Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Katalog komiks > Vpis autora z databze Jmno a pjmen:Bohumil Fencl 
*:1967
Nrodnost:esk Republika

 Dlo jako scnrista: 
 ·  Sheila
 ·  Kometa 15 (Kometa)
 ·  Kometa 16 (Kometa)
 ·  Kometa 18 (Kometa)
 ·  Kometa 20 (Kometa)
 ·  Kometa 21 (Kometa)
 ·  Kometa 27 (Kometa)
 ·  Kometa 28 (Kometa)
 ·  tylstek .184 (tylstek - ronk 1991)
 ·  tylstek .186 (tylstek - ronk 1991)
 ·  tylstek .188 (tylstek - ronk 1991)
 ·  tylstek .191 (tylstek - ronk 1992)
 ·  tylstek .193 (tylstek - ronk 1992)
 ·  tylstek .199 (tylstek - ronk 1992)
 ·  tylstek .201 (tylstek - ronk 1992)
 ·  tylstek .203 (tylstek - ronk 1993)
 ·  tylstek .206 (tylstek - ronk 1993)
 ·  tylstek .210 (tylstek - ronk 1993)
 ·  tylstek .211 (tylstek - ronk 1993)
 ·  tylstek .213 (tylstek - ronk 1993)

 Dlo jako kresl: 
 ·  Sheila
 ·  Kometa 15 (Kometa)
 ·  Kometa 16 (Kometa)
 ·  Kometa 18 (Kometa)
 ·  Kometa 20 (Kometa)
 ·  Kometa 21 (Kometa)
 ·  Kometa 27 (Kometa)
 ·  Kometa 28 (Kometa)
 ·  tylstek .184 (tylstek - ronk 1991)
 ·  tylstek .186 (tylstek - ronk 1991)
 ·  tylstek .188 (tylstek - ronk 1991)
 ·  tylstek .191 (tylstek - ronk 1992)
 ·  tylstek .193 (tylstek - ronk 1992)
 ·  tylstek .199 (tylstek - ronk 1992)
 ·  tylstek .201 (tylstek - ronk 1992)
 ·  tylstek .203 (tylstek - ronk 1993)
 ·  tylstek .206 (tylstek - ronk 1993)
 ·  tylstek .210 (tylstek - ronk 1993)
 ·  tylstek .211 (tylstek - ronk 1993)
 ·  tylstek .213 (tylstek - ronk 1993)


lnky k autorovi:
BUBLINY A OBLINY (2) SHEILA ANEB KONEN NCO KE TEN!
Ten pbh zan vc ne znm: vrada kolegy(n) od fochu znamen ostr start honcho psa po horkch stopch - pchnut do vosho (gangsterskho) hnzda! Zsadn rozdl tkv v tom, e namsto drska s borsalinem a pdnou pst je jeho hlavn hrdinkou blonat erosenka lepch tvar a dvojice jinch pednost. V roce 1991 ji se jmnem, skvcm se na tituln strnce a doprovodnou televizn reklamou, za cenu pouhch osmi korun do svta vypustil tylstek: Sheila Bohumila Fencla.
Autor: Hibi. Vylo 03.10.2003 v rubrice Recenze.
BOF: XXX ANEB BARBARELLA VS. VN PANICI (2)
Erotick comics vak nepotebuj ospravedlovat svoji existenci poukazovnm na svoji vdeckou uitenost. Existuj, protoe jsou ve shod s lidskmi potebami, pro umlce jsou prostedkem k vyjden pocit, pn a pedstav a jejich ztvrnnm a sdlenm s ostatnmi se tyto poteby odkrvaj a stvaj snze zvldnutelnmi. Ostatn u Sigmund Freud
Autor: BoF. Vylo 19.09.2003 v rubrice Teorie.
BOF: XXX ANEB BARBARELLA VS. VN PANICI (1)
Znanou st souasn produkce comics tvo dla, vzhledem k asto chab obsahov rovni pekvapiv ndhern vypraven (a tak patin drah, sv konzumenty vak nachzejc), kter sexuln a sadomasochistick poteby svch postav neskrvaj, naopak, pln je na svch strnkch odhaluj, exponuj, a mnoh jsou na nich zaloena co by jet ped nkolika mlo destkami let bylo st pedstaviteln. Hledn hranice mezi pornografi a lehkou erotikou se ale thne djinami umn snad od prvopotk a tedy i v comics
Autor: BoF. Vylo 12.09.2003 v rubrice Teorie.
BOF: BONUS
Nkolik obzvlt tpnch citt dokazuje, e comics - nejen jako vtvarn prostedek, ale i jako pbh, touha a komerce - je lovku vlastn snad od potku jeho kultury... Zanme Egyptem, konme Barbarellou a superhrdinskmi "vnmi panici"...
Autor: BoF. Vylo 08.07.2003 v rubrice Teorie.
BOF: COMICS-UMN-COMICS (7) - FOTOREALISMUS
Soust comicsov ikonografie je i ast snaha o dosaen iluze skutenosti u realisticky pojatch obrzk, pi n vtvarnci kreslench seril postupuj paraleln s pedstaviteli fotorealistickho smru a d se podle optickch zkonitost, vizulnch zjednoduen a detail fotografickho obrazu, m jej znovu zhodnocuj, by k nmu (nebo spe ke skutenosti, j prezentuje) nic nepidvaj.
Autor: BoF. Vylo 01.07.2003 v rubrice Teorie.
BOF: COMICS-UMN-COMICS (6) - ROY LICHTESTEIN
Roy Lichtenstein je malem, kter sv ivotn dlo vystavl na comics, stal se velmi spnm a ceny jeho obraz jsou zvratn. Zdaleka u nho nelo o njak nhl objev.
Autor: BoF. Vylo 24.06.2003 v rubrice Teorie.
BOF: COMICS-UMN-COMICS (5) - POP-ART
Nkter otzky, tkajc se vnmn comics a vnmn vbec, zsadn pehodnotil tak pop-art, podnt k jedn z nejradiklnjch zmn ve zpsobu tvrho mylen 20. stolet, zamujc svou pozornost pedevm na masovou kulturu a komern umn. O jeho vznik se piinily dost vrazn tak samy kreslen serily.
Autor: BoF. Vylo 17.06.2003 v rubrice Teorie.
BOF: COMICS-UMN-COMICS (4) - SECESE (2/2)
Pi dokazovn provzanosti comics se seces je teba vyzdvihnout tak vznam, jak ml u tohoto slohu literrn obsah vtvarnch dl, jejich tematika a symbolika, nebo i znaky tchto faktor z obdob z pelomu stolet se dosud v kreslench pbzch vrazn uplatuj.
Autor: BoF. Vylo 10.06.2003 v rubrice Teorie.
BOF: COMICS-UMN-COMICS (3) - SECESE (1/2)
Rozhodn nejvt podl na tvorb komplexnho vrazovho jazyka", obecnho obsahu a formy kreslench seril m posledn z univerzlnch mezinrodnch sloh - secese. Tento smr, za jeho rozmachu vlastn comics ve sv prvn oficiln podob vznikly, ovlivnil nejen jejich vchoz situaci, ale psob na jejich utven dodnes.
Autor: BoF. Vylo 03.06.2003 v rubrice Teorie.
BOF: COMICS-UMN-COMICS (1) - VOD
Jak je komern souvislost souasnch seril s egyptskmi knihami mrtvch? Byl Trajn prvnm superhrdinou? Opisuj Amerian z koptskch spis ry ranho kesanstv? I na tyto otzky dv odpov diplomov prce Bohumila Fencla, kterou pod nzvem Comics - Kreslen serily, jejich historie a souasnost z hlediska obsahu a formy a jejich didaktick vyuit obhjil v roce 1992 na Pedagogick fakult Univerzity Karlovy. Slyte slova stvoitele manhattanskho detektiva Mr. Sweeta a krsn Sheily, slova mue, kter zmoskou superhrdinskou kohortu nevh nazvat "vnmi panici" - Komiks.cz pin prvn, sedmidln seril z tto prce, zabvajc se vztahem komiksu a tzv. Umn...
Autor: BoF. Vylo 20.05.2003 v rubrice Teorie.


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!