Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Katalog komiks > Vpis autora z databze Jmno a pjmen:Vlastislav Toman 
*:1929
Nrodnost:esk Republika

 Dlo jako scnrista: 
 ·  Druh vprava (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Osm kul (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Prvn vprava do Ztracenho svta (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Velk kniha komiks 1 (Velk kniha komiks)
 ·  Velk kniha komiks 2 (Velk kniha komiks)
 ·  Phody Malho Boha (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Stlejc ruka (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Pchod boh (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Kruanova dobrodrustv (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Dobrodrustv Johna Cartera (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Dobrodrustv Thuvie z Ptarhu (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Zajatci Tor (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Velk kniha komiks 3 (Velk kniha komiks)
 ·  Zajatec ptka Mauk (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Velk kniha komiks 4 (Velk kniha komiks)
 ·  Velka kniha Strc
 ·  Rychl py 16 (Rychl py (OKZ / Puls Ostrava))
 ·  ABC specil 70 (ABC specil)
 ·  ABC specil 87 letn (ABC specil)
 ·  Za tajemstvm hlubin (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  ABC specil 85 (ABC specil)
 ·  Strci (1.srie) (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Strci (2.srie) (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Kronika Strc (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Tich stelec (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Zken kord (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  ABC specil 88 letn (ABC specil)
 ·  ABC specil 89 zimn (ABC specil)
 ·  ABC specil 89 letn (ABC specil)
 ·  ABC specil 90 letn (ABC specil)
 ·  Ahoj Evropo .6 - IKS Strci asu (Ahoj Evropo)
 ·  Peruen souboj (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Pn vlk (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  Dobyvatel hlubin (Komiksy z asopisu ABC)
 ·  tylstek .339 (tylstek - ronk 2002)
 ·  tylstek .343 (tylstek - ronk 2002)
 ·  tylstek .348 (tylstek - ronk 2003)
 ·  tylstek .350 (tylstek - ronk 2003)
 ·  Mj ivot s ABC bkem


lnky k autorovi:
O ESKM KOMIKSU ANEB PEREM VLASTISLAVA TOMANA
Vlastislav Toman, coby jeden z nejplodnjch eskch scnrist a blah pamti fredaktor bka, ml na formovn esk comicsov scny a tenskho vkusu nemal vliv. Akoliv jsou jeho stopy v esk comicsov historii probrny z mnoha stran, bezpochyby je to osobnost, jej psoben nelze pehldnout, a jist se projevuje i dnes. Tento text je tak napl memory a napl prv osobitm pohledem na souasn comicsov dn. Dejme tedy slovo Vlastislavu Tomanovi
Autor: Vlastislav Toman. Vylo 22.06.2004 v rubrice Ostatn.
JAK VYPADAL MAL BH PED KOBKEM? (2)
Pod lp. Fakt, e umleck uchopen krabho robota m vzestupnou tendenci, dokazuje i pedasn zesnul esk grafik Jaroslav Lukavsk (1924-84), v 60. letech velmi vyten ilustrtor vdeckofantastickch knih (nap. Lemv Nvrat z hvzd, ale i Rolf zlesk E.T. Setona). V roce 1966 doprovodil ilustracemi knihu Pchod boh, z jej oblky Mal bh vysl mimozemskm pralidem non projekci Zcch.
S pedkobkovskm Malm bohem v podn Zdeka Buriana se mete seznmit v minulm dlu lnku.
Autor: Elves. Vylo 02.10.2003 v rubrice Ostatn.
JAK VYPADAL MAL BH PED KOBKEM? (1)
Akoli statisce ten bek znaj svho oblbenho hrdinu, krabho robota z cyklu Pod sluncem zcho pouze z kreseb Frantika Kobka (70), mlokdo tu, e prvn podobu dal Gron-c-chm i Malmu bohovi pesn ped 40 lety akademick mal a ilustrtor svtovho vhlasu Zdenk Burian (1905-81). A nebyl sm.
Autor: Elves, Keporkak. Vylo 30.09.2003 v rubrice Profil komiksu.
ROZHOVOR S VLASTISLAVEM TOMANEM
Pro mnoh zaslouil autor destek kultovnch komiks z bka, pro jin u jen zatrpkl ddek doadujc se alespo trochy uznn za to, co pro komiks kdysi udlal. V kadm ppad bval fredaktor nejpopulrnjho dtskho asopisu a plodn scnrista dnes bud rozruch vude, kde se objev. Jak je vak ve skutenosti? A jak on vid souasnou komiksovou scnu u ns? Vce ji v nsledujcm rozhovoru
Autor: Sakyk. Vylo 21.11.2002 v rubrice Rozhovor.


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!