Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

MYTOLOGICKÉ PRVKY V KOMIKSU (2) – DEFINICE POJMŮ

02.08.2005, autor: Alena Oswaldová

Řecky mýthos znamená vyprávění. Mýty jsou příběhy, do nichž lidé dávných dob a kultur vtělili své představy o vzniku světa a jeho povaze, o životě bohů, o přírodních jevech a jejich příčinách, o člověku, jeho vzniku, právech a povinnostech, o jeho životě pozemském i posmrtném. Tyto představy zahrnují iracionální, fantastický výklad mnoha otázek, jež člověka v přírodě i v jeho osudu znepokojovaly, ale obsahují už i zárodky budoucích věd, zejména etiky, filozofie, práva; vyznačují se tím, že usilují o výklad obecně platný, závazný, který má být pro každého příslušníka národního nebo kmenového společenství vodítkem, jak si svět vykládat a jak také jednat…
„…Jednotlivé mýty postupem času splývaly v jednolitý celek, v mytologii. Všechny národy starověku mají obrovské bohatství mýtů, jež jsou zpravidla jejich prvními literárními díly.“ 

 

Mytologie

Označuje se tak 1) vzájemně spjatý soubor mýtů určitého národního nebo i širšího společenství; 2) vědecká disciplína zabývající se mýty, jejich vznikem a výkladem.

V práci nepotřebuji tyto dva termíny rozlišovat užíváním rozdílných názvů pro každý z nich; jejich užití vyplývá z kontextu.

 

Mýtus je skutečný příběh, který nastal na počátku času a slouží jako vzor pro lidské chování. Z mýtu je odvozován každý příběh, a z příběhu zase hrdina. „Je málo pravděpodobné, že by se nějaká společnost mohla zcela oprostit od mýtu,  říká Eco o provázanosti lidí a mýtů.

Komiks užívá jak tradiční mytologii, tak mytologii vlastní. Nakupování mýtů za dlouhou dobu existence literatury a umění způsobuje i to, že se mýty různě překrývají, či smazávají navzájem. Dochází tak k neopakovatelným a nevyčíslitelným variacím. Komiksy využívají aluze na tato překrývání a smazávání. Vytvářejí mytologii novou.

Oblíbeným postupem, jak využít mytologii, je kopírování a pozměňování názvů mytologických prvků. Thor a Afrodita, jako zástupci bohů, či Ragnarök, jako zástupce zániku světa, se tak objevují s  obměnami v mnoha komiksech. Podle propracovanosti mytologie v komiksu se dá snadno rozpoznat jeho umělecká kvalita.

 

Mýty jsou vytvářeny mytizací; přičemž Eco definuje mytizaci (na mýtu Supermana) takto: „podvědomá symbolizace, identifikace objektu se souhrnem finalit, které se nedají pokaždé racionalizovat, projekce tendencí, aspirací a obav, jež se objevují, ať už v jednotlivci či pospolitosti, během jedné historické epochy, do obrazu.

 

Mytologické prvky

Mytologické prvky komiksu v sobě zahrnují: mytologii, mýty, archetypy, ikonografické prvky a jiné symboly, odkazující k mytologii.

Mytologické prvky komiksu definuji jako nahlížení na svět a jeho součásti, a následné zobrazování komiksem. Podstatné je, že mýty jsou pro nás definované, vědecky dokázané, vychází ze vztahu mýtus-dnešní svět. Dnešní svět využívá „staré“ mýty, prokázané mytologií, aby vytvářel nové. Kupříkladu jsou mýty vědomě aplikovány v umění (se zachovaným významem anebo s významem novým, popřípadě převráceným). Mytologické prvky komiksu samy o sobě nevytváří plnohodnotnou mytologii, jsou jen její částí, popřípadě částí jejích mýtů. Vypůjčují si znaky z národních mytologií a vytvářejí vlastní znaky. Odráží se v nich aktuální společenské, politické i kulturní dění. Na rozdíl od mytologie, která především vysvětlovala jevy iracionální tak, aby lidstvem mohly být snáze přijímány, mytologické prvky komiksu si s takovou rolí jen pohrávají. V umělecké rovině dokonce naopak vytváří iracionálno. Jejich hlavním cílem není osvětlovat, ale vytvářet vlastní svět. Tento svět je povětšinou fantaskní, zábavný, ale i varující. Spojuje se v něm „stará“ mytologie s „novou“. Vznikají tak nevyčíslitelné možnosti vyprávění a nahlížení na svět. Vážné myšlenky, důmyslná i prostoduchá zábava. Komiksová mytologie si zahrává se vším, protože nevznikla z pocitu vysvětlit nutnost bytí. Komiksová mytologie je umění, a stejně jako umění usiluje o zobrazení, zábavu i sdělení.

 

Text je součástí bakalářské práce Aleny Oswaldové Mytologické prvky v komiksu, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2005. Redakčně upraveno.

Autor:


Autor článku: Alena Oswaldová

Související články:


theoriá
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %
08.06.2012 Komiksové publikum (12) - Závěr


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!