Komiks.cz - komiksy a recenze


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Všechny články > Profil komiksuLoni na podzim vyšel ve Francii již patnáctý díl populární kriminální thrillerové série XIII. Před pár lety ji u nás zkoušela vydávat společnost Barlow Comics. Bohužel neúspěšně. Teď se opět blýská na lepší časy – je tu mocný BB Art a ve vydávání série chce pokračovat. Co tedy lze v současné době sehnat česky? A co nás případně čeká? Na tyto a další otázky jasně odpovídá následující vyčerpávající přehled.
Profil celé série čtěte ZDE
[Sakyk]
Vyšlo 07.02.2003 v rubrice Profil komiksu.


Třináct je prý nešťastné číslo. Ovšem jak pro koho. Pro muže, který má na levé klíční kosti vytetováno římské číslo XIII, to platí zcela určitě. Jeho život visí neustále na vlásku, stále se musí mít na pozoru, stále musí před něčím prchat, neustále mezi svými bližními probouzí nejen přátelství, ale i pocity odporu a nenávisti. Normální smrtelník by takový život asi dlouho nevydržel. Ale náš hrdina ano. Náš hrdina vydrží téměř vše, neboť je k tomu speciálně vycvičen. Je iniciativní, inteligentní, rychlý a obratný, umí nejen střílet, ale i lyžovat, milovat a řídit všechny možné dopravní prostředky. A k tomu je mužný a hezký!
[Zarkoff]
Vyšlo 03.02.2003 v rubrice Profil komiksu.


S razancí adekvátní množství důkazů jsem si dovolil odpovědět na pochyby skryté v názvu právě probíhající výstavy Český komiks (?) a výtvarné umění. Expozici stejně problematickou jako potřebnou hostí až do 2. února České muzeum výtvarných umění v pražské Husově ulici. Nežli vstoupíte do jejích sálů, nabízím Vám malé entrée…
[Hibi]
Vyšlo 16.01.2003 v rubrice Profil komiksu.


Na začátku šestileté komiksové spolupráce dvojice Pechar-Pištěk na stránkách normalizačního Ohníčku byl co nejopatrnější pokus o oživení žánru, který zavál mráz dnes už nepochopitelné nemilosti. Na konci jejich pozoruhodné cesty stál nejen unikátní patent, ale i sebevědomý útok na brány Hollywoodu.
[Elves]
Vyšlo 14.01.2003 v rubrice Profil komiksu.


Dětský křesťanský měsíčník Nezbeda už bezmála 8 let uveřejňuje na poslední stránce barevný seriál KAMARÁDI (kreslí J. Hora) o vlastním čtenářském klubu. Malí čtenáři tak mají možnost už do roku 1994 sledovat roztodivné příběhy klukovské party, které je zavedou mezi Euroindiány, do svatyně Klanu černých bizonů nebo s nimi objasňují záhadu alchymistické laboratoře na zřícenině hradu Vlčtejn. Kamarádi hrají rovněž zimní hry, stopují Yettiho, řeší záhadu řeky Říčánky a pátrají po totožnosti Komanda X, které se jim vloupalo do klubovny. Současně s Kamarády vychází v Nezbedovi nám už známý miniseriálek Akély a Seta MIKI A BINK.
[Milan Krejčí]
Vyšlo 24.12.2002 v rubrice Profil komiksu.


Georges Rémi se narodil 22. května 1907 v Etterbeeku, obci, která tvoří součást bruselské aglomerace. V červenci roku 1926 začal ve skautském časpisu Le Boy Scout uveřejňovat na pokračování obrázkové příhody Totor, C.P. des Hannetons (Totor, rádce družiny Chroustů). Tehdy poprvé použil pseudonymu Hergé podle foneticky čtených iniciál svého jména: „er“ jako Rémi a „gé“ jako Georges. Tímto pseudonymem pak podepisoval až do smrti všechny své práce.
[Zarkoff]
Vyšlo 20.12.2002 v rubrice Profil komiksu.


S historicky již třetím vzkříšením skautské organizace se samozřejmě obnovil také časopis Skaut-Junák. Na jaře 1990 vyšlo nulté číslo a od září vycházel časopis již pravidelně jako čtrnáctideník. Na zadní straně si našel místo kreslený seriál M. Čermáka a Z. Jonáše (pseudonym M. Zapletala), dějově propojený s románem na pokračování PŘÍBĚHY STARÉHO VLKA uvnitř časopisu. Seriál samotný nemá vlastní název, jednotlivé příhody dvou hochů Toma a Péti v nově vznikajícím skautském oddíle však měly své názvy: Staré tábořiště, Hořící paseka...
[Milan Krejčí]
Vyšlo 17.12.2002 v rubrice Profil komiksu.


Tintin, sympatický mladý reportér s charakteristickou čupřinou na hlavě, s očima jako trnky, nosem jako knoflík, oblečený tradičně v pumpkách, chrabrý, přátelský, neúplatný a odvážný, si od roku 1929, kdy se zrodil po rukama belgického kreslíře Hergého, získal přízeň, oblibu a obdiv desítek milionů čtenářů po celém světě. Jeho komiksová dobrodružství byla přeložena nejenom do všech hlavních světových jazyků, ale i do tak exotických řečí, jako je esperanština, galicijština, velština, malajština či provensálština. Jen u nás neměl štěstí, a nakladatelství Egmont ČR roku 1995 po třech neúspěšných pokusech ukončilo vydávání série „Dobrodružství Tintina“ pro naprostý nezájem českých čtenářů.
[Zarkoff]
Vyšlo 16.12.2002 v rubrice Profil komiksu.


Společenské změny po listopadu 1989 zahájily novou éru v politické, hospodářské i kulturní existenci našeho státu. Obnovily se dětské a mládežnické organizace a – což nás zajímá nejvíce – knižní a časopisecká produkce, teď necenzurovaná, se předháněla v nabídce. Dříve vycházející periodika měnila název i obsah, objevily se zcela nové tituly. Mnohé z nich už dnes neexistují, jejich vysoké náklady rapidně klesaly, změny v distribuci způsobovaly jejich nedostupnost a nebylo výjimkou vydání pouze prvního a zároveň posledního čísla. Dřívější problémy s cenzurou záhy vystřídaly problémy finanční…
[Milan Krejčí]
Vyšlo 10.12.2002 v rubrice Profil komiksu.


Pokračujeme v popisu klubáckých komiksů z časopisu Kometa, konkrétně příběhu Walitaka. ZIMNÍ TÁBOR (čísla 21 a 22) je název třetí části, ve které se Walitakův oddíl vydává na zimní táboření v týpí, spolu se spřáteleným kmenem Vran. Čeká je poslední prosincový týden nabitý nejen dalšími indiánskými dovednostmi, ale i rozmary počasí a hlavně rozmanitými hrami a soutěžemi.
[Milan Krejčí]
Vyšlo 05.12.2002 v rubrice Profil komiksu.


Následující přehled nabízí všechna Asterixova dobrodružství tak, jak vycházela ve francouzském originále a příslušná česká vydání (obojí s udáním vydavatele a roku vzniku). Tuzemská alba jsou navíc doplněna náhledem obálky a případným linkem na naši recenzi.
[Sakyk]
Vyšlo 28.11.2002 v rubrice Profil komiksu.


Sestoupit do prehistorie 30 let starého klasického ábíčkovského komiksu není až taková nuda, jak by se na první pohled zdálo. V případě seriálu Zajatec ptáka Mauk z roku 1971-72 je „archeologický průzkum“ zajímavý i tím, že jde o předěl, respektive tečku za „první zlatou érou“, vymezenou baj voko Zajatci Thorů (1966) a Dobrodružstvím Thuvie z Ptarhu (1971). Mauk je narozdíl od nich první reakcí na normalizaci, i když nutno říct, že nejsnesitelnější. Jím také skončilo období hledání a příprav a situace uzrála pro „Příchod Kobíků“.
[Elves]
Vyšlo 27.11.2002 v rubrice Profil komiksu.


Konec osmdesátých let byl ve znamení politického uvolnění. To mělo příznivý vliv i na kulturu, takže ve filmu, hudbě a literatuře se začala objevovat jména a žánry do té doby málo frekventovaná či zcela zakazovaná. Dětské časopisy zpočátku nenápadně, později razantně měnily svou tvář. Významným prvkem této změny se stal čtenáři vyhledávaný kreslený seriál. Dalším krokem, odrážejícím nové poměry (zejména po pádu komunismu), byl vznik magazínů a časopisů, zaměřených pouze na komiks. Začněme tedy v osmdesátémdevátém roce, který je nejen pro naše vyprávění velmi důležitý.
[Milan Krejčí]
Vyšlo 26.11.2002 v rubrice Profil komiksu.


Ihned od prvního čísla dalšího ročníku (1984) měli čtenáři Sedmičky možnost sledovat jiný kreslený seriál MIMOZEMŠŤANÉ (text J Záruba, kresby opět J. Petráček), což je název družiny pionýrského oddílu Vesmír. Jeho členové jsou z vesničky Březinky a čtenáři se s nimi mohli setkat již v předchozím seriálu, kdy pro Třináctku uspořádali jednu napínavou hru. Mimozemšťany tvoří tři holky (Cinka, Maruška a Jitka) a čtyři kluci (Doktor, Vrabčák a bratři Petr a Pavel).
[Milan Krejčí]
Vyšlo 20.11.2002 v rubrice Profil komiksu.


Octobriana je nejslavnější česká komiksová hrdinka, kterou v Česku nikdo nezná. Zní to paradoxně, nicméně ještě nedávno byl tento bonmot téměř stoprocentně pravdivý, a ačkoliv v poslední době pomalu přestává platit, bude určitě rozumné stručně si historii této podivuhodné postavy zrekapitulovat…
[Keporkak]
Vyšlo 18.11.2002 v rubrice Profil komiksu.


V devátém pokračování našeho seriálu o seriálech se úvodem vrátíme na počátek 80. let na neoficiální časopiseckou scénu, kde mnohdy vál svěží vzduch. Podíváme se také za hrdiny kreslených příběhů, které skoro celých deset let vycházely na zadní straně týdeníku Sedmička pionýrů...
[Milan Krejčí]
Vyšlo 12.11.2002 v rubrice Profil komiksu.


Posledním komiksem tohoto zaměření ve Svobodném slově byli RYTÍŘI SOPKY (text M. Procházka, kresby M. Novák), který vyšel ve dvou na sebe navazujících příbězích (1972-1973). Na začátku stojí dva kamarádi, tentokráte Tonda a Kamil. Při hledání nerostů na hoře jménem Sopka objeví jeskyni, ve které se za II. světové války skrývali partyzáni a začnou tak rozplétat historii oněch let.
[Milan Krejčí]
Vyšlo 04.11.2002 v rubrice Profil komiksu.


Počátek období, kterému se budeme věnovat, je poznamenán ztrátou samostatnosti a svobody jednotlivých dětských organizací. Všechny se musely uchýlit pod hlavičku PO SSM nebo oficiálně ukončit činnost. Mnohá jména se stala nežádoucími a opět mezi nimi nechybí J. Foglar. Přesto první roky sedmdesátých let paradoxně znamenaly pro ctitele kreslených seriálů pravé žně. Každý dětský časopis věnoval stránku i více svébytnému světu komiksu, ani magazíny pro dospělé nezůstaly pozadu. Seriály uveřejňují i sobotní přílohy novin. Pravdou je, že klubácká tématika se objevila jen v některých.
[Milan Krejčí]
Vyšlo 29.10.2002 v rubrice Profil komiksu.


Francouzský komiks – nové směry je název výstavy, kterou pořádají Památník národního písemnictví, Francouzský institut v Praze a nakladatelství Aude Brunel a Mot. Koná se v Památníku národního písemnictví (Strahovské nádvoří 1, Praha) od 13. června do 15. září 2002. O autorech, jejichž díla si na ní můžete prohlédnout, pojednává tento článek.
Dále čtěte: reportáž z vernisáže výstavy
[Sakyk]
Vyšlo 29.08.2002 v rubrice Profil komiksu.


Marko Čermák, do té doby znám jen jako muzikant country, se po práci na Rychlých šípech čtenářům Skauta-Junáka představil svým autorským seriálem PSÁNO NA BŘEZOVÉ KŮŘE, nejprve černobílém provedení (8 částí), v dalším ročníku již barevném (9 částí). Přitažlivě podané příběhy Ludvy a Cvrčka a jejich starších přátel – zálesáků Brášky a Kima se odehrávají převážně v lesích, na výpravách a zálesáckých stezkách.
[Milan Krejčí]
Vyšlo 27.08.2002 v rubrice Profil komiksu.

 


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!