Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

CHYBIKY V PBZCH RYCHLCH P (1)

31.12.2002, autor: Ondej Lika

Jan Fischer kreslil pbhy Rychlch p (dle jen R) asto na posledn chvli krom R ml jet spoustu jinch zakzek. Na kvalit kreseb to vbec nen poznat ty jsou vborn, ale projevuje se to v nkterch drobnostech, kter si Fischer nehldal (nap. jednou maj dvee kliku nalevo a v dalm obrzku napravo). Nepesnosti se objevuj i v pbzch dalch kresl Vclava Junka, Bohumra ermka a Marko ermka. Nicmn bych rd podotknul, e tato rzn opomenut kresl kvalitu R rozhodn nijak nesniuj. slovn pbh jsem pevzal z novho kompletnho vydn R od nakladatelstv Olympia. Dnes se zamme na podobu Rychlonokovch rodi a na umstn dve druh klubovny R.
Rychlonokovi rodie
Nsledujc tabulka obsahuje pbhy, ve kterch se objevuj Rychlonokovi rodie. Jeho maminka je jin snad v kadm pbhu, tatnek se nejdve tak li, teprve od pbhu . 196 se objevuje s knrem a v tto i velmi podobn podob se objevuje i dl. Podobu s knrem pevzal tak Marko ermk.
 
Tabulka 1 - Rychlonokovi rodie
 
Podoba Rychlonokovy maminky v pbhu R pijmaj novka (vlevo) a R na svatodun vprav (vpravo)
 
Podoba Rychlonokovch rodi v pbhu R na skask zvody (vlevo) a Rychlonoka v i sn (vpravo)
 
Dvee druh klubovny Rychlch p
V druh tabulce jsou pbhy, ve kterch se objevuj dvee druh klubovny R. Umstn dve je tm pokad jin uprosted nebo na konci chodby i pod schody (dvee se ukou jet v pr dalch pbzch zde ale okol dve nen vidt). Pouze v pbzch 262 a 267 je umstn dve klubovny stejn.
 
Tabulka 2 - Dvee druh klubovny Rychlch p
 
Umstn klubovny R v pbhu R na omylu (vlevo) a R ni knihu kouzel (vpravo)

Autor:


Autor lnku: Ondej Lika

Detaily o komiksu:

Titul: Rychl py (souborn vydn)
Srie: Rychl py (Olympia)
Scn: Jaroslav Foglar
Kresba: Bohumr ermk
Marko ermk
Jan Fischer
Vclav Junek
nr: Klubck (CZ).
Rok vydn: 1999
Poet stran: 339
Formt: A4
Vydavatel: Olympia
Zem vydn: esk Republika
Zem pvodu: esk Republika
Souvisejc lnky:


Rychl py
19.03.2008 BOHOUOVA EPICE A PLACATKA DLOUHHO BIDLA
27.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (2.)
20.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (1.)


    

fotografie

J
Vint

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiHipsci u ztratili hajp!

Jak megakorporace USA ovldaj Marvel a DC Comics?

BUM!!!
Totln komiksov bomba!
Cel svt vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

Facebook

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!