Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Katalog komiks > Vpis autora z databze Jmno a pjmen:Jim Davis 
Nrodnost:USA
nr:Humor (CZ)

 Dlo jako scnrista: 
 ·  10 - Garfield vl sudy (Garfield "Crew")
 ·  04 - Garfield slzne smetanu (Garfield "Crew")
 ·  05 - Garfield se ur (Garfield "Crew")
 ·  06 - Garfield oblh dm (Garfield "Crew")
 ·  07 - Garfield je na vkch (Garfield "Crew")
 ·  11 - Garfield si dv do nosu (Garfield "Crew")
 ·  09 - Garfield nen troka (Garfield "Crew")
 ·  08 - Garfield: Nohy z dohledu (Garfield "Crew")
 ·  12 - Garfield: Jm tedy jsem (Garfield "Crew")
 ·  01 - Garfield pibr na vze (Druh vydn) (Garfield "Crew")
 ·  Crew2 . 03 (Crew2)
 ·  14 - Garfield iroko daleko (Garfield "Crew")
 ·  02 - Garfield v nadivotn velikosti (Garfield "Cosmos")
 ·  03 - Garfield v slova (Garfield "Cosmos")
 ·  13 - Garfield polyk pchu (Garfield "Crew")
 ·  15 - Garfield zaokrouhluje (Garfield "Crew")
 ·  16 - Garfield kva sdlo (Garfield "Crew")
 ·  17 - Garfield povoluje opasek (Garfield "Crew")
 ·  18 - Garfield pevauje (Garfield "Crew")
 ·  Crew2 . 11 (Crew2)
 ·  Garfield 2 (Garfield "Semic-Slovart")
 ·  Garfield 3 (Garfield "Semic-Slovart")
 ·  01 - Garfield pibr na vze (Garfield "Cosmos")
 ·  02 - Garfield v nadivotn velikosti (Druh vydn) (Garfield "Crew")
 ·  03 - Garfield v slova (Druh vydn) (Garfield "Crew")
 ·  00 - Garfield ve velkm (Garfield "Crew")
 ·  Crew2 . 12 (Crew2)
 ·  Crew2 . 14 (Crew2)
 ·  06 - Garfield oblh dm, dotisk 2005 (Garfield "Crew")
 ·  20 - Garfield mluv s plnou pusou (Garfield "Crew")
 ·  07 - Garfield je na vkch DRUH VYDN (Garfield "Crew")
 ·  19 - Garfield: Msto na slunci (Garfield "Crew")
 ·  21 - Garfield: Kilo ke kilu (Garfield "Crew")
 ·  22 - Garfield bradami vzhru (Garfield "Crew")
 ·  23 - Garfield u lizu (Garfield "Crew")
 ·  Garfield pibv na vze (Garfield "Crew")

 Dlo jako kresl: 
 ·  10 - Garfield vl sudy (Garfield "Crew")
 ·  04 - Garfield slzne smetanu (Garfield "Crew")
 ·  05 - Garfield se ur (Garfield "Crew")
 ·  06 - Garfield oblh dm (Garfield "Crew")
 ·  07 - Garfield je na vkch (Garfield "Crew")
 ·  11 - Garfield si dv do nosu (Garfield "Crew")
 ·  09 - Garfield nen troka (Garfield "Crew")
 ·  08 - Garfield: Nohy z dohledu (Garfield "Crew")
 ·  12 - Garfield: Jm tedy jsem (Garfield "Crew")
 ·  01 - Garfield pibr na vze (Druh vydn) (Garfield "Crew")
 ·  Crew2 . 03 (Crew2)
 ·  14 - Garfield iroko daleko (Garfield "Crew")
 ·  02 - Garfield v nadivotn velikosti (Garfield "Cosmos")
 ·  03 - Garfield v slova (Garfield "Cosmos")
 ·  13 - Garfield polyk pchu (Garfield "Crew")
 ·  15 - Garfield zaokrouhluje (Garfield "Crew")
 ·  16 - Garfield kva sdlo (Garfield "Crew")
 ·  17 - Garfield povoluje opasek (Garfield "Crew")
 ·  18 - Garfield pevauje (Garfield "Crew")
 ·  Crew2 . 11 (Crew2)
 ·  Garfield 2 (Garfield "Semic-Slovart")
 ·  Garfield 3 (Garfield "Semic-Slovart")
 ·  01 - Garfield pibr na vze (Garfield "Cosmos")
 ·  02 - Garfield v nadivotn velikosti (Druh vydn) (Garfield "Crew")
 ·  03 - Garfield v slova (Druh vydn) (Garfield "Crew")
 ·  00 - Garfield ve velkm (Garfield "Crew")
 ·  Crew2 . 12 (Crew2)
 ·  Crew2 . 14 (Crew2)
 ·  06 - Garfield oblh dm, dotisk 2005 (Garfield "Crew")
 ·  20 - Garfield mluv s plnou pusou (Garfield "Crew")
 ·  07 - Garfield je na vkch DRUH VYDN (Garfield "Crew")
 ·  19 - Garfield: Msto na slunci (Garfield "Crew")
 ·  21 - Garfield: Kilo ke kilu (Garfield "Crew")
 ·  22 - Garfield bradami vzhru (Garfield "Crew")
 ·  23 - Garfield u lizu (Garfield "Crew")
 ·  Garfield pibv na vze (Garfield "Crew")


lnky k autorovi:
Garfield se proral k ironii a sarkasmu - Aktualizovno
Nyn poprv v online digitln podob.
Autor: Jan. Vylo 18.02.2013 v rubrice Recenze.
CREW2 .12
Ven soude, je velmi tk vysvtlit, pro jsem tak bezohledn a brutln napadnul toho postarho prodavae novin a asopis, a pro jsem jej minimln ptkrt pethnul kovovou ty po jeho mkk hlav. Je nekonen obtn o tom dneska ped Vmi mluvit a ve vysvtlit, ale pokusm se o nemon a snad pot budete k moj osob shovvavj Vte, ten den, kdy vyel komiksov asopis CREW slo 12 jsem po nm zatouil jak panic po macat padestnici
Autor: OBR. Vylo 20.04.2005 v rubrice Recenze.
GARFIELD 17 - GARFIELD POVOLUJE OPASEK
Na letonm comiCZconu zstal tak trochu v stran a mimo pozornost. Ale peci jenom se zde opt objevil (tedy vyla mu konen dal kniha), vycenil zuby, najeil srst, rozkrbal znovn keslo, zniil kvtin i s kytkou a nakopnul Odieho a zaal (opt) dret dietu. Garfield Sedmnct.
Autor: Yan. Vylo 03.02.2005 v rubrice Recenze.
CREW2 . 11 ANEB TEXASK MASAKR MOTOROVM LUNEM
V ase vnonm, jen je asem klidu, mru, lsky a pohody, k nm dorazilo dal, speciln, slo crwavho magaznu. Samozejm se dalo oekvat, e na strnkch to zrovna o klidu, mru a tch ostatnch zbytenostech nebude. No a vidte, nebylo.
Autor: Yan. Vylo 10.01.2005 v rubrice Recenze.
GARFIELD 00 - GARFIELD VE VELKM
Mezi vhlasnmi comicsovmi tituly, kter vyly na konci przdnin, se nult kniha phod slavnho sarkastickho a nenaranho kocoura ponkud ztratila. Pojme se j tedy vnovat. Jak to vechno zaalo? Kde se vzal Odie? A jak to bylo s poprv s Pookym?
Autor: Yan. Vylo 01.10.2004 v rubrice Recenze.
GARFIELD 16 - GARFIELD KVA SDLO
Dal plrok uplynul jako odpoledn lofek a nenaran koi jedlk se vrac. Vrac se, aby terorizoval sv okol a na vaich tvch vykouzlil cynick smch. Jeden z nejpopulrnjch (mezi teni magaznu Crew2 paradoxn nejodsuzovanjch) comicsovch titul pichz s ji estnctm sebranm seitem
Autor: Yan. Vylo 26.07.2004 v rubrice Recenze.
GARFIELD 15 - GARFIELD ZAOKROUHLUJE
V tsnm zvsu za listopadovm trnctm Garfieldem ped ns Crew pedhazuje dal knihu sebranch strip slovutnho ultrakocoura. Men jubileum, protoe jsme se dokali u patnctho dlu A odtud se odvj tak nzev: Garfield zaokrouhluje i kdy jako vdy pedevm sm sebe
Autor: Yan. Vylo 02.02.2004 v rubrice Recenze.
GARFIELD 14 - GARFIELD IROKO DALEKO
Nejravj kocour na svt se vrac a s nm tuny hlek i gag. Garfield si dl co chce, svoji lenost povyuje na filozofickou nauku i umn; vyzbrojen neochvjnm cynismem a plyovm medvdkem Pookym, s pesnost raloka tygho piplouv i do eskch teritori. Nic ho neme zastavit. Snad jedin to pondl a dieta.
Autor: Yan. Vylo 14.01.2004 v rubrice Recenze.
GARFIELD 13 - GARFIELD POLYK PCHU
Padaj lustry ze stropu. Tt se okna. Vzcn vzy se rozbjej pi pdu z krbu. Odie odltv o nkolik metr dl po mohutnm nakopnut. A Jon se jen pt sm sebe "Pro jsem si poizoval kocoura?". Ctte vni lasan? Slyte plnon koi koncert na plot? Ano. Garfield je tu. Konen.
Autor: Yan. Vylo 18.08.2003 v rubrice Recenze.


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!