Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Filmový Superman (1) Úvod

27.07.2012, autor: Žaneta Zouharová

Bakalářská práce se zabývá filmovými a televizními adaptacemi fenoménu Superman. Z rozsáhlých děl, která byla na téma vytvořena, jsou pro výzkum zvoleny dva seriály a pět celovečerních filmů z americké produkce.
Většinu z vybraných děl mohli zhlédnout televizní diváci ve vysílání veřejnoprávních a komerčních českých televizních stanic. Seriál Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993-1997) pod českým názvem Superman, odvysílala TV Nova v září, říjnu a listopadu 2009, filmy Superman (1978) a Superman II. (1980) uvedla TV Prima v únoru 2010. Jako poslední zpracování tématu uvádím celovečerní film Superman Returns, který přišel do našich kin v roce 2006. Tento snímek má v bakalářské práci funkci nejnovějšího zpracování, ačkoli v současné době jsou na stanici TV Nova vysílány premiérové díly seriálu Smallville, jedná se o mladá léta Supermana. Toto dílo není do výběru zahrnuto z důvodu, že nekoresponduje s klasickým zpracováním ostatních zvolených snímků. Kromě výše uvedených adaptací je do výběru zařazen také první hraný seriál z roku 1948 a pokračování úspěšných filmů s Christopherem Reevem Superman III. (1983) a Superman IV: The Quest for Peace (1987).

Výzkum se zabývá uvedenými díly proto, že jsou opakovaně distribuovány a klasicky pojímají příběh o superhrdinovi. Superman a Lois Lane se potýkají se stejnými padouchy jako v původním komiksu, a to především v televizních seriálech, které svou skladbou odpovídají původnímu záměru komiksu jako příběhu na pokračování. Filmy a seriály se superhrdiny jsou stále opakovaně adaptovány. Superman je fenomén zpracovávaný neustále znovu v seriálové i filmové podobě. Starší verze jsou v televizi často reprízovány, tyto opakovaně vysílané pořady jsem si zvolila jako vzorek, na kterém budu provádět svůj srovnávací výzkum. Analytická část práce je koncipována jako komparace. Do jednotlivých částí jsou řazeny pouze snímky, které obsahují potřebné aspekty k vystižení zkoumané problematiky.

V kapitolách jsou uváděna díla, kde je nejzřetelněji znát odlišení od ostatních adaptací a je nejprokazatelněji zastoupena řešená problematika, inovace ve zpracování látky, zohlednění politické situace a technická progrese. Komparační metoda je funkční v souvislosti se stanoveným cílem práce, kterým je zmapování základních rozdílů vybraných děl.

První kapitola se zabývá tím, co předcházelo úspěchu Supermana od vydání prvního komiksu po přechod do filmové podoby. Také pojednává o současnících hrdiny na komiksové scéně, popisuje boj tvůrců postavy o navrácení práv na seriál, uvádí data a údaje o množství vydaných komiksových sešitů v době vzniku příběhů o Supermanovi i o prodeji dalších seriálů z této doby. Práce zde vychází z knihy Milana Krumla Comics: Stručné dějiny. Jako další bod objasňuji funkci mýtů a jejich místo v životě člověka. Následujícím bodem je Superman jako mytologický hrdina, naznačuji proces identifikace diváka nebo čtenáře s postavou s nadpřirozenými schopnostmi. Dále se práce zabývá identifikací prostřednictvím dvojí identity hrdiny. V této části výzkumu užívám texty Josepha Campbella Tisíc tváří hrdiny, Umberta Eca Skeptikové a těšitelé a Fiony Bowie Antropologie náboženství. Analýza z hlediska genderu pojednává o roli muže a ženy v dobrodružném žánru a představuje vývoj hlavních hrdinů. Zde práce vychází z článku Heleny Bendové Identifikace. O filmovém triku a designových odlišnostech píše Jerzy Plazewski v knize Filmová řeč. Z této knihy vycházím i v kapitole Proměny narativní strategie. Rozkrýt segment čtenářů, pro které byl komiks vytvořen a konzumování postavy čtenářem opět pomohla vyřešit kniha Umberta Eca Skeptikové a těšitelé. Politickou situaci po II. světové válce ve Spojených státech pomohla ozřejmit bakalářská práce Jiřího Fialy Zobrazení hrozby v americkém vědecko-fantastickém filmu 50. let. Informace o snímku Superman Returns jsou podloženy časopisem Pevnost. Výzkum především vychází z uvedených filmových a televizních zpracování.

Práce nabízí pohled na Supermana jako na postavu, která se udržela v povědomí lidí, v různých formách a podobách, od 30. let až do současnosti. Cílem je objasnit původ hrdiny, srovnat vybrané adaptace s důrazem na typologické proměny postavy, pronikání sociokulturních a politických reálií do jednotlivých adaptačních zpracování a řešení filmového triku. Ve vybraných dílech práce rozkrývá vlivy vyhrocené politické situace a její promítnutí do děje příběhů, příkladně propagaci USA prostřednictvím národních symbolů vkládaných do filmů. Dále zahrnuje konkrétní odkazy tvůrců adaptací na komiksovou předlohu.

Pokračování příště.

Text je převzat z bakalářské práce Fenomén Superman - Komparace sedmi filmových a televizních adaptací autorky Žanety Zouharové, obhájené v roce 2010 na Masarykově univerzitě v Brně, dostupné online.

Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Žaneta Zouharová

Související články:


Komiks na stříbrném plátně
11.06.2018 Velký přehled časopisů s komiksy (26) - Děsivé dějiny
10.10.2016 Scooby Doo: Bláznivý crossover televizního seriálu - 60 %
21.04.2014 Sen noci svatojánské: MEGARECENZE divadla, filmu a komiksu - AktualizovánoSuperMan
01.09.2014 První Superman: Zničí auto a ztrapní se před svou holkou - 60 %
02.07.2014 Superman Action Comics 3: Zachraňte Supermana! Topí se v guláši nápadů - 40 % - Aktualizováno
16.06.2014 Superman Action Comics 2: Scénárista všechno naťukne, ale nic nedopoví - 80 %


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!