Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

FLASH GORDON – INSPIRACE A VZORY (2.)

31.08.2007, autor: -pzm-

Kromě Burroughse, jak jsme si řekli v úvodním dílu jeho rozboru, četl Raymond také Merritta. Je to poznat nejenom z řady fantastických epizod, ale v Raymondově komiksu najdeme i přímé výpůjčky. Například ještěří lidé, kteří se objevují při dobývání jeskyň, jsou s mírnou úpravou převzati z románu The Face in the Abyss (1923).
Raymond je zbavil čenichu, ale ponechal jim ruce s dlouhými drápy, ještěří tělo, velké tesáky a hřeben tvořený červenými šupinami (ten také celou výpůjčku jasně prozrazuje; Merritt totiž píše: „Jejich hlava byla pokryta šarlatově zbarvenými šupinami, které tvořily hřeben“. Z téhož románu je pravděpodobně převzata i obrovská aréna, ve které probíhají Turnaje Smrti; tuto dekoraci však často používá i Burroughs. V prvních letech Flashe Gordona charakterizují siluetu měst planety Mongo nesčetné špičaté fantastické věže pestře zbarvených minaretů; ty také pocházejí od Merritta (který v románu The Face in the Abyss píše: „Město se skládalo z věží a vížek, které postavili Džinové z balvanů a plátů rudě se lesknoucího zlata a leštěného stříbra; střechy kryly tašky z tyrkysů, safírů, smaragdů, rubínů a jiskřících diamantů.“).
Kromě Merritta zapůsobily na Raymonda nepochybně také ilustrace starých vědeckofantastických časopisů, jakými byly Weird Tales, Wonder Stories, Amazing, Astounding a další. Něco takového lze najít jen ve Spojených státech. Výpůjčky z Merritta naznačují, že román Flash Gordon in the Caverns of Mongo, který nese Raymondův podpis, byl alespoň zčásti skutečně napsán Alexem Raymondem, protože v něm najdeme dvě výpůjčky z jiného Merrittova románu The Moon Pool, a to antigravitační projektor a masožravou plíseň.
The  Worm Ouroboros, obálka knihy.Komiks Flash Gordon vznikl v době, kdy se v literatuře objevil další tématický proud, s nímž má velmi mnoho společného; ve třicátých letech totiž začala jedna větev science-fantasy používat vědeckotechnickou terminologii, kdežto druhá její odnož pseudovědeckou hantýrku zcela ignorovala a místo budoucích věků s oblibou popisovala imaginární světy inspirované pohádkově pojatým Středověkem. Místo vesmírných oper tak vznikaly rytířské romány či ságy, jak o tom svědčí například skvělý román E. R. Eddisona The Worm Ouroboros (1926) a legenda o Hyperborejci Conanovi Roberta E. Howarda, která časově spadá do začátku komiksu Flash Gordon.
Dodejme, že není nic absurdnějšího než tvrzení, které nábožně opakují americké práce a které hlásá, že příběh Flashe Gordona byl vytvořen na způsob Julese Verna; tato dvě díla nemají vůbec nic společného. Ze všech pisatelů scifistické prózy je to právě Jules Verne, který Alexe Raymonda v ničem neovlivnil.

Vliv dobových mýtů
Snadno zjistíme, že na Flashe Gordona kromě literárních vlivů působily i soudobé mýty. Předválečný film se postaral o mytologizaci vojenských útvarů jistého druhu, jejichž stopy najdeme ve vojenských uniformách planety Mongo. Patří k nim především slavná Cizinecká legie, kterou Američané nesmírně obdivují, a to do té míry, že je podle ní oblékán personál některých nočních podniků; Cizinecká legie se také objevuje v některých komiksech, kdy její okázalý příjezd přispívá k rozuzlení nějakého bouřlivého dobrodružství, jak je tomu například v jedné z prvních epizod komiksu Raoul et Gaston, v níž tato elitní jednotka zasahuje, aby skoncovala s neblahým panováním krále džungle; u Alexe Raymonda se z Cizinecké legie, zkřížené s Arabskou legií, stává strašlivá Mingova Pouštní legie, jejíž vojáci nosí dlouhé bílé pláště a bělostné zátylníky, které připomínají staré dobré časy koloniálních výbojů, a k tomu hybrid turbanu a čepice se štítkem. V komiksu Flash Gordon se tu i tam objevují i názvuky Bengálských kopiníků. Konečně po svém prvním pobytu u Barina nosí Flash přiléhavé tmavomodré kalhoty se žlutým lampasem, což není nic jiného než součást uniformy jiného legendárního vojenského tělesa, konkrétně Kavalerie Spojených států severoamerických. Naopak v barokních začátcích série se objevují římské a nordické přilbice a brnění, které připomínají římské legie, resp. Vikingy (nemluvě o Wagnerových operách).
K moderním prvkům komiksu Flash Gordon patří také způsob, jakým často autor řeší zápletky jednotlivých dobrodružství: Mingovy připravené a pečlivě propočítané plány jsou vždy zmařeny brilantní improvizací jeho protivníků. Zde se odráží hluboké přesvědčení a americký optimismus, který nepochybuje o tom, že všechny naplánované útoky mezinárodního zločinu ztroskotají na iniciativě svobodných lidí. Tímto přesvědčením žili Američané ještě dlouho po pádu nacismu v roce 1945.

Záliba v Orientu
Ještě patrnější je záliba v Orientu, která od dvacátých let tvoří takřka povinný doprovod každého „dobrodružství“. Tato záliba se projevuje především v dominantní rase planety Mongo: je to žlutá rasa, jejíž jméno neodolatelně evokuje pozemské Mongolsko; ještě výrazněji se však projevuje v některých etnických skupinách, především u obyčejných lidí, mezi nimiž objevíme jak hubeného čínského venkovana s bradkou (venkovan, který zadrží a později ubytuje Auru, Dale a Zarkova), tak odporného a otylého tlouštíka (například kuchař, který umožní vesničanům vstoupit do paláce), nehledě na samotného vládce, jehož protáhlá hlava a prořídlé dlouhé vousy jakoby z oka vypadly pozemskému intrikánovi Fu-Manchu. A také tu máme obleky, nábytek, malované i vyřezávané draky, čínské krajky, jakož i vlasový sestřih venkovanů; k tomu navíc přistupují jména, jako třeba Ming, což je jméno císařské dynastie, která vládla v Číně od XIV. do XVII. století, pán hradních věží se jmenuje Hong, je tu kapitán Chiung, generál Minchu atd. K tomu se druží nádhera a krutost této společnosti, která baží po zlatě; to vše připomíná tradiční Dálný Východ. Všudypřítomný Dálný Východ, jak jej ztvárnili všichni autoři dobrodružných románů, od Saxe Rohmera (Fu-Manchu) po Earla Derra Biggerse (Charlie Chan), a jak jej objevíme i v Hogarthově komiksu Tarzan a Číňané, v Caniffově sérii Terry a piráti i v komiksu Barry v čínské čtvrti Willa Goulda. Orient prostupuje i zvyky a chování lidí, což se projevuje zejména v polygamii, kterou pěstuje zejména král supích lidí Vultan, jenž si udržuje početný a na pohled značně lákavý harém, kterou však pěstují i Mingovi poddaní, neboť v původní americké verzi vězeňský guvernér Hong nabízí Dale svobodu, když se stane jednou z jeho manželek. Tento zvyk však není na planetě Mongo příliš rozšířen, protože vedle něj tu existuje i zřejmá monogamie. Uveďme nakonec i boha Tao, který má sice čínské jméno, ale rozšklebenou tvář tibetského bůžka.

Terry and the Pirates, ukázka.

Hrdinové a osvoboditelé
Typ hrdiny komiksu Flash Gordon však již vychází z mnohem starších zdrojů, i když v něm můžeme odhalit vědomé a umělé prvky. Flash je v podstatě hrdina-osvoboditel; tento typ hrdiny vznikl zajisté již v dobách, kdy se lidé museli poprvé sklonit pod jhem tyrana, proti kterému se neodvažovali vzbouřit. Je tedy tak starý jako tento svět a k jeho nejznámějším exemplářům patří Robin Hood a Vilém Tell; u Raymonda však k němu přistupují ještě další aspekty, které jsou v prvé řadě dány dobou vzniku komiksu, neboť lze s velkou pravděpodobností tvrdit, že situace, která vznikla v Evropě a ve světě po Hitlerově nástupu k moci, nebyla Alexi Raymondovi cizí a vzbuzovala v něm velké obavy; navíc je hrdinou komiksu Anglosas, konkrétně Američan. Flash Gordon ztělesňuje hrdinu čistého srdce s vysokými morálními kvalitami, osamělého bojovníka proti tyranovi; je to navíc i typický Američan, demokrat, který chce za každou cenu ostatním ukázat výhody, popřípadě vnutit politické uspořádání, o kterém je přesvědčen, že je nejlepší, a to především z hlediska boje proti utlačovatelům; můžeme o něm říci, že je to současně Princ Valiant i Wilson, rytíř i demokrat. V anglosaské oblasti existuje tradice takových hrdinů-osvoboditelů. S Flashem Gordonem má řadu společných rysů anglický román Roberta Paltocka (z roku 1750) The Life and Adventures of Peter Wilkins. Wilkins ztroskotá na opuštěném ostrově a dostává se do podzemního světa, který obývají létající lidé. Stává se královským zetěm, zachrání krále před spiknutím, zkrotí zlosyny, osvobodí otroky, vybojuje na nepřátelském království jednu provincii a zavede nové zákony, které si nechá schválit ve všelidovém hlasování...

The Life and Adventures of Peter Wilkins, ilustrace ke knize. V komiksu najdeme nejenom obdobu Petera Wilkinse, ale i Robina Hooda, postavu stále živou v anglosaské tradici: ztělesňuje ji zde král Barin se svými poddanými. Barin je liberální panovník a příležitostný rebel a jeho vojáci v zelených šatech, s pírkem za uchem, kteří tak skvěle vládnou lukem a mečem, nás v duchu přenášejí o několik století nazpět do Sherwoodského lesa; čtenáře nevyvedou z míry ani výtahy, ani visuté dálnice ani zvířecí monstra, neboť se ocitá přímo uprostřed středověkého mýtu, který ještě dále podtrhují šlechtické tituly a způsob oblékání. Na těchto místech v nás komiks probouzí středověkou nostalgii, kterou tak skvěle dokázal ztvárnit Hal Foster v Princi Valiantovi. Pro vzbouřence měl Raymond naproti tomu jen málo vzorů. Pro jejich prezentaci se musel autor ve třicátých letech vrátit až ke křesťanským katakombám a spojit je ve své imaginaci s podzemními úkryty a kanály, jak je ztvárnil například Victor Hugo ve světoznámém románu Bídníci. Je také možné, že se Alex Raymond jako správný Američan rozpomněl na irskou stranu Sinn-Fein, jejíž tradice je ve Spojených státech dobře známá a stále živá.

Antika, to je správná taktika
Vrátíme-li se ještě více do minulosti, zjistíme, že Flash má své vzory i v řecké mytologii. Flash Gordon je nejenom osvoboditel, ale i přemožitel zvířecích monster jako Herakles, Theseus, Perseus či Bellerofón. Toto srovnání není nijak přehnané, poněvadž takový byl i Raymondův záměr. Do svého komiksu pravidelně zařazoval pečlivě a znamenitě prokreslené souboje s podivuhodným množstvím pozemských, mořských a vzdušných nestvůr, s nimiž hrdina zápasí pomocí meče, sekery, pistole nebo i holýma rukama. Kdybychom tyto souboje uspořádali do samostatné řady, dostaly bychom obdobu dvanácti Herkulových prací. Gesta a hrdinské postoje Flashe Gordona jasně ukazují, že Raymond věděl, co dělá; kreslí například (25. prosince 1938) Flashe rdousícího šelmu v tradiční pozici Herkula, který rdousí Nemejského lva (viz malby na řeckých vázách). Epizoda, ve které je Flash popraven a uložen do mauzolea, kam Zarkov a Dale přinášejí květiny a zjišťují, že mauzoleum je prázdné, hraničí s rouháním, neboť naznačuje Flashovo zázračné vzkříšení... V epizodě, jež se odehrává ve Frygii, objevíme zajímavou pietu, na které Zarkov, obstoupený harmonicky uspořádanou skupinou plačících přátel, naříká nad Flashovým tělem, které leží před ním.
Hercules.Kromě těchto zřejmých odkazů na mytologii, vytušíme v Raymondově komiksu i další nepřímé vlivy, zejména z románů o rytířích Kulatého Stolu a o Tristanovi a Izoldě. Bloudění v lesích a láskyplné scény Flashe a Dale, kteří jsou konečně sami – Zarkov se totiž ztratil – připomínají les v Morois. V téže epizodě učí Flash divochy používat léčku s lukem. Tristan dělá totéž... K jednomu francouzskému vydání legendy o Tristanovi a Izoldě napsal Gaston Paris předmluvu, kterou je možné slovo od slova aplikovat na Flashe Gordona. Zajímavé. Poznamenáváme, že při používání těchto témat není třeba být nějak zvlášť sečtělý: na rozdíl od situace ve Francii jsou romány o rytířích Kulatého Stolu součástí anglosaského kulturního dědictví a v angličtině byly mnohokrát úspěšně převyprávěny.
Autor:


Autor článku: -pzm-

Detaily o sérii

Série:
Související články:


superHRDINOVÉ
01.04.2018 Ovocný komiks 3: Fazole s mákem s gustem souloží s burskými povidly - 0 % - AKTUALIZOVÁNO
10.10.2016 Scooby Doo: Bláznivý crossover televizního seriálu - 60 %
08.12.2014 Jak přežít (2): Naučte svou kočku sednout na povel - 100 %


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!