Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

AKO SA STA KOMIXAROM 2 - HLADANIE NRADIA

26.11.2001, autor: MacO

Dobre, tak sme sa rozhodli, e ideme komixova, ke u to m toko prednost. Robi komix je oividne dobr vec. Ale ako na to a o k tomu treba? No a o tom je tto as.
Ceruzka alebo pota?Spsobov akmi robi komix je vea a netreba sa necha oklieti tradinmi spsobmi. Komixova me aj atramentovm prstom na stenu, alebo ho me vyrenderova cel z 3D - ale medzi nami - to s dos extrmne spsoby. Take otzka by skr mala by: V om dokem vytvori komix? My v tomto nvode urobme svoj prv tvorokienkov komixov strip pomocou toho najzkladnejieho nradia kadho kreslia ceruzky a papiera pouvanm ktorch sa naume potrebn zklady. ako poveda, i je u ceruzky najlepie zaa s tvrdosou HB, 2B alebo 4B, neskr aj tak bude pouva tvrdos poda toho, ak sa ti bude najviac hodi. A s papierom mm tak sksenos, e na zaiaton skice je najlepie poui klasick skicr, ale d sa aj na kancelrsky.
Neskr, ke u bude ma pr kresieb za sebou a zane si tvori svoj vlastn tl, mono zane ska in techniky - ako prv pravdepodobne pouije tu na obtiahnutie kriviek, mono aj vodovky, na vyfarbenie. S nstupom potaovej grafiky, sa zvykne asto pouva ceruzkov, prpadne tuov skica iba ako podklad, ktor sa zoskenuje a alie pravy sa u realizuj isto iba na potai v grafickch programoch (napr. Photoshop).

Kufrk s nradm
Aby sme mali vetko potrebn, je dobr urobi si nejak kufrk s nradm naprklad meme poui perank. Do nho kufrka u postupne zaneme pridva jednotliv nstroje:
Ceruzky tie s najdleitejie: najlepie je kpi si vetky tandardn tvrdosti a postupne si ska, ktor sa nm kedy najviac hod.
Gumy nikto nie je perfektn. Je dobr kpi si gm viac, aby sme v zpale kresby nemuseli presta kvli tomu, e musme vyisti gumu pretoe gumovanie pinavou gumou narob nepekn muhy. Taktie je dobr kpi si aspo dve rozdielne tvrdosti gumy na rzne pouitie.
Papier skicr s klasickm papierom. V prpade, e bude viac gumova, bude lep vkres (vkresov skicr).
Strhatko to je plne jasn. Ide len o to, aby dobre strhalo.
Pravtko to sa zde naprklad na kreslenie okien, a obas ho pouije aj pri samotnej kresbe.

Obzretie
U mme vetko nradie pekne poukladan a pod skicr sme si dali nejak tvrd podloku.

Nasleduje ...
Kapitola v ktorej si ujasnme, o by komix mal obsahova, aby bol komixom a ako aleko sa d zjs pri experimentovan s prvkami komixu.
Autor:


Autor lnku: MacO

Detaily o komiksu:

Titul:
Scn: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Peklad: Dana Krejov
nr: Akn, superhrdinov (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V eskm komiksovm rybnku to smrd, hnije a zapch a komiks.cz se to sna zmnit.

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!