Komiks.cz - komiksy a recenze


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Všechny články > TeorieSuperhrdinové mají vždy superschopnosti (I v mýtech jsou hrdinové supehrdiny, neboť „v dobách zakládání lidské společnosti konají mimořádné činy a obvykle jsou tito kulturní hrdinové muži nadaní nadpřirozenými schopnostmi,“ píše se ve Světové mytologii), které můžeme dělit na nadpozemské a pozemské, znásobené na nejvyšší míru (Superman vs. Batman). Ke svým superschopnostem přijde hrdina omylem i úmyslně (výbuchem se dostane do jeho těla „superlátka“, je kousnut radioaktivním pavoukem – Spider-Man, náhodou je přítomen v továrně, kde se odehraje „chemická nehoda“ a on přijde do styku s neznámou látkou – Plastic Man, Flash Gordon se zase jako student nadýchá v laboratoři výparů těžké vody a jeho rychlost se pak může rovnat světelné atd.). Tyto „nehody“ jsou jasným důkazem snahy vysvětlovat původ superschopností alespoň částečně racionálně.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 13.10.2005 v rubrice Teorie.


„Jeden z charakteristických rysů mýtu spočívá ve vytvoření příkladných vzorů pro celou společnost. Mýtu se přiznává snaha, již můžeme nazvat obecně lidskou; týká se proměny života ve vzor a historické osobnosti v archetyp,“ píše Mircea Eliade v Mýtech,snech a mystériích. Provázání mýtů, komiksu a reálného života je patrné zejména na několika případech, kdy ve Spojených státech komiksová postava “ožila“ a stala se členem společnosti, ačkoli byla pouze autorovou fantazií (viz Al Cappův Li´l Abner a Saddie Hawkins Day1 ).
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 06.10.2005 v rubrice Teorie.


Společným základem (mezi obyčejnou veselicí a jejím mýtickým archetypem) je periodické opakování stvoření a je rovněž jasné, že moderní člověk stále pociťuje potřebu periodicky oživovat tyto scénáře, ať už jsou jakkoli zbaveny náboženského obsahu,“ píše Eliade. Tuto myšlenku potvrzuje i Eco, když říká, že komiksové příběhy se řídí mytologickými konotacemi: při vyprávění mýtu už posluchači/čtenáři znali příběh, věděli, jak hrdina skončí, nevnímali jej proto, aby se nechali překvapit koncem, ale aby mýtus opět, jakoby na vlastní kůži, zažili.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 06.09.2005 v rubrice Teorie.


V prvotních komiksech se ženy téměř nevyskytovaly. Protagonisty těchto komiksů byli nejčastěji uličníci typu Max und Moritz, zvířátka či manželé. Ženy v komiksech hrály především rodinnou a mateřskou úlohu, podobně jako ve společnosti. Zajímavé ale je, že i přesto byly protipóly uťápnutým, drobným manželům, a to v podobě obrovských a panovačných manželek („tlustá žena symbolizovala rodinu, kdežto novodobá „Spenser“ žena symbolizovala mládí a půvab,“ píše se v Comics and Ideology). Nadvláda ženy v komiksu byla humorná, vzdálená skutečnosti…
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 23.08.2005 v rubrice Teorie.


Jak jsem na jednotlivých případech ukazoval, je jazyk některých stripů dosti objevný a novátorský. Ve většině comics je však používán běžný hovorový jazyk s velkým množstvím kolokvializmů. Slang se většinou do comics nedostává, v několika řídkých případech slouží pouze k dokreslení jistého prostředí. Výjimku ovšem tvoří underground comics, které se neřídí prakticky žádnými normami či omezeními.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 18.08.2005 v rubrice Teorie.


Prvotní (humoristické) komiksy byly v podstatě kreslenými groteskami, společenskými satirami. Jejich hrdinové tak byli smolaři, hlupáci, šprýmaři, často v podobě dětí a zvířátek. Vliv filmu na první komiksy byl velmi patrný: první hrdinové se kopali do zadnic, padali na banánových slupkách, zkrátka zažívali karamboly. Další variantou prvních hrdinů byli dobromyslní nešikové, kteří se snažili poradit, pomoci, ale vždy se jejich snaha obrátila ve zlé. A pak také nepoučitelní uličníci. „Titulní postavy světových comics jsou především hrdinové nesmyslných situací, kteří každým pohybem rozbíjejí mechanismus života a dělají vždycky to, co se nepatří“ (Claire & Tichý, Comics, str. 35). Claire sice tímto výrokem vystihuje stoprocentně humoristické komiksy, ale rozhodně ne ty následující, superhrdinské.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 16.08.2005 v rubrice Teorie.


V Británii, ač tam byla tradice kresleného humoru delší, se comic book prakticky nevyvinuly a stripy až na pár výjimek nedosahují tak vysoké úrovně jako v Americe.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 11.08.2005 v rubrice Teorie.


Pro práci s komiksy jsem vytvořila několik kategorií. Ukazují, jak se komiks vyvíjel, a jsou tedy víceméně aplikovatelné i chronologicky.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 09.08.2005 v rubrice Teorie.


Výchovné a informativní comics je asi tak nejslabší žánr comics books, neboť nevychází přímo z daných mu prostředků. Jsou to zaprvé díla literatury převedená do comics. Výsledek je asi takový jako zfilmování knihy. Ne každá kniha snese převedení z jednoho typu sdělovacího prostředku do druhého, a tak některé výsledky jsou dosti slabé. Původní literární esence knihy se ztratí a duch comics nezíská. Výsledek je pak nezáživný a prázdný. Hlavní výrobce těchto comics je společnost Gilberton Co.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 04.08.2005 v rubrice Teorie.


Řecky mýthos znamená vyprávění. Mýty jsou příběhy, do nichž lidé dávných dob a kultur vtělili své představy o vzniku světa a jeho povaze, o životě bohů, o přírodních jevech a jejich příčinách, o člověku, jeho vzniku, právech a povinnostech, o jeho životě pozemském i posmrtném. Tyto představy zahrnují iracionální, fantastický výklad mnoha otázek, jež člověka v přírodě i v jeho osudu znepokojovaly, ale obsahují už i zárodky budoucích věd, zejména etiky, filozofie, práva; vyznačují se tím, že usilují o výklad obecně platný, závazný, který má být pro každého příslušníka národního nebo kmenového společenství vodítkem, jak si svět vykládat a jak také jednat…
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 02.08.2005 v rubrice Teorie.


Po tom, co jsem zde uvedl, doufám, že se mi podařilo dokázat tezi, že superhrdinové jsou moderní mýtus a pohádka. V době, kdy většina světové kultury došla k jakémusi přelomu, kdy se technika vyvinula více než za celou předchozí dobu, kdy vznikají zcela nové přístupy ke všem základním prvkům života, není možno nadále udržovat staré mýty. Mohou sice zůstat, ale je nutno je doplnit novými.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 28.07.2005 v rubrice Teorie.


Komiks je forma masové komunikace, která v sobě spojuje několik uměleckých žánrů, a také mytologii. Komiks, stejně jako literatura, používá mýty - první příběhy, které si lidé předávali, nejdříve ústně, později písemně, a které utvářely veškeré chápání světa a nahlížení na něj. Komiks se čtenáři komunikuje právě díky mytologii, která je pro ně cestou k rozpoznání symbolů.
[Alena Oswaldová]
Vyšlo 26.07.2005 v rubrice Teorie.


Omezený počet superhrdinek v současných comics je dán zaprvé cenzurou, která zakazovala příliš zdůrazňované „ženství“ v comics, a tím způsobila konec mnoha časopisů. Zadruhé je to čistě technická okolnost: je opravdu těžké nakreslit ženu vynikající abnormální silou, a přesto ženskou, je těžké představit si třeba Hulka nebo the Thing v ženské formě.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 21.07.2005 v rubrice Teorie.


Myšlenka použít lesní hlodavce jako komiksové postavičky vznikla zcela náhle. Až později jsem znovu objevila dětskou knížku Daisy Mrázkové Haló, Jácíčku, vyprávění o velkém přátelství malého zajíčka a ještě menší veverky. Takže nešlo o náhodu, ale o zasutou vzpomínku. Svět malého Jácíčka a jeho kamarádky je ryze dětský, postavený na nevšední, ale prosté logice bez předsudků. Jediným prostředím je tu les, přítelem buk-Slon, který vypráví pohádky a nepřítelem Krtonožka, která nedělá nic nepřátelského, jen je prostě pro Jácíčka a Veverku nepochopitelná, protože sama nechápe jejich svět.
[Zuzana Andělová]
Vyšlo 19.07.2005 v rubrice Teorie.


Motivace hrdinů je takřka vždy naprosto jednoduchá. Někteří získají své schopnosti a jsou současně naplněni pomstychtivostí vůči zločinu, který se jich předtím nějak dotkl. Později tento negativní přístup bývá nahrazen pozitivním, tj. snahou obhajovat zákon.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 14.07.2005 v rubrice Teorie.


U nás je komiks jako médium stále ještě vnímán problematicky. Superhrdinové se v českém prostředí před druhou světovou válkou zabydlet nestihli a po válce nemohli. Pro oslavu superhrdinů brázdících pole traktorem byl komiksový formát příliš pokleslý…
[Zuzana Andělová]
Vyšlo 12.07.2005 v rubrice Teorie.


S ohledem na to, jakou roli hraje sex v americkém životě, dalo by se očekávat, že i comics a zvláště superhrdinové ponesou alespoň nějaké stopy tohoto trendu.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 07.07.2005 v rubrice Teorie.


Žánrovost jako taková je z hlediska umělecké kritiky problematická. Patří-li dílo (film, komiks, román...) jednoznačně k určitému žánru, je jakoby zavřené do krabičky se stěnami z konvencí, bez přesahu a originality, která by mu dovolovala být vyšším než průměr. To však neznamená, že pouze nezařaditelný solitér může být hodnotný.
[Zuzana Andělová]
Vyšlo 05.07.2005 v rubrice Teorie.


Společnost Marvel si zaslouží zvláštní pozornost, neboť její hrdinové změnili klasický černobílý charakter supercomics. Dále se u ní objevuje občas i dosti velká dávka společenského svědomí, a nakonec vytvořila zcela zvláštní způsob kontaktu se čtenářem.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 30.06.2005 v rubrice Teorie.


Komiks je spojenectví výtvarného umění a literatury. Mohlo by se zdát, že se jedná o médium poměrně nové, ale pátrání po jeho kořenech nás zavede do doby, kdy lidé zjistili, že na skálu se dá kreslit a zároveň pocítili potřebu zaznamenat událost. Vyprávění příběhu je primárním účelem komiksu. Jeden obraz postačí ke sdělení podstaty příběhu, řada obrazů, i když zjednodušených, dokáže přiblížit příčiny, průběh, důsledky. Jazyk je schopný vyjádřit abstraktní souvislosti a myšlenky. Spojení obojího, totiž obrazů a jazyka (písma), má zvláštní moc. Tam, kde nestačí jedno, nastupuje druhé.
[Zuzana Andělová]
Vyšlo 28.06.2005 v rubrice Teorie.

 


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

BUM!!!
Totální komiksová bomba!
Celý svět vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!