Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

Komerce
Prosba pro zadavatele reklamy na PR Beletrie.eu: Pls kontaktujte komiks.cz
Tento text tu nebude nafurt! (Dne 25/1/2022)

TYLSTEK RONK 1990

11.04.2008, autor: chrz, Sakyk

Pehled a strun charakteristiky vech sel asopisu tylstek vydanch v roce 1990. Dvact druh ronk, to je nov doba, ale stle star dobr tylstek. Ztrc se mezi jurskmi dinosaury i v rytskm stedovku, bojuje se vzpurnm autem, revoltujcm robotem, neviditelnmi myky i pidrzlm domcm zvectvem, e trable houbomilnch ufon i trampuchtivch nvtvnk z budoucnosti a dokonce zachrauje cirkus. Go, go, go!
Profil ronku 1989 tte zde.
Ztraceni v aseZtraceni v ase (. 170)
(scn: Ljuba tplov, kresba: Jaroslav Nmeek)
tylstek na vprav Chronomobilem do pravku havaruje v druhohorch. Zatmco Bobk s Mypulnem opravuj zadenou chronocvku, Pina s Fifinkou jdou na przkum. Ptakojetr, kter Mypulnovi seere klet nic nen v porovnn s tyranousaurem pronsledujcm Pinu s Fifinkou. Na posledn chvli nasko do spravenho Chronomobilu a odltaj tsn ped tm, ne je hladov dravec stihne serat. Jak ale vysvtl docentu Douchovi klet nalezen v kosternch vykopvkch?

Dle v sle:
Chalupnk a ert (scn Dagmar Findov, kresba Marie Satrapov)
Sherlock Holmes a ps duch (scn Rudolf echura, kresba Marcel Stecker)
Polda a Olda na horch (scn Stanislav Havelka, kresba Jaroslav Malk)

AutoautomatAutoautomat (. 171)
(scn: Ljuba tplov, kresba: Jaroslav Nmeek)
Nastal as vyzkouet nov, automatem zen automobil sestrojen ze starho vozu. Vehikl je pkn rozmazlen: zastav sice na pechodu a vysune detnk pi deti, zrove ale nejradji trv as v myc lince a lduje se nejdram benznem. A kdy kvli nmu dostane tylstek pokutu, rozhodne se Mypuln Autoautomat rozebrat a udlat z nj bezvadn minitraktor na zahrdku.

Dle v sle:
Jchym a tiskask otek nsk ttec (scn: Leo Pavlt, kresba: Vra Faltov)
Richard elezn tlapka (scn Vclava Nov, kresba arlota Zahrdkov)
Koko a Tcho Posvcen (scn Marta Pintrov, kresba Sylvie Vodkov)

Zhadn tlapkyZhadn tlapky (. 172)
(scn: Ljuba tplov, kresba: Jaroslav Nmeek)
Kdo tajn chod do spe na salm a na hrch? Bobk to nen, nebo cosi malho na stole okusuje bbovku. Z ducha se vyklubou neviditeln myi, kter Mypulnovi seraly tablety. Poda se nebezpen hlodavce chytit? Pome sousedovic kocour nebo dmysln pln, v nm hlavn roli hraje rozsypan mouka a vysava? A co kdy si pak na tabletch pochutn Macek?

Dle v sle:
Polda a Olda Pernkov chaloupka (scn Petr Chvojka, kresba Jaroslav Malk)
Richard elezn tlapka Cesta na nkup (scn Vclava Nov, kresba arlota Zahrdkov)
Jednonoh jeb (scn a kresba Renta Fukov)

Host z galaxie XHost z galaxie X (. 173)
(scn: Ljuba tplov, kresba: Jaroslav Nmeek)
Konen nali njak houby jene ty se najednou vznesou a odltaj pry! Je to vinou mimozeman, kte je pitahuj a vnej do sv vesmrn lodi na louce. tylstek jim to chce zarazit, a proto na n zato ikami a drny. Mimozeman se omlouvaj, jsou z galaxie X, kde houby nerostou. een nalezne Pina: koup krabici se sadbou ampin a ufoni si tak budou moci vypstovat houby sami i na sv rodn planet.

Dle v sle:
Richard elezn tlapka Pebornci (scn Vclava Nov, kresba arlota Zahrdkov)
Detektivov Lunt a punt Archeologov (scn Lda Sedlkov, kresba Olga Ptkov)
Matj a ti ropuchy (scn Ji Kov, kresba Stanislav Lorenz)

Tajemstv almaryTajemstv almary (. 174)
(scn: Ljuba tplov, kresba: Jaroslav Nmeek)
Prvodkyn v muzeu vyprv, e v tto sni pr nhle mizeli lid beze stopy. tylstek po skonen prohldky ptr, jak by to bylo mon a podv se do almary. Je przdn, zadn stna se ale otvr a tak projdou do jin, asi zrestaurovan sn, v n stoj dva ryti. Zd se, e almara otvr prchod do minulosti. Pi niku ped obrnnci Pina spadne ze stechy, ale natst se zachyt balknu. Dostat se zpt se tylstku poda a pot, co se pestroj za ryte a dostanou se tak do mstnosti s almarou. A Bobkovi zstane pkn stedovk suvenr v podob zapomenut pilby

Dle v sle:
Osel a Lev (scn Ji Kov, kresba Marcel Stecker)
Richard elezn tlapka nos (scn Vclava Nov, kresba arlota Zahrdkov)
Polda a Olda Chytaj lelky (scn Petr Chvojka, kresba Jaroslav Malk)

HospodiHospodi (. 175)
(scn: Ljuba tplov, kresba: Jaroslav Nmeek)
tylstek hld hospodstv tety Bobiny, kter jede na zjezd. Zvata vak pkn zlob: kohout rno nekokrh, kocour v kurnku pije vajka, slepice to, pes ukradl a peral se buty, koza trk kolem sebe Mypuln tedy nape plakt, e se prod veker domc zvectvo, Bobk se namaskuje za kupce a tvrd, e koup vechno. Zvata dostanou strach, nechtj pry a Fifinka se s nimi dohodne, e je neprod, pokud slb sekat dobrotu.

Dle v sle:
Sherlock Holmes a posledn ppad (scn Rudolf echura, kresba Marcel Stecker)
Richard elezn tlapka Poklad na ostrov (scn Vclava Nov, kresba arlota Zahrdkov)
Dudk Edward (scn a kresba Renta Fukov)

MADORMADOR (. 176)
(scn: Ljuba tplov, kresba: Jaroslav Nmeek)
Mypuln pedstavuje nov vynlez, MADOR (MAl DOmc Robot). Hned na zatek usu zmoklmu tylstku prdlo. Fifinka nape seznam kol a MADOR zane pracovat: nejdve umyje podlahu, pak ndob, nakrbe brambory, jde ven vyhodit odpadky. Pi tom ho vak tref blesk a robot zane zlobit: pere brambory, va hroznou veei a vypne ho a nhodou sousedovic Jirka s prakem

Dle v sle:
Richard elezn tlapka Souboj v lese (scn Vclava Nov, kresba arlota Zahrdkov)
O paskovi a vle (scn: Martin Matou, kresba: Lucie Dvokov)
Polda a Olda (scn Petr Chvojka, kresba Jaroslav Malk)

ZlesciZlesci (. 177)
(scn: Ljuba tplov, kresba: Jaroslav Nmeek)
tylstek na vprav za skauty, kterm chce pomoci odhalit neznm vandaly. Pi ptrn naraz na vysokou, nepstupnou sklu, kterou se ovem d projt. Je to dlo dvou kluk ze 30. stolet. U nich les nen, tboen znaj jen z pohdek a nevdomky proto ni les. tylstek se rozhodne nauit je zlesctv: jak rozdlat ohe, jak uvait houbovku, m topit a kam s plasty. O nkolik dn pozdji pijde tylstku dopis od skaut vandalov se u neobjevili, do lesa jezd jen prav zlesci.

Dle v sle:
Polda a Olda a skek (scn Petr Chvojka, kresba Jaroslav Malk)
Richard elezn tlapka Pomocnci (scn Vclava Nov, kresba arlota Zahrdkov)
ert a bba (scn Milan Dvorsk, kresba R. torkn)

El hop!El hop! (. 178)
(scn: Ljuba tplov, kresba: Jaroslav Nmeek)
tylstek se namaskuje za lvy, aby pomohli kamardovi z cirkusu, ktermu se pi peprav elmy nkde ztratily a hroz zruen odpolednho pedstaven. Za jejich ztrtou jsou pitom dva zzenci, kte je poslali do Brandsa a pokou se tm fa zbavit. Jak je jejich pedstaven, kdy se na odpolednm pedstaven lvi objevuj. Jak budou dal zlovolnosti zzenc? Najdou se prav lvi? Zstane f?

Dle v sle:
Boh a chudk (scn a kresba Renta Fukov)
Detektivov Lunt a punt Chatai (scn Lda Sedlkov, kresba Olga Ptkov)
Sherlock Holmes a ppad Watsonova synovce (scn Rudolf echura, kresba Marcel Stecker)

Tento lnek vznikl ve spoluprci se serverem Knihovnika tylstek.
Autor:


Autor lnku: chrz, Sakyk

Detaily o srii

Srie: tylstek - ronk 1990
Zem vydn: esk Republika
  Zem pvodu: esk Republika
Souvisejc lnky:


tylstek
09.04.2008 KOMISA DRBEK (ZE STARCH TYLSTK 1)
07.01.2008 VESEL PBHY TYLSTKU ANEB PINK QUATRO ANIMAL PARTY
07.12.2007 TYLSTEK RONK 1970


    
J Jachym Jachyym


Recenze nebo blogpousty a reakce

Upozornn: Nemm Fejsbuk
(odeel jsem v roce 2020)
ani Inst ani dn jin socky!Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V eskm komiksovm rybnku to smrd, hnije a zapch a komiks.cz se to sna zmnit.

"Legendrn" komiks Vrna (The Crow) je neskuten sraka.

Nakladatelstv Comics Centrum zu! Neskouslo kritickou recenzi

Chcete vce ptel a penz? Nezoufejte, natst existuje rychl een!     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2022
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!