Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

NIEO PODOBN A VAȊIE NA BUDCI ROK ANEB ROZHOVOR S ORGANIZTORY COMICS SALONU 2005

28.10.2005, autor: Hibi

Uspodat podobn rozshlou akci, jakou byl leton bratislavsk Comics Salon, jist stoj stovky hodin, destky lid a kble nerv. A pi tom se na obzoru rsuje jen nejasn nadje, e by to snad vechno mohlo klapnout Nabzme vm mal pohled do zkulis: na pr spe praktickch otzek odpovdali Rbert ittan aka Winnowing coby f festivalu a za comicsovou sekci Martin Belzebub Plko
Nvtvnkm SZy u je to jasn, ale pro ostatn co Vs to jenom napadlo?!
 
WINNOWING: Na Slovensku existoval najv slovensk con IstroCON, ktor tu bol v rokoch 1999-2003 a prilklal pravidelne 1700 nvtevnkov. Mal som to astie spolupracova sn na kadom z nich, pretoe to bolo miesto kde sa stretvali komunity scifi, fantasy, anime, comicsu, potaovch a stolovch hier. V roku 2004 sa tto tradcia rozdelila na menie samostatn podujatia AnimeCrew Premietanie 2004, Comics Salon 2004 a nejak scifi a fantasy akcie. Tak som si povedal, e by bolo na ase komunitu da op dokopy. Napsal som projekt, oslovil mojich kolegov z AnimeCrew a spolu s GamesWEBom rozbehol tento projekt. Od IstroCon Teamu sme dostali kontakt na Belzebuba a tak vznikla vlastne naa spoluprca.
 
Z eho jste mli nejvt radost, co se povedlo? A naopak, co jste podcenili, nezdailo se nco?
 
WINNOWING: Vemi ma poteila ndhern atmosfra, prjemn prostredie a hlavne op tie masy tvr , ktor iarili radosou. Dleit bolo, e sme sa postarali o rozrenie mangy, anime a comicsu a boj proti predsudkom voi tejto kultre. Myslm, e program bol vemi bohat a reakcie s zatia len pozitvne. Vec, ktor sa nepodarili, si nvtevnci ani nevimli, ale viem, e na budci rok budeme urit veci riei plne inak. Niektor sklzy cca 10-15 mint v programe by som nejak tragicky nebral. Troku ma zamrzel prstup niektorch umelcov, ktor de pred akciou zruili u potvrden rezervaku, a vemi nemilo ma prekvapila neseriznos nho partnera ohladom ajovne a bonsaiov, ale zase aspo sme sa dozvedeli, s km do budcna nespolupracova
Belzebub: Ja osobne mm najviu rados z toho, e sa celkom vydarila vstava a niekokm vtvarnkom sa vaka tejto akcii podarilo na seba upozorni i ud z brane a zo zahraniia (bol som pri tom a od vtedy ma to hreje pri srdci) (koda, e som viacej nestihol prezentova aj seba ako tvorcu, ale myslm, e aj organizovanie stlo za to). Nepodarila sa as viacerch zahraninch tvorcov, ale o u. Ako to u k organizcii vekch akci patr, mnoho vec sa rieilo za pochodu, improvizciou, ale myslm, e vina problmov sa vyrieila vemi rchlo a k spokojnosti vetkch strn. o sa tka vstavy, bola pomerne rozsiahla a pestr. U pri jej koncipovan som ale vedel, e si nebudeme mc dovoli stopercentne profesionlne monosti vystavenia, take iadne originly za sklom sa nekonali. Vetci vystavujci ale vedeli, do oho id a e ich diela bud pravdepodobne intalovan na spsob plagtov. Nabudce bude vstava profesionlnejia. o ma zarmtilo je, e niektor nvtevnci si ukradli i vystaven printy poskch comicsov, na ktorch mi dos zlealo.
 
Jak se Vm jednalo s ady, se sponzory? S mdii?
 
WINNOWING: No toto je celkom zaujmav kapitola. Od mdia k mdiu je to rzne, ale v prvom rade je dleit sprvne napsan projekt, ktor doke marketingovo oslovi i u partnerov, ale aj sponzorov a mdia. Samozrejme treba rta aj s uritou predpojatosou voi comicsom a anime napriek potencilu tohto projektu. Take, i ke sme mali celkovo siln podporu vekch mdi, tak som sa stretol popri seriznom a stretovom jednan aj s uritou ignoranciou a nadradenosou. Vemi nepoteili jednania, ke vs naahuj mesiac a pol a zistte, e si vyiadan dokumenty ani nepozreli, len sa rozhodli poda nzvu akcie. Kapitolou samou o sebe bola TV JOJ, kde sme vystupovali s Martinom v ranajojkch ohladom comics, anime a Comics Salonu. Tu sme sa dohodli na alej spoluprci. Na staros to vak dostala in pani a s tou to bolo ako z arovnej zeme OZ. Projektov dokumenty som jej musel posla minimlne 2x, nao na 8 telefont som sa dozvedel, e si to ete stle nepozrela a pozre na nie. Na 11-ty telefont ma dorazila vetou, e odkial mm jej slo (ktor mi dvala). Nakoniec na ma vyplila hlku po 3 tdoch, e si to aj tak neme pozrie skr ne sa vyjadr jej nadriaden. Ke som jej volal o tde, tak povedala, e ete stle nedostala vyjaderenie od fa, take predpoklad, e to pad. A praskla mi telefnom. Celkom ma to vytoilo, ale u som niekoko rokov zmieren, e na zodpovednch pozciach robia oudia, o tam nemaj o robi.
 
etli jste oteven dopis Martina Shootyho tovce? Co Vy na to?
 
Belzebubiak: So Shootym som bol v kontakte cca od leta a e-mailovo sme rieili jeho as na festivale. Bolo to povinou striedav, raz sa mu chcelo zastni, raz bol zase proti. Kee ho povaujem za ikovnho tvorcu a vraznho autora comicsu a karikatry, viacej krt som ho prehovral k asti na salne. Ako sa u vyjadril v otvorenom liste i predtm mne v mailoch, m dos vyhranen nzor na sci-fi komunitu i anime fanikov. Pvodne ale ete bol ochotn pripravi vlastn autorsk materil i urit netradin koncepciu v spoluprci s Tomom Prokpkom, nakoniec z toho ale vycval, o je koda. Ja osobne som nau festivalov vstavu koncipoval mierne alternatvne, so snahou predstavi i okrajovejie nre comicsu i diela necomicsov, ale vizulne comicsu prbuzn, o sa mi myslm aj podarilo. Na Shootyho som argumentoval tm, e ke nechce podporova mainstream, e m monos prezentova alternatvu, resp. ukza ak by comics mohol by. iabohu od toho nakoniec upustil. Shootyho si cenm ako autora i loveka s vlastnm nzorom, myslm e by mal o nvtevnkom svojou tvorbou poveda. Avak i to, e rozposlal svoj otvoren list aspo troiku viedlo k uritej nzorovej polemike, ie i ke v jeho liste nevyzer n festival prve v najlepom svetle, ete vdy to mohlo rozprdi diskusiu na tmu comics a to bol i jeden z cieov nho festivalu.
WINNOWING
: Myslm si, e kad lovek m prvo na vlastn nzor, preto nech ho Shooty m. Ale na druhej strane nech sa nesauje, e na Slovensku je podpora comicsu na mtvom bode. Nae ministerstvo kultry m v databze dokonca popri knihch aj samostatn sekciu comics, bohuial za poslednch 5 rokov sa v nej ni neobjavilo vaka nulovej podpore. Touto akciou sa sname podporu comicsu navri, pretoe mme pekn mnostvo talentovancch tvorcov, ktor sa mu bohuial uplati iba v zahrani. Radej podporm rozhbanie comicsu aj s jeho alternatvnymi prdmi, ako by som nemal robi ni a nechal ho zakapa. 
 
Nali jste si chvilku na samotn program?
 
Belzebub: Ak sa rta ako chvka 3 minty tak hej :). Z tvojej prednky som videl asi 2 minty, svoju som musel v polke prerui, z Batmana som videl 5 mint a z multinrovho crossoveru, na ktorom som sa tie zastnil, som musel asi eskrt odbehn. Strane sa tem na nejak alie akcie, kde nebudem ni organizova a budem si mc ui programu i komunikcie s umi.
WINNOWING: Z Comics Salnu som komplet videl 2 prednsky... moje vlastn a uvdzal som s Maydayom otvraciu Ceremniu a Hlavn program. Ostatn som dohliadla, i id naas, i maj vetko o potrebuj a potom iel alej. Takto som obehval vetkch 9 paralelnch programov. Momentlne sa hrabem 10 GB fotiek a pozerm, ak ndhern veci tam boli, take si to uivam skutone a teraz.
 
Sledujete podobn akce v zahrani?
 
Belzebub: iabohu iba skrz mdi. Janurov con v Prahe bol vdy cez moje skkov obdobie, ie som ho nenavtvil; akcie v Posku, Nemecku, Franczsku a Belgicku stham vnma iba prostrednctvom lnkov alebo webu. Kee ale nesledujem iba akcie comicsovho rzu, dar sa mi aspo navtevova festivaly hudobn, filmov, multimedilne alebo literrne i mimo mjho bydliska, s to prjemn vlety. Po tomto festivale som sa ale rozhodol s v januri i do Prahy a v marci do Poska.
WINNOWING: Tie akcie, ktor sledujem, resp navtevujem s skr menieho charakteru formou premietania anime v echch a na Slovenku. Momentlne sa vemi tem na KoprCon, kde robme ako AnimeCrew sekciu anime. Ako organizan team si chceme tento rok zaslene na nejakom cone ui, a lepie miesto ako KoprCon sn ani nie je.
 
A na zvr: pjde do toho za rok znovu?
 
Pn mch Belzebub: Asi hej. Musme predsa ete dokoni vetky plny, ktor nm teraz asovo i priestorovo nevyli. Zatia neoficilne mem prezradi, e Posk intitt v Bratislave chyst vstavu poskho comicsu s kurtorom Arturom Wabikom, hosom nho festivalu a fom krakowskho vydavatestva Atropos. Mono sa podar i oficilna vstava franczskeho comicsu. No a na vek spech multinrovho multinacionlneho crossoverovho maovania asi naplnujeme i nieo podobn a vie na budci rok.
WINNOWING: U od zaiatku som COMICS SALON plnoval ako pravideln akciu, take dfam e sa spolone vetci uvidme 15-16. septembra 2006 na Sze v Bratislave.
Autor:


Autor lnku: Hibi

Souvisejc lnky:


cOny a cEny
03.04.2008 CRWECON 2008 POZVNKA
12.03.2008 ANIMESHOW 2008
09.11.2007 JSME NA SPRVN CEST, K O KOMIKSFEST!U TOM HIBI MATJEK


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

BUM!!!
Totln komiksov bomba!
Cel svt vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!