Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

KE KADMU PETEN JEDNO OVLDNUT SVTA ZDARMA!!!

29.06.2004, autor: Vojta

Slovensk bublinov fandom, zd se, zan ovat alespo na internetu. V novm kabt se hls staronov Com-x2.com, web se avnatou grafikou a (velmi) nepravidelnou aktualizac, k jeho nvtv lk irok spektrum nvnad. Recenze, anime a manga, nco hudby a film, ucelen comicsy slovenskch autor, galerie, wallpapery To ve doplnn nezbytnmi odkazy, auditoriem a zakoneno sranda citty a pr (sranda) info o redakci. Vc o osobch za Com-x2 v dnenm rozhovoru.
.    Odkud, kam a jakmi cestami kr lid stejn krve za nedalekmi za hranicemi? Jak se ije comicsm na Slovensku? "Naimi typickmi nvtevnkmi s prialiv eny a okrem toho ete chceme ovldnu svet," tvrd osazenstvo slovenskho comicsovho webu www.com-x2.com.
 
   Jak vs napadlo, zat s webem o comicsech?
   Nu, mil Wojtylo, veci sa maj takto: milujeme comicsy a potae a chceli sme sa o tto rados so svetom podeli. Povedali sme si, e zaneme fuova do internetovch strnok, ponevd v zplave vetkch zlch strnok (zl ve slovenin neznamen evil, tedy zl, ale prost jenom patn, ili shit - pozn. redakce) sa n nevydaren pokus strat.
   Ale nie, chceli sme prezentova nejak t slovensk comicsov pvodn tvorbu a najschodnejie sa nm to zdalo cez vlastn strnku, kde sme dikttormi my. Bame toti po moci a chceme ovldnu svet. U sme si to aj rozdelili. Belzebub (o je in nelnkom mravnostjen polcie) zska vetky mest sveta a bude robi pokusy na uoch a Chosen six (vojnov fotograf) zase ovldne vetky agrrne oblasti a vidiek a bude pouva ud ako pandrlikov v obrovskej real-time stratgii
 
   Com-x2 je u druh verze. Mete nm nahodit njakou strunou historii vaeho webu?
   Najskr tu teda bola com-x.sk. Od 1999 do 2003. Tak trochu sme kotvili (stav nie nepodobn tomu terajiemu) ale ete stle sme mali chu a npady a tak sme stvorili com-x2.com. kola ivota. V najblich mesiacoch chystme aj komplet "ingli vern", nech nm t naa prpona .com k nieomu je.
 
   Kdo pesn za tmhle projektem stoj? Pedstavte svoj redakci.
   V podstate ale najviac innou dvojicou s Chosen Six a Belzebub. Je tu ete celkom plodn kultrny recenzent Charlie Monroe, ale asi ho vykopneme. Len tak pre rados, z prdele. To ho nau nadva na ruov farbu.
 
.
 
   Obas nm prispej i in tvorcovia, ale zhaky a prehovraky s dos stresov, take ako u bolo povedan, jadro jest Chosen Six za programtorsk tm a Belzebub za pislkov. A samozrejme ete 66 lenn PR tm pre styk s verejnosou a mdiami. To oni stoja za tmto textom a ich prcu treba oceni. Ak u nie preto, e cel 3 tdne plodili toto interview, tak aspo preto, e ns stoja obrofsk prachy.
 
   No, to doufm. A jak byste charakterizovali vaeho obvyklho nvtvnka? Myslte si, e je typickm pedstavitelem slovenskho comicse?
   Naimi obvyklmi typickmi nvtevnkmi s praliv eny. Cel dni nm vypisuj do Message Boardu, posielaj nm telefnne sla i rajcovn fotky
   No dobre, tak ete raz: typickho nvtevnka by sme odhadli na chalana vo veku 15-27 rokov s tm sprvnym, comicsovm, pohadom na svet. Ns toti eny nezaujmaj. Iba ak by nm kupovali comicsy, ili by s nami na comiCZcon a trvili by s nami chvle nepohody. Pretoe ke mme comicsy, tak sme v pohode
   Typick predstavite slovenskho comicska neexistuje, tak ako neexistuje typick predstavite hocioho. Nai nvtevnci sa ale predsa len odliuj od toho priemeru: kee navtevuj prve www.com-x2.com, s to fajnmekri :-)
 
   Li se njak slovent netov a "klasit" (non-net) comicsi?
   Asi nie. I ke by sa dalo predpoklada, e netov comicsci maj mono v rozhad a ir zber, ale nie je to nim podloen. U ns v Bratislave je jedno pecializovan knhkupectvo, Brloh, ktor m v vber comicsov ako ben knhkupectvo. No a toto knhkupectvo je, pokia je nm znme, zatia stle jedin. Miestna ponuka preto me ovplyvova vber a vkus loajlnych comicskov.
 
   Preferujete njak comicsov nry nebo autory?
   Sname sa ma irok zber, ale sme len udia (i ke nie obyajn) a preto je i n vber ovplyvnen skromnm vkusom recenzentov. Treba prizna, e jedin, o ns vetkch spja okrem sexu a rock n rollu je Simon Bisley. In sa n vkus rozchdza. Niekto radej superhrdinov, niekto zase haluznat psycho lety undergroundu, niekto comicsy zo ivota a niekto comicsy hlavne o smrti.
.    Aj v anime i filme a hudbe je to rozlin. Uverejnme fakt vetko, o sa nm aspo trochu pozdva, hlavne nech je to fajn a nech je to rozmanit. A stle zhame prispievateov. Sbime vm vetko okrem prachov; pre zaiatok mus stai nen pohadenie a zasvten rei o comicse, ivote a vesmre a vbec
 
   Lb se vm n Komiks.cz?
   Pi. Vidno, e na nej mak kopa ud, je to profesionlna zleitos.
   Mte ale jednu chybu. Ste modr. My, zase naopak, sme erven.
 
   A konen, jakou mte vizi do budoucnosti?
   enu, milenku, 2-3 deti, dom, auto, chatu, pekn pohreb. A okrem toho spravi anglick verziu strnky, uverejova stle lepie comicsy, zarobi aj nejak prachy skrz zbavu a comicsy, presta si obkusva nechty, zvi nvtevnos a samozrejme to ovldnutie sveta
 
   Tak to byli voni, haluz!
 
   Redakn poznmka: Ne vechny otzky jsou vtvorem na redakce, st do rozhovoru natlaila sama redakce Com-x2. A jestli si myslte, e poznte kter, tak jste na omylu. V tomhle ohledu jim nedl etina dn problmy, chalanm zatracepenm...
Autor:


Autor lnku: Vojta

Detaily o komiksu:

Titul:
Scn: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Peklad: Dana Krejov
nr: Akn, superhrdinov (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum
Souvisejc lnky:


w W w & k O m I k S
13.11.2016 ek komiks diknery - komiksov slovnek ingli
04.11.2016 Pro nehodnotm umleck dla padesti procenty - 50 %
18.06.2014 Gaunyho primitivn komiksy: Tenhle gauner z Brna vm zaraz nos do mozku!


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V eskm komiksovm rybnku to smrd, hnije a zapch a komiks.cz se to sna zmnit.

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!