Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Katalog komiks > Vpis autora z databze Jmno a pjmen:Mike Mignola 
Nrodnost:USA

 Dlo jako scnrista: 
 ·  Comics 4 (Comics)
 ·  Crew .02 (Crew)
 ·  Crew .16 (Crew)
 ·  Crew .06 (Crew)
 ·  Crew .07 (Crew)
 ·  Hellboy - Povdky z podsvt (Hellboy)
 ·  Hellboy - Sm zkzy (Hellboy)
 ·  Hellboy - Conqueror Worm
 ·  Hellboy - Probuzen bla (Hellboy)
 ·  Hellboy - Spoutan rakev (Hellboy)
 ·  Hellboy - Prav ruka zkzy (Hellboy)
 ·  Hellboy - Sm zkzy, NOV VYDN (Hellboy)

 Dlo jako kresl: 
 ·  Comics 4 (Comics)
 ·  Crew .02 (Crew)
 ·  Crew .16 (Crew)
 ·  Crew .06 (Crew)
 ·  Crew .07 (Crew)
 ·  Hellboy - Povdky z podsvt (Hellboy)
 ·  Hellboy - Sm zkzy (Hellboy)
 ·  Hellboy - Conqueror Worm
 ·  Hellboy - Probuzen bla (Hellboy)
 ·  Hellboy - Spoutan rakev (Hellboy)
 ·  Hellboy - Melouchy (Hellboy)
 ·  Hellboy - Prav ruka zkzy (Hellboy)
 ·  Ztracen armda (Hellboy)
 ·  Hellboy - Sm zkzy, NOV VYDN (Hellboy)


lnky k autorovi:
Hellboy 6: Podivn svt podivnho hrdiny - 60 %
Jsou vci, kter nen teba shodlouze pedstavovat, Hellboy je jedna z tch vc. Je to drk, co se nemn, skla v moi. Je ale taky pravda, e v posledn dob mu krapet dochz dech. Mon strne on, mon strne jeho tvrce, kdo v. Nejlep bude, kdy se peneseme na podivn msta spolu s Hellboyem a uvidme, jak na tom stak je.
Autor: Drakeus. Vylo 10.01.2013 v rubrice Recenze.
Hellboy 8: Baba Jaga lt v hmodi po star Rusi 90 %
Kolem sympatickho rudocha Hellboye se v osmm pokraovn stahuje vbiv temnota. V n na nj h pomstychtiv Baba Jaga, kter chce vyrovnat ty doslova oko za oko. Mike Mignola opt penechal kreslic ote jinmu a na vznik komiksu pouze dohlel, kresby se tentokrt ujal Duncan Fegredo.
Autor: Vclavix. Vylo 07.01.2013 v rubrice Recenze.
Hellboy vol.7: Prask upr a dal povdky - 90 %
Rud bojovnk s nadpirozenem zjevn nev, kdy skonit. V poad sedm knize u od nj sice dv jeho matka-otec Mike Mignola svj pomysln prs pomaliku pry, ale sv msto nabz hnedle dvojici novch kojnch. Pojme se na ten pekeln ansmbl mrknout pkn zblzka...
Autor: Drakeus. Vylo 08.10.2012 v rubrice Recenze.
HELLBOY MELOUCHY
V roce 1997 u ns vyla kniha spisovatele Christophera Goldena Hellboy Ztracen armda. Romn tene zaujal pedevm dky klasick hellboyovsky ponur atmosfe, strhujc akci a originlnm hlkm hlavnho hrdiny. Te tu mme rok 2005 a Comics Centrum nm opt ve vbornm pekladu Jana Kantrka pin povdkov sbornk Hellboy Melouchy, na kterm se Golden podlel spolen s dalmi trncti spisovateli. A jak tento zajmav poin dopadl?
Autor: Ondej ek. Vylo 07.03.2005 v rubrice Recenze.
DYLAN DOG 1 - PROBUZEN NEMRTVCH
Dylan Dog je tak trochu zvltn detektiv. Jeho oborem jsou paranormln ppady, kter jsou ostatnmi vnmny jako halucinace i vmysly a zstvaj tak stranou pozornosti. Zrove je Dylan Dog legendou italskho comicsu, kter se konen objevuje tak u ns.
Autor: Yan. Vylo 25.11.2004 v rubrice Recenze.
HELLBOY FILM ANEB HEJ, HEJ, HEJ, HRAJOU NAI PSNIKU!
Film Hellboy byl pravdpodobn jednou z nejoekvanjch v leton smrti comicsovch adaptac - nejen kvli asti domcch spolutvrc, ale zejmna pro pohlcujc atmosfru originlu. Akoliv se dojem stylov vypjatho dla musel nutn promnit, film se umn vyhnul stereotypm, kter ostatn zfilmovan comicsy takovou mrou suuj, a na pltn pedvedl show ne snad doslovnou, ale minimln srovnatelnou
Autor: Hibi. Vylo 13.09.2004 v rubrice Komiks na stbrnm pltn.
AUTOGRAMIDA S KARLEM RODENEM U PLEITOSTI PREMIRY FILMU HELLBOY
Vydavatelstv Comics Centrum pod u pleitosti premiry filmu Hellboy autogramidu herce Karla Rodena. Karel Roden ve filmu Hellboy pedstavuje hlavn zpornou roli Rasputina. Je to uniktn monost zskat autogram Karla Rodena, kter se jinak podobnch akc nezastuje. Comics Centrum je eskm vydavatel comicsovch pbh nejvtho paranormlnho vyetovatele na svt - Hellboye, podle kterch byl stejnojmenn film natoen.
Autor: Comics Centrum. Vylo 01.09.2004 v rubrice Tiskov zprvy.
HELLBOY: SPOUTAN RAKEV, ANEB MLEM KOLOSLN DJA VU
Kad z eskch komiksovch nakladatelstv m sv oblben autory nebo srie, kterm se dlouhodob a s lskou vnuje. K rodinnmu stbru Comics Centra vedle pbh ze Sin City nepochybn pat i Hellboy Mika Mignoly. Je u dobrm zvykem, e se s pekelnm detektivem kadoron na trhu objev aspo jedn komiksov kniha. Leton nadlka se jmenuje Spoutan rakev. Take ji zbavme eleznch okov a podvejme se, jak poklady skrv uvnit
Autor: - was -. Vylo 30.06.2004 v rubrice Recenze.
MIGNOLA VYSEDL ELMU APOKALYPSY
Nkdy uprosted 90. let Mike Mignola usoudil, ze potebuje elmu apokalypsy. Toto zjitn nevzniklo jako extrmn reakce na politickou situaci ve sv dob a urit ani nebylo dsledkem dramatickho nboenskho obrcen. Byl to krok, kter mu ml pinst spch v jeho kreslsk karie
Autor: Hoblin. Vylo 16.04.2004 v rubrice Rozhovor.
HELLBOY PROBUZEN BLA: PROBUZEN MYTOLOGIE ANEB MIGNOLV TLAKOV HRNEC
Hellboy se v naich krajch objevil u nkolikrt, a pokad nm ukzal njakou svou dosud neznmou strnku. I tentokrt, ve svm druhm samostatnm booku, pedvd tv trochu odlinou od tch pedchozch. Po dern vytvrzen atmosfe kraas a akn-linern-retrospektivnm Sm zkzy tentokrt pichz s explozivn natlakovanm papikem, a po okraj narvanm spoustou mytologickch bytost, npad, djovch odboek a neutuchajc akce jen jen pipraven vs pod sebou pohbt jak plivov vlna. Co z toho ale vlastn plyne, to u je na del povdn
Autor: Vojta. Vylo 22.05.2003 v rubrice Recenze.


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!