Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

CHYBIKY V PBZCH RYCHLCH P (5)

28.01.2003, autor: Ondej Lika

Jan Fischer kreslil pbhy Rychlch p (dle jen R) asto na posledn chvli krom R ml jet spoustu jinch zakzek. Na kvalit kreseb to vbec nen poznat ty jsou vborn, ale projevuje se to v nkterch drobnostech, kter si Fischer nehldal (nap. jednou maj dvee kliku nalevo a v dalm obrzku napravo). Nepesnosti se objevuj i v pbzch dalch kresl Vclava Junka, Bohumra ermka a Marko ermka. Nicmn bych rd podotknul, e tato rzn opomenut kresl kvalitu R rozhodn nijak nesniuj. slovn pbh jsem pevzal z novho kompletnho vydn R od nakladatelstv Olympia. Dnes se zamme na chybiky v pbzch slo 71 a 101.
R v Pskovch skalch (pbh . 71), Rychlonoka vtz nad pesilou (pbh . 72) a R v cizm tboe (pbh . 73)
Na 3. a 4. obrzku pbhu . 71 vidme Jindru bez ponoek. Ale od 2. obrzku pbhu . 72 se u objevuje s ponokami. Oba dva pbhy pitom na sebe bezprostedn navazuj. Stejn vc se opakuje i u ervenka: Na 5. obrzku pbhu . 71 ponoky nem. Na 2. obrzku pbhu . 72 a na 1. obrzku pbhu . 73 mu pan Fischer ponoky nakreslil. Na 3. a 9. obrzku pbhu . 73 je ervenek opt bez ponoek. Na 6. obrzku pbhu . 73 nemaj pumpky Dlouhho bidla tverekovan vzor, kter je nakreslen na ostatnch obrzcch.
R v rachotu hrom (pbh . 75)
Pehmat s ponokami je i v tomto pbhu "obt" je tentokrt Rychlonoka. Zatmco na 4. a 7. obrzku ponoky nem, na 11. obrzku najednou ano.
R u vodotrysku (pbh . 78)
Na 9. obrzku nen nakreslen hok, ktermu spadl do kany m. Jene podle 8. a 10. obrzku by na 9. obrzku ml stt u kany.
.
R a rozjet vz (pbh . 79)
Na 3. obrzku si vimnte, e dve v modrch atech nem kolem krku bl lmec s mal, kter m na 1. a 2. obrzku.
R pozoruj Jeremiku (pbh . 87) a R se prozrazuj (pbh . 88)
V pbhu . 87 vidme hned na nkolika obrzcch, e dvee bytu Jeremiky maj kliku napravo (z pohledu z chodby). Jene 7. obrzek pbhu . 88 ukazuje, e dvee maj kliku nalevo.
.
R slav Vnoce (. 92)
V tomto pbhu k Jindra Hojer nelogicky: "Nevte jim, to je zase njak Mirkova a Jindrova takaice!" Tato chyba se objevuje od prvnho vydn v Mladm hlasateli pes vechny pozdj reedice a po prvn knin vydn knihy Rychl py. Teprve v dotisku tohoto vydn byla Jindrova slova opravena na sprvn znn: "Nevte jim, to je zase njak Mirkova a Jarkova takaice!"
R stavj snhulka (pbh . 94)
Na 1. obrzku m ervenek kabt, na 2. obrzku u ne. Ovem Mirek, Jarka a Jindra, kte kabty tak mli, si je sundali a na 3. obrzku.
.
R na zatkch (pbh . 95)
Na 2. obrzku vidme, e Rychlonoka m na sob lu. Na dalch obrzcch ji vak u nem.
Tonda Prko vol R (pbh . 99) a R usvduj Tyrana (pbh . 101)
Na 2. obrzku pbhu . 99 vidme, e dvee 16. pokoje maj kliku nalevo (z pohledu z chodby). Jene podle 7. obrzku pbhu . 101 by stejn dvee mly z pohledu z chodby kliku napravo.
Autor:


Autor lnku: Ondej Lika

Detaily o komiksu:

Titul: Rychl py (souborn vydn)
Srie: Rychl py (Olympia)
Scn: Jaroslav Foglar
Kresba: Bohumr ermk
Marko ermk
Jan Fischer
Vclav Junek
nr: Klubck (CZ).
Rok vydn: 1999
Poet stran: 339
Formt: A4
Vydavatel: Olympia
Zem vydn: esk Republika
Zem pvodu: esk Republika
Souvisejc lnky:


Rychl py
19.03.2008 BOHOUOVA EPICE A PLACATKA DLOUHHO BIDLA
27.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (2.)
20.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (1.)


    
Joakim


Blogposty a lnky

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V eskm komiksovm rybnku to smrd, hnije a zapch a komiks.cz se to sna zmnit.

"Legendrn" komiks Vrna (The Crow) je neskuten sraka.

Nakladatelstv Comics Centrum zu! Neskouslo kritickou recenzi

Chcete vce ptel a penz? Nezoufejte, natst existuje rychl een!

Rozhovor s nejvtm (182 cm) fanoukem Kji Saudka.

     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2022
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!