Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

FLASH GORDON – NÁSTIN DĚJE (4.)

14.09.2007, autor: -pzm-

Začátek Flashe Gordona je naprosto naivní. K Zemi se řítí obrovská planeta; meteorit, který se z ní uvolní, narazí do dopravního letadla, jehož jedinými cestujícími jsou: velký světlovlasý mladý muž, povoláním policejní inspektor, který se jmenuje Flash Gordon, a mladá světlovláska Dale Ardenová, která však k němu nepatří. Zachrání se pomocí jediného padáku a dopadnou nedaleko tajemné laboratoře, ze které se vyřítí rozlícený Dr. Zarkov s revolverem v ruce…
Ten je přinutí, aby spolu s ním nasedli do rakety. Ukáže se, že pomocí této rakety hodlá Zarkov zachránit Zemi (jak??), z přepracování se však zblázní. Takhle to 7. ledna 1934 všechno začalo. Raketa se při přistání na neznámé planetě rozbije, Flash se zachrání a odnáší Dale, která je v bezvědomí; konvenční a v dalším zbytečné postavy Zarkova se Raymond zřejmě chtěl tímto způsobem zbavit.

Příchod na planetu Mongo
Několik prvních epizod Flashe Gordona tvoří divoký sled peripetií, nespoutaný řetěz nelogických dobrodružství. Dale a Flashe se zmocní „císař vesmíru“ Ming. (Později se z něj stane „pouze“ císař planety Mongo. Jejím hlavním městem je velkolepé Mingo) Holdá zabít Gordona a vzít si Dale za ženu. Jeho dcera Aura se do Gordona zamiluje a pomůže mu k útěku. Flash, kterého pronásleduje tato pánovitá krasavice i vojsko jejího otce a který postupně ztrácí naději, že kdy Dale znovu uvidí, se dostává do střetu s nejrůznějšími bojechtivými a podezíravými rasami – s lvími bytostmi, s opičími lidmi, s vodními lidmi, se sokolími lidmi - díky nimž je život na planetě Mongo dosti bouřlivý. Setká se s vzbouřenci (ti vypadají jako normální lidé, stejně jako poddaní císaře Minga), které vede princ Barin, právoplatný dědic trůnu planety Mongo. Stane se jejich hostem a setká se u nich s Dr. Zarkovem, kterého Barinovi lidé vytáhli ze zničené rakety, ošetřili a vyléčili. Zarkov se povahově změnil a jeho charakter se ustálil: není to teď žádný blázen ani nadčlověk, ale vědec, který má spoustu užitečných nápadů, spolehlivý přítel a muž ve zralém věku, který dokáže vzdorovat ranám osudu. Společně s Flashem dvakrát překazí svatbu Minga s Dale. Císař je pošle do vyhnanství do vzdušného města sokolích lidí, kam po několika peripetiích dorazí v červenci 1934. Od této chvíle začíná Raymond své vyprávění brát vážně a přestává postupně plýtvat tématy a nápady.

U sokolích lidí
Vultan, král sokolích lidí, posílá Dale okamžitě do svého harému a své lidské zajatce do radioaktivních pecí. Ti nemeškají a vyvolají vzpouru otroků; mezitím Vultanovy ženy ze žárlivosti připravují Dale nejednu horkou chvilku. Přilétá Aura a žádá vydání Gordona; ten ale raději zůstává v zajetí. Princezna zuří. Také Vultan zuří. Panuje zmatek. Během vzpoury otroků dojde k poruše choulostivých mechanismů, jež udržují v činnosti světelné sloupce, které podepírají vzdušné město a to se málem zřítí. Zarkov je zachrání a získá si tím přízeň krále Vultana, který je vylíčen jako poněkud ukvapený, ale přitom spravedlivý vladař, a který jej 25. listopadu 1934 spolu s jeho přáteli propustí.

Turnaje smrti
. Vultan chystá svatbu Flashe s Dale, přilétá však Ming s eskadrou bitevních raket a požaduje vydání bývalých zajatců. Vultan je nucen souhlasit, žádá však, aby se podle prastarých zvyků planety Mongo konal obrovský souboj dvou skutečných armád, jehož se zúčastní i Flash. Ming souhlasí. Všichni bojovníci planety přicházejí zápasit do gigantické arény. Bojuje se s meči, na koni s hořícími oštěpy, na zemi, z níž trčí ostré dýky; nakonec zbývají jen dva živí zápasníci: Flash a maskovaný muž, který mu předtím několikrát přišel na pomoc; je jím Barin, což ale Flash netuší. Utkají se s meči na laně, které je napjato nad ohnivým jezerem, jež zaplní arénu. Na konci souboje Barin ztrácí masku a pozná jej nejen Flash, ale i diváci (Barin je velmi populární). Hrozí vzpoura a Ming je nucen pod tlakem vazalských králů vyhlásit dva vítěze: Barina a Flashe. Flash dostává Jeskynní království a Dale. Barin se stává králem Lesního království a dostává Auru, kterou miluje. Oba si však musí svá království teprve vybojovat. Dne 24. dubna 1935 se naši přátelé rozcházejí. Zarkov zůstává u Vultana. Je známo, že velkolepá epizoda turnajů smrti inspirovala Blasettiho při natáčení krutých soubojů ve filmu Železná koruna (1941).

Flash Gordon, panovník Jeskynního království
Dobytí Jeskynního království není nijak snadné. Flash spolu s vojskem sokolích lidí přistává s raketou ve skalní pustině obydlené draky. Porazí primitivní národ, který bydlí u vchodu do podzemního světa, a porazí také ještěří lid s dlouhými drápy, rohy a hřebenem na hlavě – navíc to jsou i kanibalové – unese jej však královna kouzelného lidu Azura. Flash vypije kouzelný nápoj a do Azury se zamiluje; Dale se mezitím stane otrokyní, pracuje v kuchyni a dostává výprask. Když přitáhne Zarkov s posilami, postaví se očarovaný Flash do čela Azuriny armády a útočníky porazí. Zarkov je zajat a stane se otrokem tak jako Dale. Díky nim se však Flash zbaví kouzla a vrátí se mu paměť. Rozruch, který je spojen s touto akcí, vyvolá spiknutí a pozemšťané musí prchnout z hlavního města. Flash, ze kterého Zarkov udělá neviditelného muže, se tam však vrátí a šíří paniku. Flashe a Azuru zajmou skřetové, kteří žijí ve spodních patrech jeskyní v blízkosti ohnivých šachet; oba se však v poslední chvíli zachrání. Flash je prohlášen za Jeskynního krále (13. října 1935). Ming odmítá uznat jeho titul a Flash mu vyhlašuje válku. Všechny národy planety Mongo se střetnou v obrovské bitvě, v níž se boj s plamenomety, paprskomety a raketami podivně prolíná s útoky jezdectva. Flash je zrazen Mingovou dcerou Aurou, je jat a vržen do žaláře města Mingo. Dale a Zarkov mu tajně přijdou na pomoc, avšak ve městě padnou do zajetí. Flash se musí vypořádat s nestvůrným plazem, kterého propašovali do jeho cely, prchá, osvobozuje své přátele a přepadne dokonce Minga, ale ten jim uteče. Tři pozemšťané jsou obklíčení, zmocní se však rakety a mizí v mračnech, která halí Moře tajemství.

Podmořské město Coralia
Raketu zasáhne paprsek, který vyšlehne z moře; Flash se málem utopí, ale oživí jej poddaní královny Ondiny, což jsou humanoidi schopní žít a dýchat pod vodou. Adaptují Flashe tak, aby mohl žít pod vodou v jejich podmořském městě Coralia. Dale a Zarkov mezitím doplavou na nedaleký opuštěný ostrov. Flash, který je volný a jemuž se na královském dvoře dobře daří, po nich pátrá; objeví je na pobřeží. V dojemné sekvenci je zdálky pozoruje, dává jim znamení, ale nemůže se k nim připojit, protože nedokáže mluvit a na vzduchu se dusí. Žárlivá Ondina zuří, posílá na ostrov vojáky a naše tři přátele, z nichž se stanou podmořští lidé, uvrhne do žaláře. Ming vyhlašuje Ondině válku. Podmořský národ s pomocí pozemšťanů odrazí raketový útok i ponorky císaře Minga, Flash Ondinu zachrání z rukou palácových spiklenců. Ondina dává našim přátelům svobodu, umožní jim znovu dýchat na vzduchu a daruje jim jednu z Mingových raket, ve které (11. října 1936) odlétají vstříc dalším dobrodružstvím.

Lesy planety Mongo
Raketu, která míří k Barinově království, zaměří a sestřelí imperiální letka. Flash, Dale a Zarkov namáhavě v noci bloudí lesem obrovitých stromů, plným netvorů a močálů. Zarkov je pokousán, zešílí a ztratí se. Dale a Flashe zajmou primitivní modří lidé, kteří je nakonec prodají hlídce Barinových vojáků, která už předtím našla Zarkova. Dne 25. dubna 1937 příchází Flash a Dale do Barinova hlavního města Arborie; toto bělostné město se tyčí v rozsoše gigantického stromu.

Zajetí, smrt a vzkříšení Flashe Gordona
Během přátelského a osvěžujícího pobytu u Barina Flash odhalí zloděje, který uprchne a běží informovat Minga. Císař požaduje vydání pozemšťanů, což Barin odmítá. Aby zabránil válce mezi Mingovými raketami a Barinovými lučištníky, Flash odchází a opouští Dale i Zarkova, který nadále blázní. Na mýtině narazí na Mingovu armádu a je zajat (říjen 1937). Mezitím je Arborie bombardována. Dale, Aura a Zarkov, který je nyní již vyléčen, odcházejí do Minga. Zatímco Aura intervenuje u svého otce, Dale a Zarkov se s několika přáteli zoufale snaží Flashe zachránit. Jejich pokus končí fiaskem. Aura je vyhnána a Flash je (16. ledna 1938) veřejně popraven na elektrickém křesle. Když ale Dale a Zarkov vniknou v noci do mauzolea Flashe Gordona, zjistí, že je prázdné; lékaři, jemuž předtím Flash zachránil život v nemocnici, kde si léčil svá zranění, se podaří našeho hrdinu přivést znovu k životu. Ming nechá prohledat celé město; Dale i Zarkov jsou zatčeni.

Psanci
. Flash potkává svobodné psance, kteří se ukrývají v opuštěných kanálech města Mingo, které byly vyřazeny z provozu, když Mingův otec město přestavoval. Díky jejich znalostem městského podzemí se mu brzy podaří vniknout do vězení a osvobodit Dale a Zarkova. Ming posílá do podzemí své pěšáky, ti jsou však odraženi; nechá proto bývalou kanalizaci zaplavit vodou. Voda proráží všechny zátarasy, stlačený vzduch rozmetá klenbu tunelů. Příval vymrští pozemšťany a skupinu rebelů na vodní plochu, která se rozkládá nad podzemními chodbami (22. května 1938). Uchýlí se na ostrůvek, který leží mimo město. Na něm se pod cypřiši rozkládá rozlehlé bílé mauzoleum císařů planety Mongo; naši přátelé se v něm ukryjí. Uskuteční odvážný útok na válečný přístav s podmořskými raketami a zmocní se jedné z nich; její důstojníci a mužstvo se k nim přidají. Když ale pokračují v akci a napadnou Mingovu admiralitu, jsou poraženi a během vzdušného souboje, který je jedním z vrcholů Flashe Gordona, je jejich raketa sestřelena. Flash je těžce raněn, přesto však vyvázne živý a je dopraven na ostrov, kde se pomalu zotavuje. Přítomnost vzbouřenců na pohřebním ostrově zůstává utajena. Ming připlouvá se svou čestnou gardou pohřbít strýce (který „náhle zemřel“, když se chtěl zmocnit trůnu). Psanci na Minga zaútočí a zmocní se jej; jenže Sonia, sestra vůdce psanců, která miluje Flashe a žárlí na Dale, mu z pomsty a na základě slibu, že se stane císařovnou, dopomůže k útěku. Flash se svými lidmi rychle opouští ostrov a odplouvá na břeh, k němuž se již blíží císařské loďstvo. Ming, který se nehodlá zpronevěřit danému slovu, si mezitím bere Soniu a korunuje ji na císařovnu. Jakmile však Sonia usedá na trůn, nechává ji popravit. Psanci, které pronásleduje Mingovo vojsko, pochodují k Barinovu království. Podzemní řeka jim umožní v poslední chvíli překročit hranici. Dne 6. listopadu 1938 přicházejí do Arborie, které byla po bombardování přebudována do krásy.

Mingův vnuk
Ming se domnívá, že má od Flashe pokoj a přichází k Barinovi navštívit svého vnuka. Prohlašuje, že se chce postarat o jeho vzdělání, aby z něj učinil svého důstojného nástupce. Po jisté době vniká jeden z jeho špehů ke dvoru a pokouší se dítě unést. Po nezdařené akci se však Ming dozvídá, že Flash i jeho přátelé dosud žijí na Barinově dvoře; Barin je totiž během Mingovy návštěvy ukryl. Aby zabránili nové válce, pozemšťané se rozhodnou, že půjdou prozkoumat ledová severní teritoria. Dne 5. března 1939 proto odlétají z Arborie v Barinově modrozlaté soukromé raketě; doprovází je Barinův bratranec princ Ronal.

Fria, královna Frygie
Raketu neúměrně zatíží námraza; ve sněhové bouři ztroskotá, avšak cestujícím se nic nestane a brzy je objeví Frýžané, což je vysoce civilizovaný národ krásných atletických postav, nad nímž panuje překrásná královna Fria. Jeden z místních šlechticů žárlí na Flashe a na jeho slávu a pokusí se jej několikrát zabít; místo toho sám zahyne na jedné lovecké výpravě, jejíž členové jsou pobiti, popřípadě zajati (Dale a Ronal) jeskynními obry. Vyvázne jen Flash a Fria. Vniknou do jeskyní a pokusí se vězně zachránit; to se jim sice po mnoha peripetiích podaří, ale jsou odhaleni; vtom se však – tak jako slavná Kavalerie Spojených států – objeví na zasněžené pláni Friini kopiníci, kteří přijíždějí na obrovských čápech a všechny v poslední chvíli zachrání (13. srpna 1939). Flashův úspěch na frygijském dvoře a u královny Frii zneklidňuje jiného uchazeče o ruku královny. Přemluví proto Flashe, aby se vydali na velkou výpravu s cílem zahubit podivuhodného netvora, který řádí mezi ledovci; lstivý dvořan doufá, že během lovu Flash zahyne. Tímto netvorem je obrovská chobotnice o průměru přes jeden kilometr, jejíž chapadla vrhají silné elektrické blesky. Tyto elektrické výboje obklopí každé zvíře silovým polem a rozloží je pomocí dezintegrujících paprsků. Zbylí členové expedice jsou zahnáni do ledových tunelů, podaří se jim však netvora zkratovat. Královně Frie se podaří znesvářit Flashe a Dale a Flash Gordon se rozhodne, že se s královnou ožení. Ta se však za svou intriku stydí a rozptýlí uměle vyvolané nedorozumění.

.

Mingův konec
Zarkov, Flash a Dale odjíždějí z Frygie (Ronal ve Fryrgii zůstává, protože si bere Friu za manželku); Mingův agent unáší Dale (3. března 1940). Flash a Zarkov jej pronásledují na motorových saních a na jednokolejnicové dráze a přijíždějí do Minga. Snaží se Dale osvobodit, podněcují k povstání, ale marně. Padnou do zajetí, prchají, jsou však znovu jati. Ming jásá, neubrání se však nenadálému útoku a padá do zajetí. V hypnóze předává veškerou moc Flashovi, který přebírá do svých rukou řízení celého císařství. Ming je silná osobnost, takže se probouzí z hypnózy předčasně, zabije svou stráž a prchá (25. května 1941). Zmocní se velení svého vojska, vtom však ho dostihne Flash. Ming míří na Flashe dezintegrátorem, ten na něj v zoufalství skočí a omráčí ho. Ming se zhroutí a je „paralyzován“ (15. června 1941). Raymond jej nikdy neprohlásil za mrtvého. Snad si ho ponechával v rezervě pro budoucí epizody. Jsou vyhlášeny spojené republiky planety Mongo; jejich prezidentem se stává Barin (22. června 1941). Zarkov mezitím zachytí rádiové vysílání ze Země: na Zemi vypukla velká válka, která ohrožuje svobodu lidstva. Flash se rozhodne k návratu na Zemi, neboť hodlá pomocí dokonalých zbraní Monga podpořit boj svobodných národů.

Návrat na Zemi
. Dne 19. června se naši přátelé dojatě loučí s Barinem; toto dojetí s nimi sdílí i většina čtenářů, kteří se při něm musí rozloučit s mnoha věcmi, s celým světem, v němž žili sedm a půl roku a který se už Raymondovi nepodařilo nikdy obnovit. Sérii totiž dodávala speciální příchuť postava císaře Minga, která z ní dělala něco víc než jen dobrodružný příběh. Jeho existence byla znatelná v hlubinách moří, uprostřed lesů i na bílých pláních Frygie. Císařské rakety křižovaly ve dne v noci planetární nebe a při svém letu po sobě zanechávaly nádherné zlaté či šarlatové kometární stopy. Ve srovnání s imaginární planetou, kterou Raymond postupně osídlil lidmi, a vybavil stavbami, zbraněmi a šatstvy, nám pozemská epizoda kupodivu připadá méně reálná. Naši tři hrdinové se ocitají přímo uprostřed válečného konfliktu. Američané nevěří jejich vyprávění a považují je za špiony nepřátelské mocnosti (její stoupenci nosí ploché helmy, monokly, vyznamenání a mají vyholené krky). Skuteční, lépe informovaní špehové, se snaží získat pro sebe tajemství planety Mongo. Jejich intriky jsou však nakonec zmařeny. Zarkovova raketa a její zbraně zajistí Američanům skvělé vítězství. Chybí však radium, a tak je nezbytné se pro ně vrátit na Mongo. Dne 11. ledna 1942 Flash a Zarkov bez Dale odlétají ze Země (Dale se však tajně ukryla na raketu a letí s nimi).

Tropica
Dne 13. ledna jejich raketě dojde palivo a raketa dopadá na Tropicu, což je území planety Mongo, ve kterém dosud nebyli; je to, jako kdyby se ocitli na jiné planetě. Podle obvyklého scénáře jsme svědky příchodu Flashe na královský dvůr, kde silně zapůsobí na královnu Desiru, což vede k tomu, že se její nápadník Brazor zmocní trůnu. Trojice našich přátel prchá, spolu s nimi i královna Desira (14. června 1942). Po řadě dobrodružství v jeskyních, kde panuje inverzní gravitace, a na lávové pustině, se jich (14. února 1943) ujme náčelník vzbouřenců Gundar, který ovládá toto lávové území. S jeho pomocí a s pomocí Brazorových nepřátel se jim podaří uzurpátora svrhnout. Jsou tu ozbrojené výpady i podzemní chodby, ale to už všechno známe - Brazor je miniaturizovaný Ming... Když Raymond dne 30. dubna 1944 podepisoval svou poslední stránku Flashe Gordona, byl dosud u moci. Během několika dalších týdnů pracoval neznámý inker na Raymondových téměř úplně dokončených kresbách tužkou.

Mingův odchod ze scény byla chyba, která scénář Flashe Gordona nesmírně ochudila. Došlo k němu ve spěchu - a pod tlakem aktuálních události na Zemi - při rvačce v palácové chodbě; dlouhý boj proti tomuto obávanému císaři tak nebyl důstojně zakončen. Strašlivý Ming neskončil tak, jak by si zasloužil. Bez něj bylo možné pokračovat jen s obtížemi. To on byl pravděpodobně hlavní postavou série.
Autor:


Autor článku: -pzm-

Detaily o sérii

Série:
Související články:


superHRDINOVÉ
10.10.2016 Scooby Doo: Bláznivý crossover televizního seriálu - 60 %
20.08.2013 Pérák: Český supermuž skáče nacistům do zelí - 100 %
10.05.2013 Green Lantern: Krásné obrázky a happy end nestačí – 50 %


    
Joachym


Články nebo blogpousty a reakce

Upozornění: Nemám Fejsbuk
(odešel jsem v roce 2020)
ani Instáč ani žádný jiný socky!Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V českém komiksovém rybníčku to smrdí, hnije a zapáchá a komiks.cz se to snaží změnit.

"Legendární" komiks Vrána (The Crow) je neskutečná sr*čka.

Nakladatelství Comics Centrum zuří! Neskouslo kritickou recenzi

Chcete více přátel a peněz? Nezoufejte, naštěstí existuje rychlé řešení!     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2022 Komiks.cz
CC BY-NC-ND 3.0

Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!