Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Katalog komiks > Vpis komiksu z databzeNzev komiksu:Aargh! . 5
Srie:Aargh!
Scn:Igor Baranko
Pavel ech
Tihomir elanovi
Toni Fejzula
Aleksa Gaji
Gilliom
Amir Idrizovi
Ludk Janda
Tom Jirk
Toma Lavri
Darko Macan
Philip Paquet
Martin Pibyl
Goran Suduka
Alexandar Zograf
Danijel eelj
Kresba:Igor Baranko
Michal Bedn
Pavel ech
Tihomir elanovi
Toni Fejzula
Aleksa Gaji
Amir Idrizovi
Tom Jirk
Toma Lavri
Philip Paquet
Tom Prokpek
Robert Solanovi
Goran Suduka
Martin tovec
Karel Zeman
Alexandar Zograf
Danijel eelj
Peklad:Jitka Cari
Ludk Janda
Branko Jelinek
Iveta avrokova
Lettering:Kamil Tatar
nr:asopis (CZ).
Rok vydn:2004
Poet stran:116
Formt:A4
Vydavatel:Mot
Odkaz:http://www.motkomiks.cz/aargh/
Zem vydn:esk Republika
Zem pvodu:esk Republika
 
 
Charakteristika:
 
Komiksov obsah:
Megacrossover aneb Berta vs. Klacek&Fracek
-kresba: Martin tovec a Tom Prokpek
-scn: Ludk Janda
Pn-kresba a scn: Pavel ech
Pbh o osaml jabloni aneb Huskiosa a Gabriel
-kresba a scn: Tom Jirk
Renesance
-kresba a scn: Philip Paquet
Pan tvorstva
-kresba a scn: Mark Horemans
Farruca-scn: Gilliom
V neptelskm obklen
-kresba a scn: Igor Baranko
Buddha
-kresba: Karel Zeman
-scn: Martin Pibyl
Femme Fatale
-kresba: Michal Bedn
-scn: Tom Prokpek
Eudora-kresba a scn: Tihomir elanovi
Klovci-kresba: Robert Solanovi
-scn: Darko Macan
Cestujc-kresba a scn: Amir Idrizovi
Bl prostor
-kresba a scn: Aleksa Gaji
Projdi vlo
-kresba a scn: Goran Suduka
Studna
-kresba a scn: Toni Fejzula
Hra stn
-kresba a scn: Toma Lavri
Zabijk
-kresba a scn: Danijel eelj
Pozdravy ze Srbska .65
-kresba a scn: Alexandar Zograf
DJ K - R 001 REMIX
Oblka
Oblka

Ukzka - Pan tvorstva
Ukzkalnky k tomuto komiksu:
AARGH! . 5 ANEB VZNOSN STAVBA (NEJEN) ESKHO COMICSU
Aargh = Kuerovsk + Prokpek. Vzhledem k tomu, e oba fredaktoi jsou studovanmi architekty, stavebn paralely se pmo samy nabzej. Nky ten na nesnesitelnou periodicitu se pi pohledu na vsledek rozplvaj: ani m nepostavili za den, a prce, vnovan jedinmu slu, si svj as a oekvn zaslou.
Autor: Hibi. Vylo 01.12.2004 v rubrice Recenze.


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!