Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Tarzan: Opičí muž se opičí po opici

03.07.2017, autor: Zarkoff

Začtěte se do pečlivého přehledu autorů komiksového stripu o Tarzanovi, králi džungle.
Upozornění: V tomto článku se nevyskytují opičící se opice.

¨ (Přeloženo z článku „Tarzan dei fantasmi; Gli autori delle strisce dell’Uomo Scimmia“, který napsal Alberto Becattini a který vyšel ve 165. čísle časopisu ©„Fumo di China“ /Co.Ge.S.E. na str. 9 až 11.)

Roku 1927 se Joseph H. Neebe, zakladatel a majitel agentury Famous Book and Plays, vydal do Kalifornie, kde navštívil Tarzanova tvůrce Edgara Rice Burroughse. Neebe hodlal převést do komiksu první tarzanovský román Tarzan of the Apes, který vyšel roku 1912; Burroughs tento nápad vřele uvítal. Neebe proto objednal úpravu textu u R.W. Palmera a o kresebné ztvárnění požádal J. Allena St. Johna, nejznámějšího ilustrátora tarzanovských románů. Kvůli velmi krátkým termínům však St. John odřekl, a Neebe se proto obrátil na jiného ilustrátora: Harolda Rudolfa Fostera, který v té době pracoval pro významné chicagské studio Palenske-Young.

Foster nabídku přijal a Palmerův scénář rozčlenil do denních stripů po pěti panelech, které vycházely 10 týdnů. Neebe pak pro svůj komiks hledal distributora a obrátil se nejprve na King Features Syndicate Williama Randolpha Hearsta, pro který však formát dobrodružného stripu s vysvětlujícími texty nepředstavoval obchodně zajímavý produkt. Neebe proto kontaktoval Metropolitan Newspaper Service (pozdější United Feature Syndicate), který vedli Maxmilian Elser a Earl J. Hadley.

Ti souhlasili s distribuováním stripu, čímž se oficiálně zrodila stripová verze Tarzana. Stalo se tak v pondělí 7. ledna 1929 a strip začal vycházet na stránkách třinácti amerických a dvou kanadských deníků; pro zajímavost je však třeba dodat, že tarzanovský komiks se objevil již v listopadu 1928 v britském týdeníku Tit Bits. V dalším textu však budeme sledovat pouze stripovou verzi Tarzanových dobrodružství.

DENNÍ STRIPY

Stripy se tedy objevily dne 7. ledna 1929 a vycházely do soboty 29. července 1972. Od následujícího pondělí pak byly přetiskovány již publikované stripy, počínaje stripem z 1. září 1947, a tyto přetisky pokračují dodnes (druhá vlna přetisků začala 17.3.1997). Připomínáme, že od 18.3.1929 jsou uveřejňované stripy nejenom datované, ale také očíslované. Od tohoto data bylo uveřejněno 22 sekvencí, z nichž každá byla očíslovaná zvlášť (první od A1 do A60, poslední od Z1 do Z62). Dne 28.8.1939 bylo zahájeno nové číslování od 1, které skončilo 29.7.1972 stripem číslo 10308. Nyní podáme chronologický přehled všech autorů.

R.W. Palmer – Psal vysvětlující texty (bez bublin) od 7.1.1929 do poloviny roku 1934 (kdy vycházela epizoda Tarzan and the City of Gold).

Harold Rudolf (Hal) Foster (1897-1973) – Nakreslil první sekvenci 60 stripů, která byla publikována od 7.1.1929 do 16.3.1929.

Hugh McMillen Hutton (1897-1973) – Je lépe znám jako editorial cartoonist; byl prvním neakreditovaným pokračovatelem Hala Fostera. Na pokyn Metropolitan Newspaper Service totiž nakreslil první čtyři stripy druhé sekvence The Return of Tarzan, které vyšly ve dnech 18.3. až 21.3.1929. Roku 1936 ilustroval obálku 1102. čísla sešitku Big Little Book, který přetiskl panely stripu The Return of Tarzan, s doprovodným textem mimo obrázky.

Rex Hayden Maxon (1892-1973) – Od 22.3.1929 nahradil Huttona a svým střízlivým a nevyumělkovaným stylem kreslil strip do 20.6.1936 (do panelu R150, jímž skončila epizoda Tarzan and the Leopard Men). Později, konkrétně dne 17.1.1938, se ke stripu vrátil (stripem W1 zahájil epizodu Tarzan Under Fire) a kreslil jej až do 30.8.1947 (po strip číslo 2508). Od 29.11.1943 psal rovněž doprovodné texty. Maxon je autor, který tvořil tarzanovské komiksy nejdéle ze všech; pracoval na nich celkem téměř 18 let.

William Juhré (1903-1976) – Tento známý ilustrátor nahradil Rexe Maxona v době od 22.6.1936 (od stripu S1, jímž začala epizoda Tarzan’s Quest) do 15.1.1938 (do stripu V84, jímž skončila epizoda Tarzan Under Fire).

Donald (Don) Garden – Scénárista; s tarzanovským komiksem začal anonymně spolupracovat v polovině roku 1934, kdy psal pro R. W. Palmera texty epizody Tarzan and the City of Gold). Pro strip pracoval do 27.11.1943.

Burne Hogarth (1911-1996) – Po deseti letech, kdy dodával celostránkové tabule do nedělních příloh, kreslil v době od 1.9.1947 (strip číslo 2509) do 11.10.1947 (č. 2544) také denní stripy. V jednom rozhovoru Hogarth prohlásil, že tyto stripy kreslil tužkou a že je pak inkeroval Dan Barry; jeho podpis prý tam přidával někdo jiný. Struktura postav však ve skutečnosti naznačuje, že Hogarth vždy naskicoval strip tužkou a Barry jej pak dokončil. Nevíme ovšem, zda pak komiks inkeroval Hogarth nebo Barry. Hogarth je každopádně autorem textů sekvence Tarzan and Hard-Luck Harrigan,která vyšla v době od 22.5.1950 (č. 3361) do 29.7.1950 (č. 3420).

Robert (Rob) Thompson – Tento scénárista rozhlasových sérií se „Opičímu muži“ věnoval v letech 1932 až 1953, kdy anonymně psal texty ke stripům, jež vycházely od 1.9.1947 (strip č. 2509) do 19.5.1950 (č. 3360).

Daniel (Dan) Barry (1923-1997) – Dokončoval (podle Hogarthových layoutů) kresby tužkou a inkeroval stripy od 1.9.1947 (č. 2509) do 11.10.1947 (č. 2544). Své práce nepodepisoval, nicméně převzal za strip odpovědnost a inkeroval jej „alla Hogarth“ až do 17.1.1948 (do č. 2628). Po 19.1.1948 (od č. 2629) začal využívat různé spolupracovníky, jež často nechával zpracovávat kompletní kresbu. Zcela jistě však kreslil v tužce stripy v době od 13.10.1947 (č. 2545) do 7.1.1948 (č. 2619) a od 12.1.1948 (2623) do 1.5.1948 (2718). Kreslil a inkeroval většinu stripů publikovaných od 13.9.1948 (2833) do 20.11.1948 (2892), které obsahují skvělou sekvenci setkání Tarzana s Meralou, inspirovanou postavou Ayeshi z románu H. Ridera Haggarda Věčná žena. Dále kreslil a inkeroval stripy datované od 6.12.1948 (2905) do 11.12.1948 (2910) a konečně od 31.1.2953 (2953) do 5.2.1949 (2958).

Edmond Good (1910-1991) – Kanaďan Good patřil roku 1947 ke kreslířům, kteří se nabídli syndikátu UFS, že nahradí Maxona. Měsíc kreslil stripy, které však nikdy nebyly otištěny v žádném deníku. Vyšly až po třiceti letech v 11. čísle fanzinu Cartoonews.

Ben Oda (1915-1984) – Vytvářel lettering v době, kdy strip kreslil Dan Barry se spolupracovníky, tj. od 1.9.1947 (2509) do 5.2.1949 (2958).

Seymour (Sy) Barry (1928- ) – V řadě případů od 13.10.1947 (2545) pomáhal svému staršímu bratru Danovi s inkerováním a s konečnými úpravami stripů a patřil k jeho nejlepším spolupracovníkům. V několika případech mu pomáhal také s kresbami tužkou.

John A. (Jack) Lehti (1912-1991) – Realizoval anonymně kresby tužkou v době od 3.5.1948 (2719) do 11.9.1948 (2832); pak od 22.11.1948 (2893) do 4.12.1948 (2904); a konečně od 13.12.1948 (2911) do 29.1.1949 (2952).

Emil J. Gershwin (1922-1999) – Pravděpodobně koncem roku 1947 a začátkem roku 1948 pomáhal Danu Barrymu s inkerováním. Inkeroval také většinu stripů, které od 13.12.1948 (2911) do 29.1.1949 (295ě) kreslil tužkou John Lehti.

John Belfi (1924-1995) – Inkeroval většinu stripů publikovaných v době od 2.2.1948 do 17.4.1948 (2641-2706). Nakreslil také několik stripů tužkou, například ty, které vyšly mezi 8. a 10. lednem 1948 (2620-2622).

Paul J. Reinman (1910-1988) – Je znám především jako tvůrce comic books; vystřídal Dana Barryho v době od 7.2.1949 (2959) do 11.2.1950 (3276). Své průměrně kreslené stripy nepodepisoval.

Nicholas Viscardi (Nick Cardy) (1920 - ) – Stripem ze 13.2.1950 (3277) vystřídal Reinmana a kreslil komiks do 29.7.1950 (3414). Postava jeho Tarzana je dosti „masivní“, nicméně odvedl dobrou práci. První strip, který podepsal, má datum 22.5.1950 (3361).

Robert Bartow (Bob) Lubbers (1922 - ) – Bartow nejprve úspěšně kreslil „tarzanovský“ komiks Camilla, načež realizoval stripy série Tarzan od 31.7.1950 (3421). Sérii (a také letteringu) se věnoval do 9.1.1954 (4500).

Richard (Dick) Van Buren (1926-1982) – Syn známého karikaturisty a kreslíře komiksů Raeburna Van Burena. Psal texty k sérii o Tarzanovi od 31.7.1950 (3421) do léta roku 1958.

Jesse Mace Marsh (1907-1966) – Kreslil komiksové booky s Tarzanem v letech 1947-1966; roku 1953 se nabídl, že bude pokračovat ve stripové sérii, agentura však dala přednost Johnu Celardovi. Některé jeho zkušební stripy se nedávno objevily na Internetu.

John Celardo (1918- ) – Týden (od 28.12.1953 do 2.1.1954, tj. stripy č. 4489-4494) inkeroval stripy Boba Lubberse; načež se od 11.1.1954 (4501) stal jejich úplným kreslířem. Realizoval komiks do 9.12.1967 (8856), čímž se – po 14 letech nepřetržité aktivity - stal druhým nejdéle pracujícím tvůrcem Tarzana. Od ledna 1961 si psal také texty komiksu.

William LaVarre (Bill Elliot) (1898-1991) – Cestovatel, geograf a rovněž komiksový veterán psal texty tarzanovských stipů pod pseudonymem „Bill Elliott“ od léta 1958 do konce roku 1960.

Russ Manning (1929-1981) – Nejprve dlouhou dobu pracoval na comic books s Tarzanem, které vydávalo nakladatelství Dell/Western/Gold Key; strip začal psát, kreslit a inkerovat 11.12.1967 (8857) a pokračoval až do 29.7.1972 (10308). Stal se tudíž posledním kreslířem stripu předtím, než se začaly přetiskovat starší epizody. Při inkerování a při kreslení pozadí mu pomáhali různí asistenti; Tarzanovu tvář však kreslil vždycky sám. Podle jeho asistenta Billa Stouta, poslední stripy nakreslil Manning osobně (jsou to stripy č.10303-10308 z 24.-29.7.1972).

Joe ? – O tomto kreslíři a příteli Russe Manninga, který bydlel nedaleko od něj v Orange County, známe pouze toto křestní jméno. Podle slov Mike Royera Joe pomáhal Manningovi kreslit pozadí pouze krátce koncem roku 1967.

Michael (Mike) Royer (1940- ) – Asistent Russe Manninga, který kreslil pozadí a inkeroval stripy od začátku roku 1968 do léta 1971 (poslední strip, na kterém spolupracoval, má datum 10.7.1971 a číslo 9978).

William (Bill) Stout (1949- ) – Asistoval Russu Manningovi s tvorbou pozadí a s inkerováním během posledního roku, kdy vznikaly nové stripy. Začal (dne 12.7.1971, č. 9979) realizovat dlouhou sekvenci, která se odehrává v podzemním světě Pellucidaru a ukončil ji (pravděpodobně dne 22.7.1972, č. 10302) těsně před zakončením celého stripu.
Autor:


Autor článku: Zarkoff

Související články:


čAsopisy A mAgAzíny
06.04.2019 Velký přehled časopisů s komiksy (29) - Jirka
06.04.2019 Velký přehled časopisů s komiksy (30) - JJ
04.03.2019 Velký přehled časopisů s komiksy (28) - AsterixZrození comicsu z ducha novin
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
25.02.2005 MAX A MOŘIC ANEB PRADĚDEČKŮV KOMIKSOVÝ SOUTH PARK
18.08.2004 ZROZENÍ COMICSU Z DUCHA NOVIN XII. – ZASLOUŽENÁ UZNÁNÍ


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!