kresliř Kalousek).
Upozornění: Byl jsem okraden o některé cennosti a k mému údivu zmizelo i pár rozpracovaných materiálů k recenzím. Proto zveřejňuji nedodělané články bez hlubších úprav. Některé články čekaly v šuplíku i dva roky a proto je patrná i jejich neaktuálnost.

Položil jsem si vedle sebe Obrázky 1992 a Obrázky 2016 a válka obou kreslířů mohla začít. Urbanova verze překypuje precizní a poctivou prací v malbě. Skoro si myslím že aby vznikl tak věrný obraz blížící se skutečnosti, musel nejprve tvořit na větší plátno a do komiksu se výsledek zmenšoval, jako to dělal Saudek třeba u Lipse Tuliana. Postavy vskutku vzbuzují až fotograficky přesný dojem. U profláklých tváří snadno uhodneme jméno i bez nápovědy, tedy pokud zrovna nejsou otočeni bokem.To pak postavu nepoznáme, srovnejte Kolumba ze strany 36 nahoře a 40 nahoře, kde se fejsy liší počtem vrásek a vystouplou bradou.

Hned první políčko Marca Pola obsahuje hezčí moře a pevnost v dáli navíc. Naproti tomu v Kalouskovi přijíždí stylizovaná loď s ozdobným obličejem na přídi. Urban nechal papeži narůst plnovous a jeho výstavní koně oslňují svojí krásou. Nevím proč ale kreslíř původní Kalouskovo rozestavění postav boří a zrcadlově je otáčí. Jakoby na truc to dělá opačně než mistr malíř. To se opakuje na mnoha jiných místech v komiksu.

Zdá se že Urban nepochytil metodu komiksové logiky úplně správně, na rozdíl od Kalouska. Panel se čte zleva doprava, tudíž je logičtější Kalouskovo uspořádání kdy poslové předávají papeži list zleva doprava. Urban to má obráceně takže to spíš vypadá že papež podává list poslům kteří ho již drží v ruce. Zmatek do toho vkládá i zbytečným podáním ruky což jen komplikuje situaci než aby ji lépe vysvětlovalo.

V následujícím panelu je hybatelem děje papež takže logicky stojí vlevo od poslů. To má už starší komiks správně.

Kreslíř Ervín Urban kopíruje i obsah bublin, s mírnými úpravami. Na začátku ruší staročeštinu moderní mluvou, což považuji sice za srozumitelnější o 0,0053 procenta ale pro třinácté století se starobylost hodí více.

V Urbanově komiksu logika komiksové četby opět selhává. Text povídá, že Marca Pola zastihla na cestě válka a spolucestující kněží se obrátili zpátky do Itálie. Urban umístil do kresby nejdřív bublinu "Válka!!" a teprve za ní druhému jezdci "Zbabělci!". Nedává moc smysl proč první postava křičí na jezdce vlevo o válce a ještě se dvěma vykřičníky. Kněží utíkají vpravo, kam na ně míří zmíněná nadávka. Kalousek to vyřešil mnohem lépe. Kněží utíkají vlevo, Marko je odsuzuje "Zbabělci!" a voják vpravo omlouvá jejich čin stručným vysvětlením "Válka!". Všechno sedí perfektně.

Další strana dává blíže nahlédnout do stylu který oba kreslíři volí. Urban (str. 16) pojímá putování krajinou z široké perspektivy a z dálky, takže postavy jde stěží zahlédnout. Čtenář se sice kochá přírodou a i ta čínská zeď se táhne více kilometrů. Kalousek (str.9) mezitím nezatěžuje vypiplanými detaily a zobrazuje skutečně důležité věci ve správné velikosti.

Chleba se láme na pergamenu kam kreslíři vepsali Marco Polovy poznámky. Urban to ztvárnil tak, že to musím luštit s lupou, což u Kalouska není třeba.

Urbanovo zaujetí celkem a nadhledem vadí u panelu níže pod pergamenem. Mnoho velbloudů kráčí v pozadí a hlavní důraz leží na čínském paláci za nimi. Kalousek nakreslil slony s jedním velbloudem bez zbytečného paláce.

Marco Polo tajně utíká z města ale stráže ho zastaví před branami. Vyloženě chybně to pojal Urban na str. 18 dole. Tam to spíš vypadá že Polovi se podařilo utéct a stráže jen bezmocně koukají z cimbuří . Kalousek (str. 11) správně zobrazil v pozadí bránu a před ní stráž.

Rozeberu nález v kapitole který se týká stran 21 (1992) a 14 (2016). V prvním případě ohromí krásný slon, jenže pod ním hoří chatrč a nikoli hranice jak velí text. Druhý případ nudí fádnějším slonem, zato hoří hranice.

V Urbanově komiksu končí příběh o Polovi přehlednou mapou která je špatně ořízlá na levé straně. V Kalouskovi podobná mapa chybí.

Scénárista Jiří Černý se podepsal pod oba komiksy a jeho texty pod stripovými proužky se navzájem liší díky drobným změnám a korekturám které provedl Ondřej Muller, programový ředitel nakladatelství Albatros. Například "Niccolo" místo původního "Nicolo", "kněží" místo "mnichů" a "Přiváželi list" nahradil "Přivezli list". Hory Pamír v (1992) obešli, v (2016) přešli. "Lodníci" nahradili "námořníky" a Malajský poloostrov byl nahrazen Indočínou.Některé úpravy se panu Mullerovi povedly a některé ne. Bohužel těch špatných je v komiksu vícero.

Před vlastními příběhy se občas mihne vysvětlovací část která nás přiblíží do tajů světových dějin. Ve verzi 1992 se úvod skládá pouze z textu, u vydání 2016 se místo toho nachází větší panely s odlišným a skromnějším popisem.Shledávám to jako výborný historický úvod nejen co se tyká zeměpisných objevů. Například vydání 1992 vysvětluje pozadí proč se Evropané vydali hledat nové cesty do Indie když tu přece existovala hedvábná stezka. Novější komiks toto vysvětlení nenabízí a přeskakuje mnoho kolonizátorů.

Ervín Urban (str. 37) opakuje neznalost komiksové posloupnosti bublin a panelů které nesmyslně přehazuje navzájem takže to nedává smysl. Nepochopitelně také vypouští radikální zoufalství z úst Kolumba které najdeme u Kalouska (str.19). Nechápu proč Ondřej Muller smazal část věty o Kolumbově trápení, co jeho chudým darům řekne král. A stejně tak vadí neumětelské slovní spojení "bílé mrtvoly" místo lepších "zabitých bělochů".

Rýpám do stránky 46, kde Černého starší věta "...od zajatců se dozvěděli jak se dostat k vládci říše," sděluje myšlenku mnohem lépe než Mullerova novější korektura "Od zajatců se dozvěděli kde přistát." Navíc, sloveso přistát se tluče s předešlým slovesem zakotvit a dohromady budí zdání že přistáli a zakotvili pouze jednou.

U Fernao de Magalhaese jsem přišel na to že nový Mullerův text (2016) byl zdokonalen oproti původnímu od Jiřího Černého (1992).

Hořejší dvojřádkový text ze strany 86 (1992) je mnohem lepší než jinačí ze stránky 66 (20166). To samé třetí dvojřádek odshora na protější straně.

To jen podporuje závěr který nyní shrnu .Staré Obrázky (1992) obsahují vesměs kvalitnější text s minimem překlepů, a hodně krát chybující kresbu Ervína Urbana. Novým Obrázkům (2016) to kazí občas krkolomné, kostrbaté a na první pohled ne tak srozumitelné Mullerovo vyjadřování v dvojřádcích. Kresba v nové verzi od Jiřího Kalouska exceluje jako nikdy před tím.

Jiří Černý v úvodu velebí Kalouskovo rozhodnutí nakreslit komiks ponovu. Programový ředitel Albatrosu Ondřej Muller se tím pravděpodobně inspiroval a zbytečně redigoval doprovodné Černého texty z Urbanovy edice do nové podoby. Ne vždy platí že to nové je lepší než staré.

Když jsem ve vydání (2016) něčemu v textovém dvojřádku nerozuměl mohl jsem sáhnout k edici (1992) kde se nachází text lepší.

Například u spodního komiksového stripu strany 70 (2016) jsem nerozuměl ani obrazové ani informační složce. Navzájem to nebylo v souladu. Když jsem si přečetl původní informace v (1992) pak obrazová složka (2016) najednou prosvítila jasným významem.

Nyní se rozhlédnu, co Kalousek nenakreslil nebo nestihl pojmout. Přeskakuje Bartolomea Diaze a já se mu nedivím. Tenhle zbabělec nic nového neobjevil. Kalousek ignoruje i Barentse, ten chtěl do Indie doplout přes severní moře. Nepovedlo se a Willem Barents se návratu ani nedožil. Nizozemec Abel Tasman chtěl najít Jižní zemi. Místo toho objevil Tasmánii, Nový Zéland a Fidži. Další mořeplavci neoslnili svými výkony, takže žádná škoda že se do Kalouska nedostali. V Africe zazářil jen David Livingstone, v Austrálii Robert Burke

A pak tu máme dobyvatele zemských pólů, Roberta Pearyho a nakonec souboj Nora Roalda Amundsena a Brita Roberta Scotta o jižní pól. Jako první podle mě ale stanul na severním pólu Čech Jan Eskymo Welzl.

Takže zamrzí jen chybějící příběh Livingstona, kterým se inspiroval náš Emil Holub. A možná ještě dobytí pólů. Jinak stihl Jiří Kalousek pokrýt všechno.

Pokračování příště

Zdroje: Wikipedie

Nerozuměli jste některým slovům? Vyhledejte si je ve slovníčku inglišové češtiny.
Autor:


Autor článku: Já

Detaily o komiksech:

Titul: Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů)
Série: Obrázky
Scénář: Jiří Černý
Pavel Zátka
Kresba: Jiří Kalousek
Lettering: Jiří Kalousek
Žánr: Historický (CZ).
Rok vydání: 2016
Počet stran: 141
Formát: 170 x 245
Vydavatel: Albatros
Země vydání: Česká Republika
Země původu: Česká Republika

Titul: Obrázky z dějin zeměpisných objevů
Série: Obrázky
Scénář: Jiří Černý
Kresba: Ervín Urban
Žánr: Historický (CZ).
Rok vydání: 1992
Počet stran: 237
Formát: 170 x 245
Vydavatel: Albatros
Země vydání: Česká Republika
Země původu: Česká Republika
Související články:


Česko
09.04.2019 Komiks Obrázky z dějin českých objevů a vynálezů - 80 %
09.04.2019 Komiks Obrázková kronika českých dějin - 90 %
08.04.2019 Obrázky z dějin zeměpisných objevů - 10 %Komiksová série Obrázky
09.04.2019 Komiks Obrázky z dějin českých objevů a vynálezů - 80 %
09.04.2019 Komiks Obrázková kronika českých dějin - 90 %
08.04.2019 Obrázky z dějin zeměpisných objevů - 10 %


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

BUM!!!
Totální komiksová bomba!
Celý svět vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!