Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

MYTOLOGICKÉ PRVKY V KOMIKSU (13) – VLÁDCE

24.11.2005, autor: Alena Oswaldová

Jedním z úkolů mýtů je dokazovat nadřazenost vládce (nadřazenost vyplývá z „božského původu“ vládce, a pak také z touhy a nutnosti vládce ovládat; mezopotámské texty z r. 2000 BC podle Campbella v historii poprvé rozlišují krále od boha: „Pozemský panovník již není králem-bohem, jako byli egyptští faraóni; je pouhou lidskou bytostí“. Rozdíl mezi vládcem a bohem je důležitý, neboť vládce právě komiksu touží stát se bohem a z toho plyne většina zápletek).
I když komiksy o nic podobného neusilují (komiks sice neusiluje o potvrzení vládce, nicméně usiluje o potvrzení „vlády“, tj. třeba správnosti chování určitého státu vůči jinému státu atp. Komiks v USA takto během válečných konfliktů fungoval), je mytologický prvek nadřazenosti a obhajování nadvlády velmi patrný, neboť společenství, která jsou často v komisech používána jako kulisy, jsou založena právě na vztahu panovníka a jeho poddaných. Úkolem hrdiny může být tento vztah nějak narušit, zničit, popřípadě nahradit…
 
Hrdina také může zaujmout panovníkovo místo, a to buď na základě okolností nebo jen vlastní touhy vládnout (Conan, Sláine). U těchto motivů je více než jinde znát inspirace mýty. Sláine chce sjednotit kmeny, aby na zemi zavládl pořádek a mír. Žene ho k tomu ale i jeho ego. Na svůj plán má pouhých sedm let (sedm let je podle Bible symbolické číslo dokonalosti; vyjadřuje také pojetí světa, který je obklopen sedmi nebeskými sférami a taktéž složen ze sedmi prvků ), pak bude nahrazen novým panovníkem, jako tomu je pokaždé. Bude rituálně obětován (CAMPBELL potvrzuje, že tento rituál byl v historií mnoha národů běžný : „nejstarší bohové-králové byli rituálně obětováni každých šest, osm či dvanáct let podle toho, jak to ukládala různá lokální pravidla.“). Mýtus obětování poprvé popsal britský antropolog J. G. Frazer v díle Zlatá ratolest. V jedenáctisvazkovém pojednání je shromážděno nespočet mytických vyprávění o božské podstatě královské moci a o mýtu, který vysvětluje střídání panovníků – když je panovník příliš starý či zesláblý, je rituálně obětován a nahrazen novým, aby uvolnil místo silnějšímu následníkovi.
 
Humorným vládcem je Malý král ve stejnojmenném stripu Otto Soglowa z roku 1934, který se nejsnáze dá připodobnit k rodinným komiksům: Malý král sice žije na hradě, ale potýká se s problémy obyčejných „smrtelníků“ a neváhá vkročit mezi své poddané. Místy jakoby jeho poslání bylo spíše břemenem. Král má zároveň ve věznici jediného vězně, který mu čas od času uteče, ale samozřejmě je zase polapen a tak dále.
 
Dalším zobrazením vládce je i „the Boss“ stripu Dilbert (Dilbert je řadový zaměstnanec řadové firmy). Tento strip je kombinací sociální kritiky a humoristického stripu s absurdními prvky. Boss přirozeně ztělesňuje veškeré negativní vlastnosti nadřízeného (vládce): zaměstnanec k němu nemůže být upřímný, neboť se tím vystavuje nebezpečí vyhazovu (tento akt můžeme považovat za akt popravy/smrti, který se běžně objevuje v komiksech i mytologiích). Jakkoli toto přirovnání může vypadat absurdně, není daleko od pravdy, neboť pro dnešního člověka je zaměstnání stejně důležité, jako je pro komiksového hrdinu samotný život.


Text je součástí bakalářské práce Aleny Oswaldové Mytologické prvky v komiksu, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2005. Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Alena Oswaldová

Související články:


theoriá
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %
08.06.2012 Komiksové publikum (12) - Závěr
01.06.2012 Komiksové publikum (11) - EMPIRICKÁ ČÁST


    


Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V českém komiksovém rybníčku to smrdí, hnije a zapáchá a komiks.cz se to snaží změnit.

"Legendární" komiks Vrána (The Crow) je neskutečná sračka.

Nakladatelství Comics Centrum zuří! Neskouslo kritickou recenzi

Chcete více přátel a peněz? Nezoufejte, naštěstí existuje rychlé řešení!

Rozhovor s největším (182 cm) fanouškem Káji Saudka.

     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2022
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!