Komiks.cz - komiksy a recenze


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Všechny články > TeorieJe opravdu složité najít jednotnou charakteristiku pro superhrdiny, vždyť jich dodnes vzniklo přes 8 000, byť někteří nepřežili víc než jedno číslo. Také názory na ně se silně liší. Například Jules Feiffer je nazývá „junk“ a pokládá je za pouhou zábavu. Mnoho jiných autorů je považuje za důležité, za nové mýty technokratické společnosti.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 17.06.2005 v rubrice Teorie.


Na začátek rozboru comic books je bezpodmínečně nutno zmínit se o přístupu veřejnosti k nim a o jedné události vzniklé z tohoto přístupu, jež velice silně zatřásla celou oblastí a zasadila vývoji comics ránu, z které se začaly vzpamatovávat až asi o 15 let později…
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 09.06.2005 v rubrice Teorie.


Stripy, které mají za svou náplň části běžného života a při tom se obracejí k emotivní stránce čtenářů, se v žargonu comics nazývají „human interest strips“. Týkají se vesměs profesí jako lékařů, fotografů, módních návrhářů a lidí točících se kolem filmu a divadla. Neboť tato prostředí většinou poskytují částečně či úplně snobské okolí, které tolik vyhovuje jako pozadí pro milostné příběhy. Tento typ comics odpovídá rozhlasovým či televizním pořadům zvaným „soap opera“.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 02.06.2005 v rubrice Teorie.


Typ rytířských příběhů, ač tak málo frekventován, si zaslouží zvláštní pozornost, hlavně kvůli stripu Princ Valiant. Strip byl započat Harroldem R. Fosterem v roce 1937, a odehrává se v 5. století na dvoře krále Artuše. Princ, který přichází ze země na severu, se chce stát rytířem na Artušově dvoře. Mnohokrát králi prokáže dobrou službu, aby byl nakonec na rytíře skutečně pasován. Ve stripu vystupuje většina postav, známých z legend: Gawain, Lancelot, Merlin, královna Guinevra…
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 26.05.2005 v rubrice Teorie.


Tato kategorie začala roku 1934 stripem Terry and the Pirates od Miltona Caniffa. Strip zaváděl čtenáře do exotických krajin a napínavých dobrodružství. Většinou byl děj umístěn v jihovýchodní Asii, nejčastěji v Číně, čímž navázal na tradici oblíbeného prostředí z dobrodružné literatury…
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 19.05.2005 v rubrice Teorie.


Nejznámější detektiv comics Dick Tracy se zrodil 4. října 1931 a jeho duchovní otec byl Chester Gould. Strip vznikl jako reakce na rostoucí míru gangsterismu ve Spojených státech, kterému zkorumpovaná policie nedokázala čelit. Tracy byl pro drsné účinné metody bez byrokratických oklik…
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 12.05.2005 v rubrice Teorie.


Sci-fi je většinou směsí současné ideologie a futuristického technologického vývoje; ukazuje vztah a vyrovnávání se člověka s moderní technologií, která – podle autora – je buď požehnáním nebo prokletím. Buck Rogers se objevil, tak jako Tarzan, 7. ledna 1929 a existoval až do roku 1968, kdy byl pro nezájem novin zrušen. Ray Bradbury o něm prohlásil: „Ubiti otupělou realitou, umírající touhou po dobrodružství, vyrazili jsme do vesmírného oceánu a s potěchou se ponořili…“
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 05.05.2005 v rubrice Teorie.


Neskromným účelem této skromné statě je dokázat, že nejen comics jako umělecká forma, ale především prostředky, které využívá, se prolínají celým lidským životem coby červená nit. A to od forem ještě před-písemných až po vědomí vlastní smrti, která je podstatným tématem lidského života vůbec, a tedy i umění. A tedy i comicsu…
[Hibi]
Vyšlo 02.05.2005 v rubrice Teorie.


První dobrodružný strip se nazýval Wash Tubbs a kreslil ho Roy Crane v roce 1924. V době, kdy strip vznikl, byl ojedinělý a až roku 1929 se dočkal následovníků. Byly jimi dva stripy z naprosto rozdílného prostředí. Tarzan of the Apes je z prostředí africké džungle, zatímco Buck Rogers je hrdina z dvacátého pátého století. Tyto stripy daly základ dvěma směrům dobrodružných comics, a brzy na to byly následovány dalšími typy…
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 28.04.2005 v rubrice Teorie.


Peanuts. Jejich vliv sahá daleko za oblast comics. Plakáty, trička, hračky jsou věcmi dětského světa, ale zlaté manžetové knoflíky se Snoopym a nedělní kázání, týkající se výroku Linuse v jednom stripu, to už jsou znaky, ukazující, že Peanuts velmi silně zasahují do všech oblastí amerického života. Celé této vedlejší produkci se dostalo završení tím, že na nálepce vydané v USA na počest společného letu Apollo-Sojuz zastupuje americkou stranu Snopy ve skafandru…
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 21.04.2005 v rubrice Teorie.


Vzájemné ovlivnění obrázkových pobratimů filmu a komiksu se traduje už od jejich počátků, a může nabývat mnoha různých podob a autorských variací. Nemusí jít jen o prostou adaptaci, převedení. Řada autorů pracuje s oběma formami tak, že jsou navzájem neoddělitelné…
[Patrycja]
Vyšlo 19.04.2005 v rubrice Teorie.


Li’l Abner od Al Cappa je Američany považován za nejtypičtější americký strip, neboť hill-billy vesnice Dogpatch, kde se celý strip odehrává, má být jakousi zmenšeninou celých Spojených států a Li’l Abner zastupuje typického Američana a zároveň ho karikuje…
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 14.04.2005 v rubrice Teorie.


Zvuk je podstatnou složkou nejen filmu, ale i komiksu, jakkoli se to může zdát na první pohled abstraktní. Film disponuje třemi složkami zvuku - mluveným slovem, hudbou a ruchy. (Na okraj můžeme zmínit i tzv. atmosféry, téměř neslyšitelný, většinou monotónní hudební podklad, příznačný například pro filmy Andreje Tarkovského; odborná literatura je do složek filmového zvuku nepočítá.) V komiksu nacházíme grafické ekvivalenty těchto složek zvuku - instrumentální, nediegetickou hudbu samozřejmě vyjímaje. Mluvené slovo je znázorněno literárním textem a pro ruchy disponuje komiks jedním ze svých hlavních specifik – onomatopoí.
[Patrycja]
Vyšlo 12.04.2005 v rubrice Teorie.


Pogo existuje od roku 1949. Jeho autor Walt Kelly si vybral Okefenokeeské bažiny v Georgii jako místo pro svůj bájný svět Pogofenokee. Obyvatelé tohoto kraje mluví jazykem okořeněným freudovskými přeřeknutími a joyceovskými frázemi a výbuchy fantazie. Neustálé sémantické a fonetické komolení slov, doslovné chápání metafor a nesprávné používání slov vede ke komunikaci bez dorozumění a proti takovémuto jazykovému pozadí vystupují problémy každého jednotlivce obzvlášť jasně.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 07.04.2005 v rubrice Teorie.


V obou případech filmu i komiksu je hrdina hlavním bodem výstavby a narace příběhu, bodem, k němuž se vztahuje divákova/čtenářova pozornost. Hlavní postava může zastávat různé funkce v příběhu - může být jeho složkou pasivní nebo aktivní. Film stejně tak jako komiks je rozsáhlým nalezištěm nejrůznějších postav, reálných i smyšlených, nezapomenutelných individualit a zcela běžných, konvenčních typů.
[Patrycja]
Vyšlo 05.04.2005 v rubrice Teorie.


Nezávisle na obecnější typologii a druhu se pojďme podívat na jednotlivé stripy, které buď v minulosti či v současnosti patří k tomu nejlepšímu, co bylo na tomto poli vytvořeno...
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 31.03.2005 v rubrice Teorie.


Pohyb je základním principem filmového umění, principem, jemuž se podřizuje celý mechanismus emise a recepce. Film používá dva druhy pohybu - jednak je to přemisťování snímaných objektů v čase a v prostoru, jednak pohyb kamery, tedy pozorovatele, vzhledem k ukazované realitě. K vyjádření pohybu může film použít také střih, který sice neodpovídá lidské zkušenosti (porušuje lineárnost prováděné činnosti), ale je natolik zavedeným výrazovým prostředkem filmu, že je přijímán diváky automaticky a bez zábran. Komiks (podle kritérii Metze obraz nehybný) má k dispozici pouze třetí možnost pohybu - tedy pohyb pomocí střihu, obohacený prvkem kompozice.
[Patrycja]
Vyšlo 29.03.2005 v rubrice Teorie.


Comics jsou celkem mladou formou, ať už sdělovacího prostředku nebo umění. Vznikly v době všeobecného trendu vytvářet kulturu, která by byla masově konzumovatelná; tento záměr se jim podařilo úspěšně realisovat. Denně čte comics ve Spojených státech více než 100 milionů čtenářů a například knih s Peanuts bylo do roku 1971 vydáno více než 60 milionů. Je tedy zřejmé, že comics jsou populární, a čísla ukazují, že jejich popularita v současné době na celém světě neustále stoupá.
[Daniel Kumermann]
Vyšlo 24.03.2005 v rubrice Teorie.


Podstatou filmu je zaznamenávání reálného obrazu. Každý předmět, který vidíme na plátně, musel před tím existovat před kamerou, která ho snímala (výjimkou jsou samozřejmě filmy trikové, kde realita je tvořena, dnes již povětšinou počítačově). Komiks naproti tomu představuje svět stvořený od základů svým tvůrcem a opírá se hlavně o kategorii smluvnosti obrazu - sám si vybírá způsob zobrazování věcí a jevů; teoreticky disponuje neomezeným množstvím autorské kreace…
[Patrycja]
Vyšlo 22.03.2005 v rubrice Teorie.


Všichni máme zkušenosti s filmem. Většina z nás se aspoň jednou začetla do komiksového příběhu. A někteří se pozastavili nad podobnostmi a souvislostmi spojujícími obě umění…
[Patrycja]
Vyšlo 15.03.2005 v rubrice Teorie.

 


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!