Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Anne Franková: Židé promarnili šanci na dobrý komiksový životopis - 50 %

17.06.2013, autor: František Mejstřík

Deník Anne Frankové je údajně jednou z nejčtenějších knih na světě, byl přeložen do desítek jazyků. Přesto, znáte ji? Kniha Sida Jacobsona a Ernieho Colóna přináší příběh ve formě komiksového životopisu.
Anne Franková dostala deník ke svým třináctým narozeninám od svého otce a zachytila do něj svůj život od 12. června 1942 až k poslednímu záznamu z 1. srpna 1944. Grafický román započne o pár let dříve v německých Cáchách a to sňatkem jejich rodičů Edith a Otto Frankových. Anne seznámí čtenáře s rozvětvenou rodinou, která patřila mezi zámožné, její děd vlastnil mimo jiné prosperující banku.

Komiksový životopis nás stručně provede minulostí jejich rodičů, narozením starší sestry Margot, až po narození samotné autorky deníku Annelies Marie Frankové dne 12. června 1929. To je tedy zhruba obsah první kapitoly z celkových deseti v knize obsažené.

Kniha nesleduje pouze osudy Anne Frankové, ale paralelně popisuje vzestup nacismu po prohrané první světové válce. To je dosaženo vyprávěním autorky, která se formou retrospektivy vrací do minulosti své rodiny. Na jednom listu tak můžeme dostat informaci o 18. červenci 1925, kdy vydal Adolf Hitler první díl Mein Kampf a o okénko dále narození její starší sestry.

Touto formou dávkují tvůrci knihy dějiny oné doby, které jsou v jejich podání plné těžkopádných čísel, map a nákresů. Komiksový životopis sleduje chronologicky osudy rodiny Frankových s prostřihy na nejdůležitější dějinné události. Jako například sjezd Nacionálně socialistické strany v Norimberku, kolaps burzovního trhu v roce 1929 a následná ekonomická krize. Zde připomenu, že rodina Anne vlastnila banku.Scénárista Sid Jacobson pojal životopis po svém. Při četbě grafického románu jsem měl mnohdy pocit, že se nejedná o Anne Frankovou, ale o dějiny vzestupu nacismu a šoa, což v hebrejštině znamená holokaust. Výrazně také vystupuje do popředí její otec Otto, který je hned po šoa další hlavní postavou. Otto Frank přežil hrůzy holokaustu a vrátil se do Amsterodamu. Zde se mu do rukou dostal deník Anne a ten podle přání dcery, která se chtěla stát slavnou spisovatelkou, poskytl k vydání. Z deníku odstranil části, které hovořily zle o jeho ženě, a části, které zmiňovaly sexuální témata. Rodině navrátil původní jméno a u ostatních lidí nechal pseudonymy. Sid Jacobson používá k dosažení kýženého efektu, kterým je vyvolat u čtenáře náklonnost k hlavní hrdince, těchto obratů:

„Jak Anne rostla, její úsměv a její půvab byl čím dál více nakažlivými.“
„Anne ty jsi nepořádnice... Rozkošná nepořádnice.“
„Malá Anne měla neodolatelný úsměv a nádherné oči.“

Po určité době se z podobných frází stává klišé a scénárista, jakoby říkal: „Prostě musíte tuto holčičku milovat“. Tyto instrukce měly být maximálně sdělením ilustrátorovi, co má zachytit a ve finální verzi nemají co dělat. Bohužel jsem k její postavě nepřilnul a scénárista mi její ponorkovou nemoc na adrese Prinsengracht 263 nedokázal předat. Na konci knihy se Otto obdivuje při četbě deníku, jak hluboké byly její myšlenky: „Nevěřím, že válku dělají jen politici a kapitalisté. Ne, i malý člověk válku podporuje“.

Výtvarník Ernie Colón se postaral o vizuální stránku životopisu Anne Frankové. Jeho kresby jsou rozporuplné. Pokud jde o technické zpodobnění, je kresba reálná a správná. Na straně 61 vypadá japonské letadlo, jako kdyby vylétlo z plastové stavebnice modeláře. Naopak ve ztvárnění lidských postav a zde jde hlavně o Anne, působí mnohdy kresba jako když je hlava naroubována na papírovou 2D panenku. Na konci knihy je zařazena chronologie, kde může čtenář porovnat podobu kreslených postav na dobových fotografiích. Koloring komiksu používá přehršel pastelových barev.

Autoři jsou zmiňováni v souvislosti s „úspěšným“ komiksem The 9/11 Report o událostech jedenáctého září roku 2001. Komiks omílá závěrečnou zprávu Národní komise pro 11. září a nebere v potaz názory, které poukazují na jisté nesrovnalosti. Adaptace neuvádí například budovu číslo sedm. Dost možná se jedná o další "požár říšského sněmu", kde se zneužívá situace k masivnímu omezování lidských práv, tentokráte v režii made in USA. To už se ovšem dostávám do říše konspirací. Osobně si myslím, že komiksová zpráva o 11. září patří do modrého kontejneru na tříděný odpad.

Příběh Anne Frankové měl pravděpodobně vypovědět hrůzný osud židovské dívenky a její rodiny, která měla ráda svět a chtěla být spisovatelkou. Leč marně. Příběh jsem na několik etap dočetl, zastrčil knihu pod polštář a klidně spal. Komiks je fádní, dávkuje spousty čísel, procent, grafů a mapek.

Autoři komiksového životopisu Anne Frankové neustále předkládají počty židovských obětí. Židé si uzurpují patent na utrpení, jež se jim stalo za druhé světové války, ale již méně se mluví o tom, že šlo o totální zatmění celé podstaty lidství. Udávaná čísla jsou tak obrovská, že se z nich stávají abstraktní pojmy, které lidský mozek automaticky blokuje. Smrt je pro drtivou většinu lidské populace tabu, se kterou se nedá smířit.

Dostávám se k hodnocení komiksu, který vnímám jako promarněnou šanci. Autoři židovského původu dostali do rukou silné téma, které se jim nepodařilo uchopit. Představují nám zámožnou rodinu, která měla dostatek finančních prostředků, aby se dva roky ukrývala ve skrytu zadního traktu.

Jejich argumenty jsou čísla. Zde nezpochybňuji holokaust, jehož znevážení se rovná v naší zemi trestnému činu. Zde píši o zpracování dané látky. Steven Spielberg natočil šoa v drtivém filmu Schindlerův seznam. Po tomto snímku jsem skutečně nemohl spát a dlouho do noci o něm přemýšlel. Komiks na několika posledních stranách vytasí hrůzné zuby v podobě vyhlazovacích táborů. Plynové komory se odbudou dvěma okénky v celém komiksu.

Zhruba před rokem jsem navštívil Rabštejnské podzemí s expozicí letecké továrny z druhé světové války a tam jsem si uvědomil skalní masu nad hlavou a kilometry tunelů, které bych nechtěl razit. Jako děti jsme často jezdívali za osvětou do koncentračního tábora Terezín a vždy jsem byl moc šťastný, že se mohu vrátit domů a opustit hrozné místo. To je depresivní a klaustrofobní tíha, kterou kniha nedokázala vypovědět.

Pokud půjdu cestou čísel, tak prvenství v obětech drží Sověti. Během druhé světové války zemřelo více jak 60 milionů lidí. Jedna třetina z nich byli občané Sovětského svazu a jejich utrpení nebylo o nic menší. Před nějakou dobou jsem sledoval televizní zpravodajství a byl dvanáctý duben. Naše televizní kanály se jaksi zapomněli zmínit o tomto slavném dni, který byl po léta opěvován jako Světový den letectví a kosmonautiky.

Tímto způsobem se zpracovávají dějiny. Ty nás učí, že historii píší vítězové. Neměli bychom zapomínat, že nás osvobodili Sověti, ač nás masmédia utvrzují v tom, že to byl strýček Sam.

Komiksový životopis používá jméno Anne Frankové jako hlavní protagonistky, ale ústředním hrdinou je všemocný holokaust. Má se jednat o pomůcku pro dnešní školáky, jak jim vysvětlit, co byl nacismus a šoa. Obávám se, že díky všudypřítomným číslům se jedná o pomůcku vhodnou do hodin matematiky. Pro žáka, který má rád data, může posloužit příloha s názvem Chronologie a samotný komiks se tohoto mohl vyvarovat.

Školáci mají zdravý odpor k číslům a numera v řádu šesti nul není schopen dětský mozek vstřebat. Přitom stačilo mnohem více vystrčit do popředí rodinu Frankových a rok 1944. Data mohla zůstat pouze v Chronologii. Na příkladu rodiny, se kterou se měl čtenář sžít a považovat je za své blízké nebo vlastní, by si snáze uvědomil, že by se podobné události neměly opakovat. Takto se jedná pouze o faktografický komiksový dokument, který se zastavil někde na půl cesty a rozpačitě přešlapuje.

Komiks vydalo nakladatelství Paseka v prvním českém vydání s překladem Miroslavy Ludvíkové.
Autor:


Autor článku: František Mejstřík
    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!