Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

CHYBIKY V PBZCH RYCHLCH P (4)

21.01.2003, autor: Ondej Lika

Jan Fischer kreslil pbhy Rychlch p (dle jen R) asto na posledn chvli krom R ml jet spoustu jinch zakzek. Na kvalit kreseb to vbec nen poznat ty jsou vborn, ale projevuje se to v nkterch drobnostech, kter si Fischer nehldal (nap. jednou maj dvee kliku nalevo a v dalm obrzku napravo). Nepesnosti se objevuj i v pbzch dalch kresl Vclava Junka, Bohumra ermka a Marko ermka. Nicmn bych rd podotknul, e tato rzn opomenut kresl kvalitu R rozhodn nijak nesniuj. slovn pbh jsem pevzal z novho kompletnho vydn R od nakladatelstv Olympia. Dnes se zamme na chybiky v pbzch slo 34 a 69.
R rob lapohyb (pbh . 34)
Na 7. obrzku vidme, e lapohyb m dv prkna na sezen. Jene podle 8. a 9. obrzku jsou na lapohybu prkna na sezen ti.
 
.
 
R na pokraji zhad (pbh . 36)
Ve 2. obrzku nen na okn nakreslena klika, kter se objevuje v 6. a 7. obrzku.
 
R hraj divadlo (pbh . 41)
Na 4. a 5. obrzku m Rychlonoka pilepen vousy, na 6. obrzku je nhle nem - pitom ale pod hraje stejnou roli.
Na 8. obrzku m Jarka v roli domorodce kolem krku krouky, na 9. obrzku je nem.
Na 9. obrzku je Jindra uvzan u sloupu, ale na 10. obrzku vidme pod padajc oponou neuvzan Jindrovy nohy.
 
.
 
R nadluj (pbh . 45)
Na 4., 7., a 9. obrzku m Mirek na mikulskm plti nakresleny protnajc se ry, tvoc k. Na 5. obrzku se ry ve ki neprotnaj.
 
Dlouh bidlo hled koi pracku (pbh . 60), R pod vlivem koi pracky (pbh . 61) a R u koiho hrobu (pbh . 62)
Ve 3. obrzku pbhu . 60 je na dom .p. 13 tabulka s slem nalevo ode dve. Ovem v pbhu . 62 je na 5. obrzku tabulka se tinctkou napravo ode dve.
V pbhu . 60 je na 7. obrzku na dom v pozad msa. Na 2. obrzku pbhu . 61 u na stejnm dom msa nen.
 
R vracej talisman (pbh . 63)
Na 5. obrzku vyndv ttin z klece krysu. Kde m ale klec dvka?
 
R pijmaj novka (pbh . 65)
Na 4. obrzku m Mirek rdiovku a Jindra epici. Na 5. obrzku je opt Mirek s rdiovkou. Ale na 6. obrzku jsou najednou oba bez pokrvky hlavy.
 
.
 
R v nebezpe (pbh . 68)
Na 6. obrzku se ervenek schovv pod lvkou a nohama se dr za poleno pibit k prknu. Ovem na 1. obrzku, kde je lvka cel vidt, dn poleno nakresleno nen.
 
R a trosenci (pbh . 69)
Na 10. obrzku zapomnl kresl chlapci, vylzajcmu na most, nakreslit ponoku na lev noze. Ponoka je zde pouze naznaena barevnou mouhou, zatmco na prav noze je jasn nakreslena.
Autor:


Autor lnku: Ondej Lika

Detaily o komiksu:

Titul:
Scn: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Peklad: Dana Krejov
nr: Akn, superhrdinov (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum
Souvisejc lnky:


Rychl py
19.03.2008 BOHOUOVA EPICE A PLACATKA DLOUHHO BIDLA
27.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (2.)
20.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (1.)


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!