Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

CHYBIKY V PBZCH RYCHLCH P (2)

07.01.2003, autor: Ondej Lika

Jan Fischer kreslil pbhy Rychlch p (dle jen R) asto na posledn chvli krom R ml jet spoustu jinch zakzek. Na kvalit kreseb to vbec nen poznat ty jsou vborn, ale projevuje se to v nkterch drobnostech, kter si Fischer nehldal (nap. jednou maj dvee kliku nalevo a v dalm obrzku napravo). Nepesnosti se objevuj i v pbzch dalch kresl Vclava Junka, Bohumra ermka a Marko ermka. Nicmn bych rd podotknul, e tato rzn opomenut kresl kvalitu R rozhodn nijak nesniuj. slovn pbh jsem pevzal z novho kompletnho vydn R od nakladatelstv Olympia. Dnes se zamme na Mirkovy pumpky a na chybiky v pbzch slo 1 a 14.
Mirkovy pumpky
Jan Fischer asto nakreslil Mirkovi pumpky a v nkterch hlasatelskch pbzch je jet doplnil tverekovanm vzorem. Tu a tam se ale stalo, e v pbhu, ve kterm se tverekovan vzor na pumpkch objevuje, ho kresl zapomnl na nkterch obrzcch nakreslit. Shrnuje to nsledujc pehled:
R u vodotrysku (pbh . 78 tverekovan vzor na Mirkovch pumpkch zapomnl kresl nakreslit na 2., 3., a 5. obrzku)
R a vlakov zlodji (pbh . 81 5. a 11. obrzek)
R tou dopis z lhve (pbh . 84 11. obrzek)
R objevuj ps hbitov (pbh . 103 3. obrzek)
R na stavb silnice (pbh . 105 5. obrzek)
V povlench pbzch se u tverekovan vzor na Mirkovch pumpkch neobjevuje. V pbzch Marko ermka u Mirek pumpky vbec nenos.
 
Ukzka z pbhu R u vodotrysku  obrzky, na kterch Mirek m a na kterch nem tverekovan pumpky jsou zejm
 
ern jezdci d (pbh . 1)
Na prvnm obrzku poslednho dku si vimnte, e stny Mirka a poslednho ernho jezdce m pln jinm smrem ne stny ostatnch ernch jezdc a Jarky. V povlen verzi pbhu s nzvem Mirek osvobozuje Jarku jsou ji stny nakresleny sprvn.
 
ern jezdci se mst (pbh .2)
V poslednm obrzku nen nakresleno vko bedny. V povlen verzi pbhu s nzvem Pistupuje Jindra Hojer (ta se pak objevovala ve vech reedicch, kter vyly v druh polovin 60. a na potku 90. let) u vko bedny je.
 
V doupti ernch jezdc (pbh . 3)
V 7. obrzku zapomnl kresl nakreslit Jarkovi ponoky, kter m na nohou v 5. a 8. obrzku.
 
ern jezdci dycht po vlajce (pbh . 5) a ern jezdci se smiuj (pbh . 10)
V 10. pbhu vidme na 4. obrzku, e na dvoe ped klubovnou stoj pumpa. Ovem na pedposlednm a poslednm obrzku 5. pbhu, kde je tak vidt prostor ped klubovnou, dn pumpa nen.
 
Pumpa ne v pbhu ern jezdci dycht po vlajce (vlevo) a ano v pbhu ern jezdci se smiuj (vpravo)
 
R v podzem (pbh . 11)
Na pedposlednm obrzku zapomnl kresl nakreslit Mirkovi do ruky baterku. Za zmnku stoj i to, e na 9. obrzku dr strnk baterku v lev ruce a p횝alku v prav, zatmco na pedposlednm obrzku je to naopak. Pravda, mohl si to mezitm pehodit, ale piznejme si, e to zejm pan Fischer v myslu neml.
 
R hledaj poklad (pbh . 12) a R ve slubch zkona (pbh . 13)
Na poslednm obrzku 12. pbhu dr Mirek kromp a Jindra motyku. V 1. obrzku 13. pbhu, kter bezprostedn navazuje, je to ale prv naopak.
 
Mirek s krompem a Jindra s motykou v pbhu R hledaj poklad (vlevo) a Mirek s motykou a Jindra s krompem v pbhu R ve slubch zkona (vpravo)
 
R ptraj (pbh . 14)
Podle 4. obrzku by dvee mly mt petlici na prav stran, jene ta je na 5. a 7. obrzku nalevo.

Autor:


Autor lnku: Ondej Lika

Detaily o komiksu:

Titul: Rychl py (souborn vydn)
Srie: Rychl py (Olympia)
Scn: Jaroslav Foglar
Kresba: Bohumr ermk
Marko ermk
Jan Fischer
Vclav Junek
nr: Klubck (CZ).
Rok vydn: 1999
Poet stran: 339
Formt: A4
Vydavatel: Olympia
Zem vydn: esk Republika
Zem pvodu: esk Republika
Souvisejc lnky:


Rychl py
19.03.2008 BOHOUOVA EPICE A PLACATKA DLOUHHO BIDLA
27.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (2.)
20.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (1.)


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

BUM!!!
Totln komiksov bomba!
Cel svt vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!