Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Komiksové publikum (1)

23.03.2012, autor: Gethie

Na základě studia odborné literatury a rozboru polostandardizovaných rozhovorů se čtenáři komiksů se naše práce pokouší popsat komiksové publikum ze dvou úhlů.
V první řadě se zabýváme komiksovým publikem jako specifickou sociální komunitou, jejíţ znaky vyplývají ze vztahu ke komiksovému médiu. Druhou stránkou je pak zmapování samotného vztahu mezi čtenářem komiksu a médiem s důrazem na popis současných strategií výběru a četby komiksu a motivací pro ní.

Historie komiksu

Zlatá a Stříbrná éra amerického komiksu
V polovině 30. let Max Gaines vytvořil první komiksové album, které již nebylo závislé na denním tisku či magazínech, což vydavatele přesvědčilo o finanční rentabilitě komiksu. Komiks opustil svůj satiricko-humoristický ráz a hledal novou tématickou oblast, inspirací se mu staly „pulp magazíny“ - sešity nejrůznějších dobrodružných příběhů, v nichž převládaly kriminální thrillery, exotická dobrodružství a scifi tématika, z níž vzešel jeden ze zásadních komiksových charakterů – superhrdina.

Za začátek Zlaté éry komiksu v USA je považován rok 1938, kdy vychází první dobrodružství Supermana v Action comics. Toto období je charakteristické záplavou komiksů se superhrdinskými charaktery, jež byly určeny dětskému a dospívajícímu publiku a jejichž obliba trvala až do konce Druhé světové války. Světlou výjimkou bylo dílo Willa Eisnera, který se v roce 1940 vytvořil pro Sunday Newspapers komiks The Spirit, jenž byl určen dospělému publiku.

Druhá světová válka postavila americké superhrdiny na vedlejší kolej a rozvíjející se témata již nebyla určena dětským čtenářům. Nově se objevily romantické komiksy, které měly zaujmout dívčí publikum, dále westernový komiks a hororové a kriminální příběhy. Především poslední dva jmenované širokou veřejnost pobuřovaly zobrazovanou brutalitou i erotickými scénami.

Komiks byl od svých počátků pod palbou kritiky, která v něm spatřovala ohrožení morálky, gramotnosti i zdravého zraku dětí. Kritika se brzy rozrostla do konzervativní kritiky oblíbeného média, jež poukazovala na kulturní úpadek společnosti, jehož se komiks stal nositelem i symbolem. Po Druhé světové válce se objevila sofistikovanější podoba kritiky média, v níž hlavní roli sehrál psychiatr Frederick Werthram, který své kritické studie působení komiksu na mládež shrnul do článku Svádění nevinných (1954). Kritika komiksu vyústila do celospolečenského boje vedeného samozvanými strážci morálky. Většina nakladatelů přijala jako východisko zavedení autocenzury, která dostala podobu předepsaného obsahu listinou The Comic Code. „Pro americký komiks nastalo po přijetí cenzurních pravidel období stagnace. Vydavatelství se v podstatě nesnažila o žádné nové originální příběhy a jen recyklovala předcházející úspěšné modely.“

Zlatá éra přijetím Comic Codu skončila, následující období bývá označováno jako doba stříbrná. Ta byla charakteristická návratem k superhrdinskému žánru. Ve druhé polovině padesátých let jsou oživováni hrdinové válečného období, ale postupně se objevily inovace žánru. První změnou byla skupinová dobrodružství superhrdinů (např. Fantastická čtyřka, 1961), druhým pak zlidštění a omlazení superhrdinů představovaná především novou komiksovou hvězdou Spidermanem (1963).

Přes oživení a inovace v superhrdinské tématice bylo Stříbrné období spíše recyklací starých témat romantických, hororových, válečných a westernových komiksů. Dalším charakteristickým rysem pro toto období je vzestup dvou velkých mainstreemových komiksových nakladatelství – Marvelu a DC Comics.

Komiks pro dospělé – underground a grafický román Reakcí na autocenzuru mainstreemové produkce byl odchod některých velkých tvůrců komiksu do undergroundu, který se vyznačoval autorským přístupem. Komiks se znovu stal komunikačním médiem jeho autora, který skrze něj vyjadřoval svůj postoj k většinové kultuře a politickému uspořádání, i k morálním a etickým normám společnosti. Alternativní kultura nalezla v komiksu místo pro veřejnou diskusi, stal se jejím komunikačním prostorem. Za nejvýraznějšího komiksového autora undergroundového komiksu je považován Robert Crumb. Jeho styl následovalo mnoho dalších autorů, kteří komiks pozvedli nad průmyslový výrobek a svou sebereflexí i případnou sociální angažovaností z něj učinili „umění“. V undergroundovém komiksu se poprvé začaly objevovat také ženské autorky, které se nemohly prosadit v mainstreemovém komiksu.

Undergroundový komiks 70. let představoval posun ke komiksu jako k umělecké výpovědi a zároveň přesun média ke staršímu publiku, které jej začalo znovu využívat jako komunikační nástroj. I v 80. letech se dospělé publikum komiksu sdružovalo kolem alternativní tvorby představované především komiksy v magazínu RAW. Ústředním bodem tohoto magazínu byl projekt jeho zakladatele Arta Spiegelmana - komiks jménem Maus, v němž se autor vypořádává s traumatem „dítěte holocaustu“. V roce 1986 byl Maus sesbírán a vydán jako kniha mainstreemovými nakladatelstvími v USA i Velké Británii. V roce 1992 nakreslil Art Spiegelman i druhý díl a zároveň převzal jako první komiksový tvůrce Pulitzerovu cenu za literaturu. Alternativní komiks tak náhle naboural mainstreemové pole a překročil hranice komiksového publika. Podobný úspěch se v roce 1986 podařil i dvěma mainsteemovým komiksům – Watchmeni (Alan Moore) a Návrat temného rytíře (Frank Miller) se rovněž v podobě vázané knihy dostaly do největších knihkupectví.

Vznikla nová skupina čtenářů, kteří se – díky pozornosti, která se zmíněným třem knihám dostala – nerekrutovali z komiksového prostředí, ale z oblasti milovníků literatury. Komiks dospěl a jeho publikum také.

Pokračování příště.

Text pochází z diplomové práce Kateřiny Králové Komiksové publikum jako subkultura (Analýza recepčních strategií), obhájené na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií, v Brně roku 2010, dostupné online.

Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Gethie

Související články:


theoriá
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %
08.06.2012 Komiksové publikum (12) - Závěr


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!