Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

STAVBA KOMIKSU – CHYBY V PŘEKLADU

07.07.2006, autor: Zarkoff

V loňském roce jsme se dočkali první zasvěcené teoretické práce věnované komiksům. Napsal ji Thierry Groensteen a pro nakladatelství Host přeložila Barbora Antonová. No a o tomto překladu bych chtěl nyní prohodit několik více než kritických poznámek…
Jak jsem se již zmínil ve své loňské recenzi, T. Groensteen rád používá umělé, zamotané a jen obtížně srozumitelné formulace. Překladatelka – pravděpodobně pro nedostatek času – se je nijak nesnažila ve svém překladu rozmotat či lépe zpřístupnit a ve velké většině případů se nechala vést slovosledem francouzského originálu. Navíc, pravděpodobně z nepozornosti, vynechala nemalý počet vložených vět, popřípadě celá souvětí, a – co je horšího – úplně pozměnila smysl poměrně velkého počtu původních tvrzení…

Komiksový teoretik Mgr. Luděk Janda mi laskavě zapůjčil originál Groensteenovy práce a na základě porovnání obou textů jsem s hrůzou zjistil, jak je český překlad uspěchaný, nepřesný a v mnoha případech zmatečný. Našel jsem v něm celkem 95 závažných chyb! Ale nebojte se, nechci zde vyjmenovávat úplně všechny; kdo by měl zájem o jejich úplný přehled, rád mu jej e-mailem zašlu.

V dalších upozorním především na případy, ve kterých překladatelka zaměnila zápor za klad, popřípadě nahradila zápornou větu kladným výrokem:

1) Na str. 20, v 18. řádku zdola má být: „Jestliže se tedy dovolávám toho, aby byl obrazu přisouzen význačnější status, není to proto, že – až na řídké výjimky – zaujímá v komiksu větší prostor, než je prostor vyhrazený písmu.“

2) Na str. 56, v 7. řádku zdola má text v závorce správně znít: „…(řetězení probíhají vždy mezi stránkami, které se nevystavují pohledu současně),…“

3) Na str. 106, v 10. řádku shora má být: „Bublina nemá skutečný vliv ani na písmo textu, a to z prostého důvodu, že je přesně kalibrovaná v závislosti na počtu slov, z nichž se výpověď skládá.“

4) Na str. 151, v 7. řádku shora má být: „Pro všechny důvody uvedené výše se mi komiks (a vizuální vyprávění obecně) nezdá být způsobilý produkovat sám o sobě libovolný ekvivalent operace…“

A nyní několik kuriózních přehlédnutí a nedopatření:

1) Na str. 12 u druhé odrážky shora překladatelka přehlédla, že v originálu se autor zmiňuje o „filologickém“ věku. Slova „socio-historický a filozofický věk let sedmdesátých“ proto nahraďte textem „socio-historický a filologický věk let sedmdesátých…“.

2) Na str. 13 na 10. řádku zdola čteme podivuhodný jazykový útvar „čárové úseky“. Jde pochopitelně o úsečky, jak zní správný překlad francouzského výrazu „segments de lignes“.

3) Na str. 34 v poznámce 52 čteme tuto větu: „Tento žánr postupně zastarával a koncem osmdesátých let zanikl úplně.“ Jenže francouzský výraz „au début“ znamená „začátkem“! Věta má proto správně znít: „Tento žánr postupně zastarával a začátkem osmdesátých let zanikl úplně.“

4) Na str. 53 si můžeme přečíst zajisté kuriózní textový rámeček zakreslený přes dvě poslední viněty. Praví se v něm: „Zvedl se a udělal těch sto kroků do svého pokoje.“ Jistě mnohé z vás zarazilo, že jeho pokoj byl tak daleko. Skutečnost je však jiná. Ve francouzském originálu čteme: „…fit les cent pas...“ Toto slovní spojení znamená „přecházel sem a tam“. Správně tedy: „Zvedl se a přecházel v pokoji sem a tam.“

5) Na str. 65 na 11. řádku shora se nám nabízí jedna stavitelská kuriozita. Objevíme zde totiž větu: „Stejně jako se zdi staví z rovnoběžostěnných cihel…“ Čeští matematikové si celou tuto záležitost zjednodušují a mluví a píší o „hranolech“. Zmíněná věta by tedy měla začínat slovy: „Stejně jako se zdi staví z cihel ve tvaru hranolu…“

6) Na str. 101 je ve druhé vinětě odkaz na jedno z předcházejících alb série Blueberry, a sice na album „Psanec“. Překladatelka francouzské slovní spojení pro „psance“ přeložila kupodivu slovo od slova jako „Mimo zákon“.

7) Na str. 156 je hned na prvním řádku patrné, že překladatelka nezná rozdíl mezi digitálním a analogovým kódováním, jinak by totiž nemohla dát k digitálnímu kódu do protikladu kód „analogický“.

8) Na str. 168 na 9. řádku shora nám překladatelka sděluje, že na čtvrté vinětě na obr. 13 „Tlustý Ludvíček zrovna vstává“. Pozorného čtenáře to jistě zmate, když vidí, že Tlustý Ludvíček již dávno vstal, stojí u umyvadla a zřejmě vykonává ranní toaletu. Nahlédnutím do originálního textu jsem zjistil, že na 9. řádku má ve skutečnosti být: „Tlustý Ludvíček se během mytí ptá Joja…“

9) Na str. 191 nám 9. řádek shora dokumentuje další nešťastné překladatelčino přehlédnutí. Nevšimla si, že v originálním textu není uvedeno „cinémathèque“, ale „cinématique“. A tak místo „kinematiky“ vložila do českého textu slovo „film“. Správný text je tedy: „…avšak jedná se, jak zaznamenal Henri Van Lier, o «pohyb bez hybnosti», o «kinematiku bez dynamiky».“

Ale abych pořád jen nekritizoval, musím uznat, že se v knize najde i nezanedbatelný počet zdařile přeložených pasáží. A vůbec nejvíce bych si dovolil ocenit přehled terminologie na str. 195-199, který by se snad mohl stát podkladem k úvahám o závazném českém komiksovém názvosloví.

Vladimír "Zarkoff" Zavadil poskytl Komiks.cz kompletní soubor opravených překladů.

Autor:


Autor článku: Zarkoff

Detaily o komiksu:

Titul: Asterixova dobrodružství 26 - Asterixova odyssea
Série: Asterix
Scénář: Albert Uderzo
Kresba: Albert Uderzo
Překlad: Růžena Steklačová
Žánr: Humor (CZ).
Rok vydání: 2006
Počet stran: 46
Formát: A4
Vydavatel: Egmont
Země vydání: Česká Republika
Země původu: Francie
Související články:


theoriá
03.09.2018 Jeden skvělý tip jak číst recenze filmů, komiksů nebo knih
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!