Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

AKO SA STA KOMIXAROM 4 - NAHAKY S MZOU

27.03.2002, autor: MacO

Na komixovan je najaie zaa. Nie nakresli, nie vymyslie, ale zaa. Ak npad u m, bolo by dobr, aby si si ho ujasnil a pribline rozvrhol. N prv komix, m by tvoroknov klasick strip - mono si ich pamt z niektorch asopisov i novn. Treba tomu prispsobi aj npad, nemal by by prli dlh ani krtky. Taktie by sa ti u mali zaa pribline rysova jednotliv okn komixu - ale zatia iba tak pribline. Ke u svoj komix doke poveda pr vetami, m tto prv fzu za sebou.
Recepty na komixmzu
Na zapoatie komixovania nm staia dve substancie: jednho komixra a mzu. Komixrom si ty, ale odkia zohna mzu?
- Me zaa naprklad tm, e si zoberie papier, ceruzku a len tak - celkom nezvzne - zane vymla na papieri rzne postaviky, xichtky, mranice a podobne. (Viac o vytvran postv do komixu sa dozvie v piatej kapitole.) astokrt sa scnka, i prbeh vynoria prve pri vymlan postaviiek, naprklad na zklade nejakch ich zvltnost, i zaujmavch schopnost, ktor im vaka tebe poas kreslenia pribudli.
- Ak ti pri kreslen, i samotnom pohlade na mesiac dozrievajce kresby nenapad tma pre tvoj komix, polo tuku a cho sa prejs. Vypusti vetko z hlavy a vmaj si iv i neiv to ako vetko funguje a obas (ale fakt iba obas) si predstav ako by si ich mohol skomixova.
- V prpade, e si a mza vytrvalo nevma, nezfaj - vinou to trv, km sa objav ten prav npad. astokrt popritom sta urobi si srandu - parodovanm rznych kli, otrepanch frz, sprvan, i udskej hlposti vzniklo vemi vea komixov. Sta si sadn ku telke, pusti si film i program (najlepie ak ide o tvoj najneoblbenej) a zapisova si, o ti napadne vrmci obrannej reakcie tela - ako by si urobil scnky ty, ako by si viedol dialgy a podobne.
- Ke u sed pri televzii pusti si toho viac. Nechcem z komixrov robi televznych zvislkov, ale mnoh filmy s vemi vzdialenmi prbuznmi komixov, nakoko aj pri tvorbe filmov sa zvykn jednotliv scny rozkresli a naopak, v poslednom ase sme svedkami sfilmovvania komixov.
- Taktie sa neboj surovo okoprova nejak postup. Nemyslm tm, e od niekoho odkresl cel komix, i postaviky alebo prbeh a bude to vydva za svoje. Mm na mysli spsob rozprvania - komix nebus by len tandardn scnka. Me vyui niektor z vlastnost komixu - naprklad komunikcia rznych postv, ignorovanie i dodriavanie fyziklnych zkonov, pouitie postavy rozprvaa niektor z tchto postupov sa daj celkom zaujmavo poui. Ale pozor, hovorm postupov ak okopruje komix, jeho prbeh, i postaviky, nebude komixrom ale iba obyajnm zlodejom a ni sa o komixovan nenau.
- Samozrejme spsobov je viac a vea sa ich d ete vymyslie. Komix a me napadn pri isten zubov, mono sa ti tvoj prv komix snval, mono a inpiroval odpout dialg susediek alebo ...

O prvorodenom
Trvalo mi, km som sa rozhodol, o by bolo najvhodnejie pre prv ukkov strip tohto nvodu. Chcel som, aby to bolo vesel, muselo sa to popritom zmesti do tyroch okien a malo to aj nieim reprezentova nejak ten klasick prvok komixu v jeho zkladnej forme.
Ke som tak uvaoval pri psan tohto nvodu, ak prvok poui, spomenul som si na to, ako sa postaviky v niektorch animovanch filmoch zvykn obas rozprva so samotnm komixrom. A to sa mi hodilo. Vystihovalo to to, e komix nie s len polka nejakho deja, e komixr je astokrt nieo ako reisr, scenrista, kameraman a castingov pracovnk v jednom a ke to (s prepenm) poserie on, postaviky to u len ako opravia.
Take k samotnmu npadu.
Ja, ako komixr som to pokalal a svojim komixovm hercom som dal pr neuritch subov, aby som ich nlakal do inkovania v mojom stripe. Avak v samotnom stripe, ke sa komixov postaviky stretn, to vetko praskne. Postaviky to odhalia a natv sa na ma, sa autora. V samotnch tyroch oknch sa teda odohr ohalenie a aj nejak t reakcia.
Tak a hrub nrt s nejakm tm jednoduchm npadom je na svete.

Obzretie
Tto as od teba u oakva aj nejak t komixrsku innos. Po tejto asti by si mal ma v rukch nejak ten npad, ktor sa hodl da na papier, uloen naprklad tak ako ten mj v pr vetch.

Nasleduje...
... casting. Ideme vybera hercov do nho prbehu. Ide o rozmer komixu, ktor je zo vetkch najsilneie vnman, a zrove aj dovouje celkom vypusti prdy fantzie.

Autor:


Autor lnku: MacO

Detaily o komiksu:

Titul:
Scn: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Peklad: Dana Krejov
nr: Akn, superhrdinov (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!