Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

COMICS - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (22) – JAZYK COMICS

18.08.2005, autor: Daniel Kumermann

Jak jsem na jednotlivých případech ukazoval, je jazyk některých stripů dosti objevný a novátorský. Ve většině comics je však používán běžný hovorový jazyk s velkým množstvím kolokvializmů. Slang se většinou do comics nedostává, v několika řídkých případech slouží pouze k dokreslení jistého prostředí. Výjimku ovšem tvoří underground comics, které se neřídí prakticky žádnými normami či omezeními.
Comics mají ale také schopnost přinášet novinky do jazyka. Díky jejich rozšíření se některá rčení či obraty, které se v nich častěji vyskytují, dostala mezi široké vrstvy a později se stala samostatnými prvky jazyka. Občas se nejedná ani tak o novotvar, jako o tvar běžný, který se pouze více rozšířil. Například tyto výrazy, které jsou dnes naprosto běžné v literatuře, měly svůj původ v comics: Let George do it, Baloney, Fall guy, Get one´s goat, Yes, we have no bananas atd. Billy de Beckův Barney Google zase přinesl výrazy jako heebies-jeebies nebo fiddlin around. Pojem G. I. Joe se rozšířil dokonce po celém světě jako synonymum pro amerického vojáka.
 
Zvláštní skupina slov jsou samozřejmě citoslovce a onomatopoická slova, neboť ta jsou v comics velice rozšířena. Tato slova jsou však závislá na momentálním úspěchu comicsu. Jednu dobu to bylo např. holey-moley, dnes je to díky slávě Peanuts Good grief.
 
Existuje ještě mnoho dalších obratů, které pocházejí z comics, ať už krátkodobě či dlouhodobě se vyskytujících, avšak lingvisté zabývající se etymologií dosud nepřijali comics na milost. A tak pokud slovníky tyto výrazy uvádějí, řeknou pouze, že se začaly používat tehdy a tehdy bez bližšího určení zdroje. Jsou to pouze sběratelé comics či jejich teoretici, kteří tyto informace upřesňují, a opět ne systematicky, ale pouze jako zmínky připojené k něčemu jinému. Je proto nutno ještě čekat, kdy i toto pole se dočká důstojného zpracování.
 
 
Tento text je součástí diplomové práce Daniela Kumermanna Comics - úvod do problematiky, FF UK, Praha 1977. Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Daniel Kumermann

Související články:


theoriá
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %
08.06.2012 Komiksové publikum (12) - Závěr


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!