Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Katalog komiks > Vpis autora z databze Jmno a pjmen:Georges Remi (Herg) 
Nrodnost:Belgie

 Dlo jako scnrista: 
 ·  Tintin 09 - Krab se zlatmi klepety (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 12 - Poklad Rudho raube (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 11 - Tajemstv jednoroce (Tintin (CZ))
 ·  01 - Le testament du Monsieur Pump (Aventures de Jo et Zette)
 ·  02 - Destination New York (Aventures de Jo et Zette)
 ·  03 - Le Manitoba ne rpond plus (Aventures de Jo et Zette)
 ·  04 - Lruption sur Karamako (Aventures de Jo et Zette)
 ·  05 - La valle des cobras (Aventures de Jo et Zette)
 ·  Tintin 03 - Tintin v Americe (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 04 - Faranovy doutnky (Tintin (CZ))
 ·  (1995-96)- Herge: Dobrodrustv Tintina - Tajemstv Jednoroce (Komiksy z asopisu Kvty)
 ·  (1996-97)- Herge: Dobrodrustv Tintina - Poklad Rudho Raube (Komiksy z asopisu Kvty)
 ·  (1997-98)- Herge: dobrodrustv Tintina - Sedm kilovch koul (Komiksy z asopisu Kvty)
 ·  Tintin 05 - Modr lotos (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 06 - Ulomen ucho (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 07 - ern ostrov (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 01 - Tintin au pays des Soviets (Tintin)
 ·  Tintin 08 - ezlo krle Ottokara (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 09 - Krab se zlatmi klepety (2. vydn) (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 10 - Zhadn hvzda (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 11 - Tajemstv jednoroce (2. vydn) (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 12 - Poklad Rudho raube (2. vydn) (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 13 Les 7 boules de cristal (Tintin (CZ))

 Dlo jako kresl: 
 ·  Tintin 09 - Krab se zlatmi klepety (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 12 - Poklad Rudho raube (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 11 - Tajemstv jednoroce (Tintin (CZ))
 ·  01 - Le testament du Monsieur Pump (Aventures de Jo et Zette)
 ·  02 - Destination New York (Aventures de Jo et Zette)
 ·  03 - Le Manitoba ne rpond plus (Aventures de Jo et Zette)
 ·  04 - Lruption sur Karamako (Aventures de Jo et Zette)
 ·  05 - La valle des cobras (Aventures de Jo et Zette)
 ·  Tintin 03 - Tintin v Americe (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 04 - Faranovy doutnky (Tintin (CZ))
 ·  (1995-96)- Herge: Dobrodrustv Tintina - Tajemstv Jednoroce (Komiksy z asopisu Kvty)
 ·  (1996-97)- Herge: Dobrodrustv Tintina - Poklad Rudho Raube (Komiksy z asopisu Kvty)
 ·  (1997-98)- Herge: dobrodrustv Tintina - Sedm kilovch koul (Komiksy z asopisu Kvty)
 ·  Tintin 05 - Modr lotos (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 06 - Ulomen ucho (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 07 - ern ostrov (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 01 - Tintin au pays des Soviets (Tintin)
 ·  Tintin 08 - ezlo krle Ottokara (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 09 - Krab se zlatmi klepety (2. vydn) (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 10 - Zhadn hvzda (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 11 - Tajemstv jednoroce (2. vydn) (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 12 - Poklad Rudho raube (2. vydn) (Tintin (CZ))
 ·  Tintin 13 Les 7 boules de cristal (Tintin (CZ))


lnky k autorovi:
TINTIN - MODR LOTOS
Album Modr lotos znamen pedl v Hergho tvorb nejmn ze dvou dvod. Jednak zde poprv zuitkoval skutenou historickou situaci v n ve 30. letech minulho stolet, zejmna vlku ny s Japonskem, jednak zde na popud nskho studenta a ptele ang ong ena vnoval velkou pi skutenm nskm relim. Herg sm prohlsil: ang mi otevel oi k nsk civilizaci, umonil mi lpe pochopit mou zodpovdnost vi tenm. Teprve pak jsem zaal vnovat pozornost detailm, dokumentaci, snaze, aby mj pbh byl vyznl sprvn a vrohodn.
Autor: Zarkoff. Vylo 04.01.2005 v rubrice Recenze.
TINTIN - FARAONOVY DOUTNKY
Ve sv funkci reportra (povoln, kter bhem dalch dobrodrustv v tichosti opust) se Tintin tentokrt vydv na Dln vchod. Clem jeho cesty je anghaj (tam ale doraz a ve druh sti pbhu, v albu Modr Lotos). Tintin se vydv po stopch Faraonovch doutnk znaky Flor Fina, jejich tabkov obal slou jako schrnka pro paovn opia
Autor: Zarkoff. Vylo 09.08.2004 v rubrice Recenze.
TINTIN V AMERICE
Situace je jasn, k na prvn strnce pbhu Al Capone, jedin reln postava v cel Hergho komiksov karie. Poslaj sem slavnho reportra Tintina, aby proti nm bojoval. Skuten, v roce 1931, kdy na strnkch dtsk plohy Le Petit Vingtième denku Vingtième Siècle zaal vychzet komiks Les Aventures de Tintin à Chicago (Tintinova dobrodrustv v Chicagu), byl ji tento sympatick a neohroen kluina slavn nejenom v Belgii, ale i ve Francii. Proslavily jej naprosto neuviteln a nepravdpodobn dobrodrustv v zemi sovt, po nich nsledovaly o nco mn naivn eskapdy v tehdejm Belgickm Kongu. Nakladatelstv Albatros
Autor: Zarkoff. Vylo 09.07.2004 v rubrice Recenze.
ZNTE TINTINA? LEGENDRN KOMIKSOV HRDINA PO 10 LETECH OPT V R!
Nakladatelstv Albatros prv vydalo 2 dly belgickho serilovho komiksu, jeho hlavn hrdina Tintin oslavil letos ji 75 let od svho vzniku. Na eskch knihkupeckch pultech se tak znovu po 10 letech objevuj dv z celkov ady 24 Tintinovch dobrodrustv Tintin v Americe a Faraonovy doutnky.
Autor: Albatros. Vylo 22.06.2004 v rubrice Tiskov zprvy.
GEORGES REMI HERGɓ IVOT A DLO (4)
tvrt a posledn dl (ze ty) podrobnho rozboru ivota a dla jednoho z nejdleitjch a nejslavnjch autor frankofonnho komiksu. Dnes se podvme na Hergho povlenou tvorbu, zaloen jeho vlastn spolenosti, vznam a rozen tintinovskch alb a posledn lta tvrcova ivota
Pedchoz dly: Zatky a potky, Pichz Tintin, Vlen lta
Autor: Zarkoff. Vylo 01.05.2003 v rubrice Profil autora.
GEORGES REMI HERGɓ IVOT A DLO (3)
Tet dl (ze ty) podrobnho rozboru ivota a dla jednoho z nejdleitjch a nejslavnjch autor frankofonnho komiksu. Dnes se podvme na Hergho osudy v pohnutch dobch druh svtov vlky, tedy obdob, kdy vznikla nejklasitj tintinovsk alba
Dle tte: Tintin celkov profil srie Krab se zlatmi klepety Tajemstv Jednoroce - Poklad rudho raube
Autor: Zarkoff. Vylo 24.04.2003 v rubrice Profil autora.
GEORGES REMI "HERG" IVOT A DLO (2)
Druh dl (ze ty) podrobnho rozboru ivota a dla jednoho z nejdleitjch a nejslavnjch autor frankofonnho komiksu. Dnes se podvme na Hergho horenatou tvorbu ve 30. letech, kdy svtlo svta spatila nejen prvn tintinovsk alba, ale i srie Quick a Flupke a Dobrodrustv Jo, Zetty a Jocka
Autor: Zarkoff. Vylo 16.04.2003 v rubrice Profil autora.
GEORGES REMI HERGɓ IVOT A DLO (1)
Prvn dl (ze ty) podrobnho rozboru ivota a dla jednoho z nejdleitjch a nejslavnjch autor frankofonnho komiksu. Dnes se podvme na Hergho dtstv, studia, povinnou vojenskou slubu a umleck zatky v asopisech Belgick skaut a XX. stolet.
Dle tte: Tintin celkov profil srie Aventures de Jo et Zette Krab se zlatmi klepety Tajemstv Jednoroce - Poklad rudho raube
Autor: Zarkoff. Vylo 10.04.2003 v rubrice Profil autora.
HERG (GEORGES REMI) - PROFIL
Georges Rmi se narodil 22. kvtna 1907 v Etterbeeku, obci, kter tvo soust bruselsk aglomerace. V ervenci roku 1926 zaal ve skautskm aspisu Le Boy Scout uveejovat na pokraovn obrzkov phody Totor, C.P. des Hannetons (Totor, rdce druiny Chroust). Tehdy poprv pouil pseudonymu Herg podle foneticky tench inicil svho jmna: er jako Rmi a g jako Georges. Tmto pseudonymem pak podepisoval a do smrti vechny sv prce.
Autor: Zarkoff. Vylo 20.12.2002 v rubrice Profil komiksu.
TINTIN CELKOV PROFIL SRIE
Tintin, sympatick mlad reportr s charakteristickou upinou na hlav, s oima jako trnky, nosem jako knoflk, obleen tradin v pumpkch, chrabr, ptelsk, neplatn a odvn, si od roku 1929, kdy se zrodil po rukama belgickho kresle Hergho, zskal pze, oblibu a obdiv destek milion ten po celm svt. Jeho komiksov dobrodrustv byla peloena nejenom do vech hlavnch svtovch jazyk, ale i do tak exotickch e, jako je esperantina, galicijtina, veltina, malajtina i provensltina. Jen u ns neml tst, a nakladatelstv Egmont R roku 1995 po tech nespnch pokusech ukonilo vydvn srie Dobrodrustv Tintina pro naprost nezjem eskch ten.
Autor: Zarkoff. Vylo 16.12.2002 v rubrice Profil komiksu.


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!