Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

CHYBIKY V PBZCH RYCHLCH P (6)

04.02.2003, autor: Ondej Lika

Jan Fischer kreslil pbhy Rychlch p (dle jen R) asto na posledn chvli krom R ml jet spoustu jinch zakzek. Na kvalit kreseb to vbec nen poznat ty jsou vborn, ale projevuje se to v nkterch drobnostech, kter si Fischer nehldal (nap. jednou maj dvee kliku nalevo a v dalm obrzku napravo). Nepesnosti se objevuj i v pbzch dalch kresl Vclava Junka, Bohumra ermka a Marko ermka. Nicmn bych rd podotknul, e tato rzn opomenut kresl kvalitu R rozhodn nijak nesniuj. slovn pbh jsem pevzal z novho kompletnho vydn R od nakladatelstv Olympia. Dnes se zamme na chybiky v pbzch slo 103 a 131.
R objevuj ps hbitov (pbh . 103) a R pronsledovny pomatencem (pbh . 104)
Na 8., 9. a 10. obrzku pbhu . 103 a na 2. obrzku pbhu . 104 vidme, e oknko sklepa, ve kterm pomatenec tr psa, m me ve svislm i vodorovnm smru. Na 1. obrzku pbhu . 104 m ale oknko me pouze ve svislm smru.
 
R sthuj pohovku (pbh . 106)
Na druhm a ptm obrzku jasn vidme, e dvee bytu ervenkovy rodiny maj kliku napravo. Jene v 6. obrzku je klika nhle nalevo.
 
.
 
R u vbuchu patrony (pbh . 108)
Ve verzi od Vclava Junka m Bublina ernou skvrnu kolem pravho oka (ve verzi od Marko ermka se Bublina vbec neobjev) ovem v jinch pbzch ji m kolem levho oka.
 
R na vzkumech (pbh . 115)
Tato chybika se objevuje pouze ve verzi od Vclava Junka: Na 4. a 10. obrzku m Rychlonoka krtk rukvy, na jinch obrzcch dlouh.
 
.
 
R ve skalnm obydl (pbh . 116)
Na 5. obrzku nem Mirek v ruce kytaru, kterou dr na ostatnch obrzcch.
 
Pskloun a Tloutk udlali objev (pbh . 119)
Na 1. a 2. obrzku jsou prkna na vrchn stran bedny nakreslena v podlnm smru, zatmco na 4., 7., 8. a 9. obrzku ve smru pnm.
 
.
 
R zvou Tloutka (pbh . 124) a R vystopovny (pbh . 125)
Na 10. obrzku pbhu . 124 vidme, e dm, ve kterm Tloutk bydl, m od vchodu k rohu dv okna. Ovem na 3. obrzku pbhu . 125 je nakresleno pouze jedno okno.
Na 11. obrzku pbhu . 124 vchz Tloutk do bytu a klika je nalevo stejn tak na 1. obrzku pbhu . 125. To ale znamen, e na 12. obrzku pbhu . 124 by klika mla bt umstna na opan stran.
Na 6. obrzku pbhu . 125 Jarka a Rychlonoka nemaj ponoky. Na 10. obrzku je maj, na 12. obrzku je Jarka nem. V dalch dvou navazujcch pbzch u je vude oba dva maj.
 
Na pomoc zajatci (pbh . 131)
Na 1. obrzku m Mirek blou koili a lutou vestu. Ovem od 2. obrzku m na sob lutou koili - pitom obrzek bezprostedn navazuje. lutou koili m i ve dvou navazujcch pbzch.
Na 3. obrzku sed v neckch ervenek vpedu a Rychlonoka vzadu, ovem na 4. obrzku je to pesn naopak. V dalch obrzcch je situace stejn jako na 3. obrzku.
 
 
Autor:


Autor lnku: Ondej Lika

Detaily o komiksu:

Titul: Rychl py (souborn vydn)
Srie: Rychl py (Olympia)
Scn: Jaroslav Foglar
Kresba: Bohumr ermk
Marko ermk
Jan Fischer
Vclav Junek
nr: Klubck (CZ).
Rok vydn: 1999
Poet stran: 339
Formt: A4
Vydavatel: Olympia
Zem vydn: esk Republika
Zem pvodu: esk Republika
Souvisejc lnky:


Rychl py
19.03.2008 BOHOUOVA EPICE A PLACATKA DLOUHHO BIDLA
27.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (2.)
20.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (1.)


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!