Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

MYTOLOGICKÉ PRVKY V KOMIKSU (1) - ÚVOD

26.07.2005, autor: Alena Oswaldová

Komiks je forma masové komunikace, která v sobě spojuje několik uměleckých žánrů, a také mytologii. Komiks, stejně jako literatura, používá mýty - první příběhy, které si lidé předávali, nejdříve ústně, později písemně, a které utvářely veškeré chápání světa a nahlížení na něj. Komiks se čtenáři komunikuje právě díky mytologii, která je pro ně cestou k rozpoznání symbolů.
Mýtus je zde právě proto, aby nás spojil s oblastmi psýchy. Svými obrazy v nás oživuje síly, které byly lidské duši vždy vlastní a které skrývají vědomosti druhu, moudrost, jež pomáhala člověku kráčet staletími.“ (Carl Jung)

 

Mytologické prvky v této práci spojují jak mytologii vytvářenou komiksem (nová mytologie), a utvařující komiks, tak symboly, odvozované od tradičního mytologického nazírání na svět (tradiční mytologie). Komiks používá tradiční mytologii a obohacuje ji o nové prvky, a dokonce dokáže vytvářet vlastní svébytnou mytologii. Tento proces je vyvolán vědomě (uměleckým zpracováním, tj. vytvářením mytologie), ale i nevědomě (pouhým převyprávěním, tj. používáním mytologie): „Každý opakovaný přednes mýtu nebo lidového vyprávění je novým výtvorem“. Mytologie je komunikačním kódem k pochopení sdělení komiksu, ať už zábavných či kulturních.

Cílem práce je osvětlit, jaké mytologické prvky komiks používá, a jak se tyto prvky váží na umění, kulturu i společnost (způsob výzkumu vysvětlím v kapitole Definice komiksu: Vzorek používaných komiksů).

 

Mytologie neskončila ve starověku, mytologie nás provází i dnešním světem, a mytologické prvky se transformují spolu s námi, proto si zaslouží pozornost. Neboť mytologie vypráví lidské počátky i lidské konce.

Moderní doba je stále více ochuzována o sakrální symboly a výjevy, „které nás celá jedna ikonologická tradice navykla nacházet“. Současné umění (a to masově komunikované nejvíce) se ale opět navrací k symbolům a mytizaci: vrací do lidského života mýty, které byly po dlouhá tisíciletí citlivě vnímány, a bez nichž je člověk uprostřed dějin a dění nutně osamělý až vykořeněný. K opětovné mytizaci dochází v procesech masové komunikace, stejně jako v primitivních společnostech.

Mytologickou funkci komiksů můžeme snadno dokázat na faktu, že jsou vydávány v celkovém počtu jedné miliardy výtisků ročně  a tímto masovým působením se komiks vyrovná (nebo spíše nahrazuje) účinnost velkých mytologických výjevů, které k lidskému společenství neodmyslitelně patří. Lidé v mýtech spatřují kromě světa i sama sebe, anebo v nich alespoň chtějí spatřovat svou lepší (vysněnou) identitu (superhrdinskou). Taková projekce může dojít až k paradoxním skutečnostem, kdy se vyprávěný příběh (komiks) mytizuje natolik, že se prolíná až do reality .

 

Cílem této práce, kromě zmíněné analýzy užívání mytologických prvků komiksem, je i rozšíření povědomí o komiksu, neboť existence komiksu bez čtenáře a odborné kritiky je v zásadě bezpředmětná. Celosvětově se o komiksu začalo odborně diskutovat až koncem padesátých let, když vyrostli čtenáři komiksů z období komiksového boomu, tedy z let třicátých a čtyřicátých. Zejména v Česku trvalo následkem komunistické persekuce dlouho, než komiks vůbec našel své místo na trhu i u čtenářů. Problém s nedostatečným povědomím o komiksu přetrvává ještě dnes. Čtenářů i teoretiků není tolik, aby vydavatelství mohla experimentovat a přinášet tak na trh nové impulsy v podobě alternativních komiksů. Nicméně většina fanoušků komiksu tvrdí, že každým dnem se situace lepší a že snad během několika málo let budeme moci komiks považovat i u nás za stejně „hodnotný“ a rozšířený, jako je tomu v ostatních zemích. Za sebe mohu říci, že mě komiks znovu a znovu překvapuje tím, co všechno v sobě ukrývá. A některé jeho pečlivě skryté mýty a aluze poznám třeba až po letech.

 

Text je součástí bakalářské práce Aleny Oswaldové Mytologické prvky v komiksu, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2005. Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Alena Oswaldová

Související články:


theoriá
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %
08.06.2012 Komiksové publikum (12) - Závěr


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!