Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

ROZPOLCENÝ TEMNÝ RYTÍŘ (5) - Naratologická analýza

24.02.2012, autor: Monika Fülöpová

Pokračování článků z bakalářské práce o filmu Batman - Temný rytíř
Naratologická analýza - Postavy a příběh
Jak bylo definováno v úvodu práce, fabule je konstruována divákovou myslí a je příběhem, který nám syžet prezentuje. Na základě propagačních materiálů může divák podlehnout dojmu, že hlavní postavou Temného rytíře je Joker. Objevuje se na většině plakátů, jeho motto „Why so serious?" se stalo sloganem filmu a doprovodné články v médiích se rovněž věnují převážně jeho osobě. Ve skutečnosti je však děj filmu mnohem komplikovanější než by se na základě této propagace mohlo zdát. Nejde zde o pouhý střet Batmana a Jokera, do děje zasahuje mnoho dalších hrdinů, v neposlední řadě státní návladní Harvey Dent, který se stává jednou z klíčových postav filmu. Jeho transformace v Harveyho Two-Face je také jedním z důkazů výše zmiňované dominanty.

Třemi hlavními postavami jsou tedy Batman, Dent a Joker. Mimo to se zde však setkáváme s množstvím vedlejších postav, které jsou pro děj mnohdy stejně zásadní. Vedle již známých kladných hrdinů z předchozího filmu Batman začíná jako jsou Alfred (Waynův majordomus a nejbližší přítel), Fox (vedoucí Wayne Enterprises a především vědeckého oddělení, díky kterému má Batman veškeré své vybavení), Rachel Dawesová (Waynova životní láska a nyní přítelkyně Denta) a šéf policie poručík James Gordon, se setkáváme také s Gordonovýma pravýma rukama, kterými jsou Anna Ramirezová a Michael Wuertz. Tyto postavy se zdají zpočátku zcela nedůležitými, avšak oba dva nakonec sehrají zásadní role ve vývoji narativu. Stejně tak je tomu i s účetním Wayne Enterpises Colemanem Reesem, který odhalí Batmanovu totožnost a následně se ho pokusí skrze Foxe vydírat. Novými zápornými hrdiny vedle Jokera jsou potom Salvatore Maroni (současný vůdce mafie) a Lau (asijský podnikatel, který se spojí s Maronim a gothamskou mafií).

Zápletka filmu se odvíjí od Batmanova pokračujícího boje proti zločinu, především proti mafii. Zatímco se Batman v tomto boji spojí s Dentem a Gordonem a částečně v něm uspějí (dostanou před soud všechny členy mafie díky doznání Laua dopadeného Batmanem), objeví se mnohem větší hrozba v podobě Jokera, který ohrožuje bezpečnost celého Gothamu. Jeho dopadení se tak stává primárním cílem hrdinů a mafie, která pro Gotham doposud představovala hlavní hrozbu, tak ustupuje do pozadí.

Základním vývojovým vzorcem filmu je cílem orientovaná zápletka – v tomto případě kombinovaná se vzorcem vyšetřování. Jak již bylo předestřeno výše, film se dá rozdělit do několika kapitol, na jejichž konci jsou plněny jednotlivé úkoly a zároveň jsou nastolovány nové. Jejich postupné plnění potom směřuje k dosažení globálního cíle, jímž je vyčištění Gothamu od zločinu, jehož součástí je především dopadení Jokera. Osvobození Gothamu od zločinců se samozřejmě na konci filmu nekoná, neboť takový úkol přesahuje meze jednoho filmu – obzvláště pak jedná-li se o druhou část plánované trilogie a pokud se chce film držet v mezích realističnosti. Avšak hlavní hrozba, kterou je pro tento díl Joker, je odstraněna. Alespoň se to tak na první pohled zdá. Nevíme ovšem s jistotou, co se nakonec s Jokerem stalo, neboť jsme nikdy nebyli svědky jeho předání policii a následného uvěznění. Plnění dílčích cílů je potom kombinováno s deadliny. Ty jsou zadávány vždy Jokerem, který je zároveň hlavním kauzálním činitelem. Jsou to jeho činy, které vyprovokují jiné postavy k akci, čímž posouvají děj kupředu. Joker tak ovlivňuje všechny linie příběhu. V průběhu děje stanoví postupně čtyři zásadní deadliny – prvním je odhalení Batmanovy identity, druhým záchrana Denta a Rachel, třetím šedesáti-minutový limit pro zabití Reese a nakonec čas do půlnoci pro pasažéry na trajektech. Tyto čtyři deadliny jsou potom prokládány Jokerovým označováním následujících obětí, po kterém se okamžitě rozbíhají akce na jejich záchranu.

Ve filmu lze vysledovat několik dějových paralel. Tak jako je Batmanovým (a ostatních zástupců spravedlnosti) cílem dopadení Jokera a zbavení se tak velkého zla, tak je Jokerovým cílem pravý opak – a sice dokázat, že zlo je v každém z nás. Aby tuto svou tezi dokázal, vybere si toho nejlepšího z obyvatel Gothamu (Dent) a rozhodne se ho svést na svou úroveň. Zatímco jsme tedy svědky honu kladných hrdinů na Jokera, sledujeme zároveň i Jokerův hon na Denta. Zatímco Jokerova moc a neovladatelnost stoupá, Dentovo přesvědčení a ideály upadají. Oba tyto cíle jsou tak dovedeny do „zdárného" konce. Joker je sice dopaden a předán do rukou spravedlnosti, avšak zanechává za sebou nového zloducha, kterého navíc sám stvořil, a tím je Dent. A i když se Batman rozhodne vzít vinu za Dentovy činy na sebe, i tak nahrává Jokerovi – v očích veřejnosti se totiž definitivně stává někým, kdo stojí mimo zákon. Dá se tedy říci, že Joker tuto válku vyhrál.

Druhou, na první pohled výraznější, avšak méně významnou paralelu, tvoří Batman a Dent. Zatímco Dent je veřejností nazýván bílý rytíř, Batman je rytířem temným. Zatímco Dent bojuje proti zločinu ve dne, čestně a v mezích zákona, aniž by přitom musel skrývat svou tvář, Batman vychází do boje výhradně v noci, bojuje proti zločinu tzv. na vlastní pěst a na hranici zákona a svou identitu skrývá. Tyto postavy tak mezi sebou vytvářejí zajímavý kontrast. Klíčové přitom je, že spolu spolupracují a vzájemně se podporují. Dokáží ocenit kvality toho druhého a poznat, kdy je jich zapotřebí. Kde Dentovy schopnosti končí, přichází na řadu Batman. Proto se také Dent na svolané tiskové konferenci prohlásí za Batmana – ví totiž, že bez něj by Joker nebyl nikdy dopaden. Batman zase na oplátku na konci filmu vezme vinu za Dentovy činy na sebe, aby si ho společnost zapamatovala takového, jaký byl, než se stal terčem Jokerových intrik. Chápe totiž, že společnost teď potřebuje především svého bílého rytíře, nikoliv temného.

Dle vzoru kanonické narace se ve filmu setkáváme také s dvojí strukturou – to znamená s dvěmi liniemi v příběhu hlavního hrdiny. První zahrnuje Batmanův boj se zlem, druhá se pak týká osobního života hrdiny a jeho romantického vztahu k Rachel Dawesové. Tato romantická linie je sice na rozdíl od jiných filmů tohoto typu silně potlačena, avšak stává se klíčovou ve chvíli, kdy se Batman rozhodne, že půjde namísto Denta zachránit Rachel. Nebýt jeho citového vztahu k ní, pravděpodobně by se rozhodl opačně a tím by film přišel o zásadní postavu, jež se po smrti Rachel mění v záporného hrdinu Two-Face.

Naratologická analýza - Motivy
Motivy ve filmu jsou jakékoliv význačné elementy, které se v něm opakují a nabývají postupně na důležitosti. Nejvýraznějšími motivy v Temném rytíři jsou Dentova mince pro štěstí a Jokerova karta. Zatímco v první polovině filmu se motiv Dentovy mince zdá být nedůležitý a slouží pouze jako jedna z charakteristik jeho postavy, v druhé polovině se stává nástrojem rozhodujícím o životech. Původní mince je z obou stran stejná a tudíž Dent ve skutečnosti nic náhodě nenechává. Po explozi a následné smrti Rachel, která ji v tu dobu měla u sebe, je však z jedné strany ohořelá. V tuto chvíli se stává skutečným prostředkem náhody, padne-li totiž její ohořelá strana, osud oběti je zpečetěn. Podle Denta však není mince pouhým nástrojem rozhodujícím o životech, ale především nástrojem spravedlnosti, protože jediné, co je na světě spravedlivé je právě náhoda. Nejde o to, co kdo chce, ale co je fér, jak sám říká v závěru filmu. V motivu Jokerovy karty sice k žádné takto zásadní změně nedochází, avšak rovněž svým způsobem rozhoduje o životech – v tomto případě, ale pouze označuje budoucí oběti. Joker k označování svých obětí ale užívá i jiných prostředků – například označení v novinách.

Na základě motivu náhody lze opět vysledovat určitou podobnost utvrzující nás v paralelismu mezi Dentem a Jokerem, jenž je zmiňován výše. Zatímco Dent považuje za jedinou spravedlnost náhodu, pro Jokera ji představuje chaos. Konec konců chaos lze považovat za náhodu dovedenou do extrému, jakýsi další stupeň. Tím pádem Joker ztělesňuje to, čím by se Dent mohl stát, kdyby ho Batman nezabil. Joker se tak stává metaforou Dentovy druhé tváře.

Tím se dostáváme ke zcela zásadnímu motivu filmu, kterým je dvojtvářnost (Two- Face). Ve stejnou chvíli, ve které získá Dentova mince svou druhou stranu, tak i Dentův obličej nabývá dvou tváří. Polovina jeho obličeje symbolizuje jeho staré já, a druhá, ohořelá část, představuje zrůdnost jeho nové osobnosti. Z bílého rytíře se stává chladnokrevný vrah. O dvojtvářnosti lze přitom samozřejmě mluvit i v případě Batmana, který žije dva životy – život Bruce Wayna a život Batmana. Automaticky člověka napadne, že Batman je druhou tváří Bruce Wayna, avšak ve skutečnosti je tomu spíše naopak. Za marnivým milionářem skrývá svou pravou osobnost, kterou je Batman. Dvě tváře však ve filmu mají téměř všechny postavy, které buď zrazují své důvěřivé okolí (Ramirezová, či Wuertz, kteří se nechají podplatit mafií) nebo pro bezpečí ostatních předstírají smrt, aby se zase ve vhodném okamžiku mohli objevit (Gordon). Dvě tváře nám několikrát nastavuje i Joker, avšak zde se jedná spíše jen o explicitní rovinu, kdy svůj obličej několikrát skrývá pod maskou (na začátku pod maskou klauna, v nemocnici je přestrojen za zdravotní sestru), jeho osobnost však zůstává stále stejná.

Pokračování příště.

Text pochází z bakalářské práce autorky Moniky Fülöpové - Motiv rozpolcenosti v Temném rytíři - Neoformalistická analýza, obhájené na Masarykově univerzitě, Filozofické fakultě, na Ústavu filmu a audiovizuální kultury, v Brně roku 2010, dostupné online. Bez souhlasu autorky není dovoleno text dále šířit.

Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Monika Fülöpová

Související články:


Komiks na stříbrném plátně
11.06.2018 Velký přehled časopisů s komiksy (26) - Děsivé dějiny
10.10.2016 Scooby Doo: Bláznivý crossover televizního seriálu - 60 %
21.04.2014 Sen noci svatojánské: MEGARECENZE divadla, filmu a komiksu - AktualizovánoBatman
28.07.2014 Batman Země jedna: Recyklovaný Batman ze sekáče se válí v odpadcích - 80 %
24.06.2013 Batman Detective Comics 1: Batman si vystřelil z X-Menů – 70 %
02.11.2012 Joker: Už není šílenec, zblázní se z toho Batman? – 70 %


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!