Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

GENERACE 1989 ČESKÉHO KOMIKSU (2) - PŘEDLISTO­PADOVÁ "VELKÁ ČTYŘKA"

01.04.2003, autor: Hibi

V tomto pokračování seriálu, mapujícího kořeny a výhonky čtenářské generace '89, se podíváme na časopisecká semínka, která v dekádě před zlomovým rokem nejvíce zasívala bubliny do čtenářských srdcí... Seznamte se s Velkou čtyřkou: Čtyřlístek, Ilustro­vané sešity, Sedmička pionýrů a ABC mladých techniků a přírodovědců...
   ČTYŘLÍSTEK
   . Čtyřlístek, vlastně jediný oficiální čistě komiksový časopis vycházející v tomto období, formoval několik generací čtenářů už počátku sedmdesátých let (začal vycházet v roce 1968). Proto i generace první vlny komiksu má "své" Čtyřlístky - čísla z první poloviny osmdesátých let (sešity počínaje čísly 100/110 a dále).
   Pochopitelně i ve Čtyřlístku se objevovaly příběhy různé kvality, avšak málokterý čtenář tehdejšího období zapomene na takové perly, jakou byly První cena Loskuták, Mixle v pixle, MIŠ, Antianopheles nebo Rychlé občerstvení.
   Kvalitu časopisu ovšem nedržela jen čtveřice Myšpulín-Bobík-Pinďa-Fifinka Ljuby Štíplové a Jaroslava Němečka, ale také celá řada stejně "posvátných" příběhů té doby - Polda a Olda (píše Petr Chvojka, kreslí Jaroslav Malák), Na hradě Kulíkově (jména kastelána Krbce, ducha Ruprechta či kocoura Kokeše jsou známá i z večerníčkovského zpracování původního komiksu Stanislava Havelky a Iva Šedivého), detektivní příběhy buď myšáka Koumese (Vladimír Kliman, Sylvie Vodáková) nebo proslulého Muže s dýmkou a houslemi Sherlocka Holmese (Rudolf Čechura, Marcel Stecker).
   Jako jeden z mála dokázal Čtyřlístek přestát ekonomické proměny po roce 1989, ba dokonce se pokoušel svou ediční činnost ještě rozšířit (Humorné obrázkové příběhy; později Čtyřlístek speciál - velmi nepravidelně vlastně od roku 1992 s podtitulem "křížovky, doplňovačky, hříčky " - a Bobík, "Čtyřlístek pro nejmenší", od června 1996.)
 
.
 
   IS - ILUSTROVANÉ SEŠITY
.    Podobně významnou úlohu hraje v novodobé historii českého komiksu edice Ilustrované sešity nakladatelství Panorama. Původně opravdu pouze ilustrované pohádky a příběhy se postupem času měnily v čistě komiksovou sérii - doklad toho, že komiks jako narativní žánr má svou sílu a dokáže se prosadit. Oněch pár komiksových čísel, vřazených mezi ostatní příběhová, mělo takový úspěch, že Panorama se načtenářskou oblibu komiksů rozhodla spolehnout a zcela proměnit celou edici… Zatímco do roku 1988 tvořily čistě komiksové sešity tu a tam výplň edice, od roku 1989 až do uzavření řady v roce 1991 (čísla 133-149), už sešity jiného druhu nevycházely.
 
   SEDMIČKA (PIONÝRŮ)
  Sedmička pionýrů jako "čtení pro chlapce a děvčata na sedm dní" byla součástí normalizačního žebříčku periodik stejně pevně, jak pevně patřila její poslední strana kreslenému seriálu. .  Tvář, kterou si s sebou od svého vzniku v sedmdesátých letech nesla, byla ovšem natolik spojená s komunistickým režimem, že časopis nepřežil ani po pokusu proměnit se a přizpůsobit se novým podmínkám - nedlouho po přejmenování listu na Sedmičku (přelom roku 1989/90) vydávání končí.
   Přestože se na posledních stránkách Sedmičky objevovaly komiksy opravdu velmi různorodé (z nichž k těm lepším a českého původu patřil za sledované období například Moderní pravěk V. Kovaříka a D. Vlacha), na jednom příkladu se krásně ukázat generační rozrůzněnost českých čtenářů - totiž na příbězích galského válečníka Asterixe, světově to proslulém francouzském komiksu, který měl v Sedmičce své pravidelné místo už od sedmdesátých let. Zejména čtenářům odkojeným Asterixem ze Sedmičky může nakladatelství Egmont vděčit za to, že samostatná alba hrdinného Gala mají v českých krajích takový úspěch - a ne už třeba mladý novinář Tintin, který má přitom v belgickém prostředí stejně posvátné postavení jako Asterix ve Francii…
   (Jen pro úplnost je třeba při zmínce o Sedmičce neopomenout ještě jeden její pravidelný seriál, totiž na kvalitativně poněkud nevyvážené stripy malého krokodýlka Septima - viz ilustrace předchozího článku.)
 
   ABC MLADÝCH TECHNIKŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ
   V časopise ABC byla kreslenému seriálu věnována velká pozornost již od jeho počátků - už v padesátých letech na svých stránkách "Ábíčko" hostilo francouzského Pifa. V pozdějších letech na jeho stranách převažovaly více či méně připomínané a zapomínané kreslené seriály (a to zejména populárně naučné či s historickou tematikou, případně adaptace literárních námětů); zdaleka největší ohlas a přínos pro mnou sledované období měla trilogie . Příhody Malého boha, Lidé z hvězd a Kruanova dobrodružství, jakož i seriál Vzpoura mozků, které (spolu s několika dalšími) psal tehdejší šéfredaktor Vlastislav Toman a kreslil František Kobík. Právě tyto kreslené seriály natolik překročily úroveň svých didaktických souputníků, že zanechaly ve svých čtenářích pozitivní dojem, který byl po několika letech zúročen v druhé vlně komiksových magazínů. Aktivity ABC na poli komiksu podporovala redakce i vydáváním Speciálů ABC, v nichž kreslené příběhy tvořily velkou, ne-li hlavní část.
 
   SHRNUTÍ
   Pro ilustraci období před samotným zlomem roku 1989 jsem vybral tyto čtyři časopisy, neboť podle mého názoru měly největší vliv na formování čtenářské generace, která plula na hladině první komiksové vlny a později na svých bedrech nesla ekonomickou tíži vlny druhé - Čtyřlístek jako takřka jediný komiksový časopis nešlo nezmínit, a jemu po bok je nutno postavit Ilustrované sešity; Sedmička a Asterix jsou zářným příkladem toho, jak důležité je pro komiks patřičné čtenářské zázemí; a na závěr ABC - finálový "předskokan" pro odrostlejší čtenáře.
   Všechny zde zmiňované počiny měly několik společných jmenovatelů a důsledků: předně ten, že svým působením vytvářely prostor pro další rozvoj žánru, který měl přijít v následujících letech. Právě tyto aktivity nastavovaly měřítka a hodnoty nastupující čtenářské generace.
Kromě prostoru čtenářského ovšem také (krom občasných "záblesků" zahraniční produkce) poskytovaly prostor autorský - objevovala se Jména, jimž později patřila místa na komiksovém výsluní: z těch tradičních Jiří Němeček, Vlastislav Toman, František Kobík, nově objevený Gustav Krum, čerstvě Lubomír Hlavsa, Renata Fučíková, Milan Víšek, Marcel Stecker a další…
 
   Příště: Zlom: 1988-90
 
   Tento text vznikl jako absolventská práce při Vyšší odborné škole publicistiky v roce 2000 za odborného vedení Vladimírů Vokolka a Veverky.
Autor:


Autor článku: Hibi

Detaily o komiksu:

Titul:
Scénář: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Překlad: Dana Krejčová
Žánr: Akční, superhrdinové (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum
Související články:


1988-95
13.03.2008 JSEM NOTORICKÝ NEPSAVEC, ŘÍKÁ VÝTVARNÍK JIŘÍ PETRÁČEK (2. ČÁST ROZHOVORU)
05.03.2008 JSEM NOTORICKÝ NEPSAVEC, ŘÍKÁ VÝTVARNÍK JIŘÍ PETRÁČEK (1. ČÁST ROZHOVORU)
13.05.2003 GENERACE 1989 ČESKÉHO KOMIKSU (8) - 1995: ZAČÁTEK DRUHÉ VLNY ANEB GENERACE CRWE


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!