Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

CHYBIKY V PBZCH RYCHLCH P (9)

25.02.2003, autor: Ondej Lika

Jan Fischer kreslil pbhy Rychlch p (dle jen R) asto na posledn chvli krom R ml jet spoustu jinch zakzek. Na kvalit kreseb to vbec nen poznat ty jsou vborn, ale projevuje se to v nkterch drobnostech, kter si Fischer nehldal (nap. jednou maj dvee kliku nalevo a v dalm obrzku napravo). Nepesnosti se objevuj i v pbzch dalch kresl Vclava Junka, Bohumra ermka a Marko ermka. Nicmn bych rd podotknul, e tato rzn opomenut kresl kvalitu R rozhodn nijak nesniuj. slovn pbh jsem pevzal z novho kompletnho vydn R od nakladatelstv Olympia. Dnes se zamme na chybiky v pbzch slo 214 a 270.
R na kolekovch bruslch (pbh . 214)
Na 9. obrzku Rychlonoka vypad, jako by prv jel na bruslch, ale pitom dn na nohou nem.
 
.
 
Jindra s ervenkem uvznni (pbh . 229)
Na 8. obrzku je Jindra zachycen tsn ped dopadem do haldy psku, ervenek se ke skoku teprve pipravuje. Ovem to odporuje 9. obrzku, kdy dopadaj tm souasn.
 
Rychlonokv indinsk sen (pbh . 233)
Na 6. obrzku dr dda, kterho Rychlonoka a Old Shatterhand potkaj, dmku v lev ruce. Na 7. obrzku ji m v prav ruce.
 
.
 
R skldaj zprvu na "nosech" (. 248) a R hledaj hocha se lutm kolem (.250)
Na konci pbhu . 248 dr Mirek Dun tabulku s dosud zskanmi psmeny. Nejsou v n vak zahrnuty nkter "nosy", kter R do t doby zskaly - jde sla 68 (jeho zskn oznamuje Rychlonoka v osmm oknku), 5 a 43 (tyto dva nabz v pedposlednm oknku Jindra Hojer k vmn). V pbhu .250 te Mirek celou zprvu a jako 68. psmeno je uvedeno - tedy ne , jak Rychlonoka hlsil v pbhu . 248. Navc jako 58. psmeno te Mirek N, kdeto v tabulce, kterou dr v pbhu .248, je uvedeno B.
 
Strek Tade R (pbh . 252), R a vykrada chat (pbh . 253) a R proti ozbrojenmu lupii (pbh . 254)
Pouze na 8. obrzku pbhu . 252 se v tomto pbhu objevuje Kuliferda. V dalch u nakreslen nen, ani se o nm nemluv zejm na nj pan ermk zapomnl.
 
R ztrcej svou klubovnu (pbh . 262), R se rozchzej s Murkaovci (pbh . 266) a R opt pod vlastn stechou (pbh . 267)
Na 6. obrzku pbhu . 262 a na poslednm obrzku pbhu . 266 vidme, e dvee klubovny R maj z pohledu z chodby kliku nalevo. Ovem na 12. obrzku pbhu . 267 je klika na opan stran. Na 7., 10. a 13. obrzku pbhu . 266 m Jindra kabt, ale na 12. obrzku ne.
 
R pln zhadnou vzvu (pbh . 269)
Opt chyba, kdy Jindra m i nem kabt. V tomto pbhu ho m na 2., 4., 11. a 13. obrzku, nem na 9. a 10. obrzku. Co se te 6. obrzku: zde je to trochu sporn. Navc na 9. a 11. obrzku se objevuje na Jindrov hlav rdiovka, kterou ale na jinch obrzcch nem.
 
.
 
R dostvaj vnon nadlku (pbh . 270)
Na 10., 11. a 13. obrzku maj lenov R rukavice, ale na ostatnch obrzcch ne.
Autor:


Autor lnku: Ondej Lika

Detaily o komiksu:

Titul: Rychl py (souborn vydn)
Srie: Rychl py (Olympia)
Scn: Jaroslav Foglar
Kresba: Bohumr ermk
Marko ermk
Jan Fischer
Vclav Junek
nr: Klubck (CZ).
Rok vydn: 1999
Poet stran: 339
Formt: A4
Vydavatel: Olympia
Zem vydn: esk Republika
Zem pvodu: esk Republika
Souvisejc lnky:


Rychl py
19.03.2008 BOHOUOVA EPICE A PLACATKA DLOUHHO BIDLA
27.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (2.)
20.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (1.)


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!