Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Obrázky z českých dějin a pověstí - analýza (1)

09.09.2012, autor: Já

V tomto článku si dovolím být velmi kritický ke knize, která se stala bestsellerem. Kritika není míněna destruktivně, snaží se poukázat na chyby a omyly smíchanými s fakty, které autoři nevědomky vštěpují veřejnosti poutavým a zábavným způsobem.
Kniha má nesmírný vliv na počáteční vytvoření paradigmatu dějin dětmi a proto by podaný výklad měl být co nejvíce pravdivý. Je ironií, že nejvlivnější učebnici o českých dějinách napsal spisovatel a poté dopsali redaktoři dětského časopisu, a nikoli slovutní pedagogové z univerzit. Odtud pak pramení možné problémy, kterých se budu povrchně dotýkat. Nekladu si za cíl kompletní a detailní rozbor všech sporných míst.Kritické připomínky

Prokládání historicky doložených příběhů pověstmi nepovažuju za šťastné. V dětské mysli pověsti a historická vyprávění při tomto přístupu splývají v jeden kontinuální příběh, bez možnosti snadno rozlišit, co se skutečně stalo a co je jen mýtus a legenda. Tak například po portrétu císaře Václava IV. následuje pověst o kouzelníku Žitovi a poté se vracíme do děje Mistrem Janem Husem. Tomuto zmatení pak nepřispívají ani pověsti o doložených historických postavách, které skutečně žily, jako třeba pověst o Svatoplukovi, který prý vykázal arcibiskupa Metoděje ze země. Nebo „pověst“ o založení Nového města pražského, kde je pověstí pouze to, že se na stavbu Karlova mostu používala vejce a z Velvar přivezli vejce natvrdo. Poznámka pod čarou: Při nedávné rekonstrukci mostu se analýzou zbytků středověké malty potvrdilo, že tato malta obsahuje stopy bílků, a tedy ke stavbě byla opravdu použita vejce.

V nejnovějším 8. upraveném vydání si můžeme všimnout vypuštění slova "Pověst" z názvů jednotlivých kapitol, oproti názvům ve starším vydání z roku 1982. "Pověst o Durynkovi" je tedy nyní pojmenována jako "O Durynkovi". Abychom tedy pověst mohli odlišit od reálného příběhu, můžeme se orientovat pouze předložkou ve jméně kapitoly.

Historické nedostatky

Důvod, proč Boleslav zabil svého bratra Václava je až příliš zjednodušený. V textu o Vladislavovi II. je zmínka, že tento panovník obdržel dědičný královský titul. Historici však považují za pravděpodobnější přidělení královské koruny pouze Vladislavovi samotnému.

Měl bych výtku ohledně toho, co v komiksu zachyceno nebylo. Slavnému Přemyslu Otakaru II., jeho vítězství a slávě, není věnováno mnoho prostoru, jak toho dosáhl. Spíše je kladen důraz na jeho porážku na Moravském poli. Navíc, celá druhá strana komiksu vypráví o jeho nástupci. Václav IV. je prezentován jako král, co „neměl v lásce vysokou šlechtu a církev“. Přitom podpořil prodej odpustků, čímž se ve sporu s Mistrem Husem postavil na stranu církve, byť ze zištných důvodů, protože z odpustků šla část peněz i panovníkovi. Jednoduše řečeno, jeho vztah k církvi byl komplikovanější. Dále, husité sice podnikali spanilé jízdy, ale říkali jim rejsy (rejzy). Tento termín ve vyprávění chybí.

Příběh K. H. Borovského je na dvou stranách příliš stručný a zasloužil by si dvě stránky navíc, hlavně kvůli jeho myšlenkám na poli novinářském, ekonomickém a politickém.

Pokračování příště.
Autor:


Autor článku: Já

Detaily o komiksu:

Titul: Obrázky z českých dějin a pověstí
Série: Obrázky
Scénář: Zdeněk Adla
Jiří Černý
Pavel Zátka
Kresba: Jiří Kalousek
Lettering: Jiří Kalousek
Žánr: Historický (CZ).
Rok vydání: 2011
Počet stran: 168
Formát: 170 x 245
Vydavatel: Albatros
Země vydání: Česká Republika
Země původu: Česká Republika
Originál: Obrázky z českých dějin a pověstí
Související články:


Česko
09.04.2019 Komiks Obrázky z dějin českých objevů a vynálezů - 80 %
09.04.2019 Komiks Obrázková kronika českých dějin - 90 %
08.04.2019 Obrázky z dějin zeměpisných objevů a výletů (10): Srovnání komiksůKomiksová série Obrázky
09.04.2019 Komiks Obrázky z dějin českých objevů a vynálezů - 80 %
09.04.2019 Komiks Obrázková kronika českých dějin - 90 %
08.04.2019 Obrázky z dějin zeměpisných objevů - 10 %


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!