Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

CHYBIKY V PBZCH RYCHLCH P (7)

11.02.2003, autor: Ondej Lika

Jan Fischer kreslil pbhy Rychlch p (dle jen R) asto na posledn chvli krom R ml jet spoustu jinch zakzek. Na kvalit kreseb to vbec nen poznat ty jsou vborn, ale projevuje se to v nkterch drobnostech, kter si Fischer nehldal (nap. jednou maj dvee kliku nalevo a v dalm obrzku napravo). Nepesnosti se objevuj i v pbzch dalch kresl Vclava Junka, Bohumra ermka a Marko ermka. Nicmn bych rd podotknul, e tato rzn opomenut kresl kvalitu R rozhodn nijak nesniuj. slovn pbh jsem pevzal z novho kompletnho vydn R od nakladatelstv Olympia. Dnes se zamme na chybiky v pbzch slo 137 a 174.
R na honb za pakem (pbh . 137)
1. obrzek nm ukazuje, jak Rychlonoka (sed vlevo), Jarka (sed uprosted) a Mirek (sed napravo) sevaj plachtu. Na 4. obrzku najednou Mirek sed uprosted a Jarka napravo.
 
R u zchrann brzdy (pbh . 142)
Na 2. obrzku vidme, e vagn, kde sed trampi, m nalevo i napravo mal vtrac otvor. Na 5. obrzku je tento otvor pouze nalevo.
 
.
 
R v boji s nonmi mrami (pbh . 145) a R znekoduj non mry (pbh . 146)
Ve 145. pbhu nemaj na sob R brany, kter mly v pedchozch dvou pbzch. Na konci pbhu se R vydvaj sledovat non mry (bez braen). 146. pbh zan bitkou R s mrami, piem R na sob najednou brany maj.
 
Bratrstvo koi pracky js (pbh . 149) a Bratrstvo koi pracky sth trest (pbh . 150)
Ve 149. pbhu jsou R v kabtech, ale ve 150. pbhu u na sob maj pouze koile.
 
Phoda s ddou Sehnoutk (pbh . 152)
Na 3. a 4. obrzku maj dvee na dvorek panty ve tvaru trojlistu. Na 6. a 9. obrzku se panty ale u neobjev.
 
Trochu snhu nekod (pbh . 153)
Na 4. obrzku vidme, e R s sebou mly minimln tyi lopatky. Jene na 3. obrzku m lopatku za opaskem zastrenou pouze Mirek Dun kde ji maj ostatn?
 
.
 
Nebezpen sport (pbh . 158)
V 9. obrzku le Jenda na zemi, kolo le nalevo od nj idtka jsou u jeho nohou. To je ale velmi nepravdpodobn - jeho tlo by se muselo pi pdu z kola otoit o 180!
 
Neznm kdce (.162) a Na veern hldce (. 164)
V poslednm oknku pbhu .162 k Mirek Dun ostatnm lenm: "Pjdu s Drabkem v poledne ze koly. Pipojte se k nm..." V navazujcm pbhu . 164 je to vak Jarka Metelka, kdo Drabka vyzv, aby ho doprovodil.
 
.
 
Boj s potpnky zan (pbh . 174)
Na 1. obrzku poslednho dku pluje Mirek jako posledn. Na 2. obrzku o vteinu pozdji pluje najednou jako prvn.
 
Autor:


Autor lnku: Ondej Lika

Detaily o komiksu:

Titul: Rychl py (souborn vydn)
Srie: Rychl py (Olympia)
Scn: Jaroslav Foglar
Kresba: Bohumr ermk
Marko ermk
Jan Fischer
Vclav Junek
nr: Klubck (CZ).
Rok vydn: 1999
Poet stran: 339
Formt: A4
Vydavatel: Olympia
Zem vydn: esk Republika
Zem pvodu: esk Republika
Souvisejc lnky:


Rychl py
19.03.2008 BOHOUOVA EPICE A PLACATKA DLOUHHO BIDLA
27.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (2.)
20.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (1.)


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!