Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

NAUFRAGÉS DU TEMPS - TROSEČNÍCI ČASU

23.05.2003, autor: Zarkoff

Je konec 20. století. (Ano... jistě....vím, že už je to za námi a že teď už máme třetím rokem století jednadvacáté, ale uznejte, dívat se do budoucna z poloviny dvacátého století je možné také natolik krátkozrace, že zmíněné budoucno je rychle pryč a stává se minulostí, nota bene minulostí, která nikdy nenastala, atd.) Tak tedy: je konec 20. století. Lidstvo ohrožuje neznámá a nezvládnutelná virová choroba s typicky komiksovým pojmenováním Velká pohroma. V obavách o další osud celosvětové populace nedokázali pozemští vědci vymyslet nic lepšího, než vyslat do kosmu ve dvou oddělených schránkách dvě bytosti opačného pohlaví: mužného a nebojácného biochemika Christophera Cavalieriho a křehkou blondýnku Valérii Haureleovou. Trajektorie obou schránek byla zvolena tak, aby každých 25 let zkřížily dráhu Země…
   Schránku s Christophem Cavalierim (nadále mu budeme říkat familierně Chris) se však podařilo objevit a zachytit až po tisíci letech, přesněji roku 2990. Ubohý Chris! Jen si představte, co se za takovou dobu muselo všechno na světě změnit! Podle mne úplně všechno! Jazyk, politický systém, věda, oblékání, architektura, morálka, světový názor, chování, vzhled lidí... Naštěstí pro nás a pro Chrise se nezměnily dvě věci: jazyk, neboť všichni, na všech planetách a ve všech koutech vesmíru, mluví současnou francouzštinou, a nezměnilo se ani ohrožení lidstva Velkou pohromou, neboť je třeba, aby v závěrečném 10. dílu série Chris slavně zvítězil a chorobu zlikvidoval. 
   Takže tu už máme jednu dějovou linii: boj Chrise a jeho přátel se vším, co lidstvo ohrožuje. A není to jen Velká pohroma, ale také útok velkých inteligentních krys, jimž se zde říká Trassové, a úskočné záměry geniálních padouchů, jako je mimozemšťan Tapír, vojensky přímočará doktorka Beryl Rosemayorová nebo prohnaný intrikán Karlaïn.  Druhá, stejně  významná dějová linie je dána Chrisovým vztahem k Valérii. Před vysláním do kosmu bylo Chrisovo podvědomí upraveno tak, aby Valérii miloval a v případě potřeby přispěl spolu s ní ke genetickému ozdravení lidstva. Přesto tedy, že se do Chrise beznadějně zamiluje sympatická a inteligentní technička Mara Akharan, Chris nejprve usilovně hledá pouzdro s Valérií a později vždy, když se tato něžná potvůrka dostane do potíží, spěchá jí na pomoc a vytáhne jí z každé bryndy, a to i tehdy, kdy se hnána žárlivostí paktuje s jeho nepřáteli.
 
. . .
 
   Kdo . jsou vlastně ti Chrisovi přátelé a nepřátelé? Našemu hrdinovi jsou přátelsky nakloněni a nezištně mu pomáhají: postarší  a rozvážný doktor Otomoro, který umírá během nelítostných bojů ve čtvrtém dílu série, bodrý a odvážný voják major Lisdal, jemuž půlku hlavy zakrývá ocelová přilba s umělým okem, Barusco de Louvain, arcivévoda distriktu Roubo-Ein-Sarra na planetě Limavan,  již zmíněná technička Mara, prostitutka  Quinina, která pomalu mutuje do podoby dravého ptáka a nakonec zcela mizí ze scény v pátém dílu série, a temperamentní dívka Elodie, která se s mladistvým elánem snaží prosadit ve dvou posledních epizodách. K nim se sluší připočíst nesmírně vzácný exemplář hermafrenolangeridů, telepatické zvířátko jménem Philos. Chris jej dostane darem v pátém dílu série; Philos se od té doby od Chrise nehne a komentuje jeho myšlenky, nálady i veškerý probíhající děj. 
   K nejvýznamnějším . nepřátelům Christophera Cavalieriho patří shora uvedení Trassové, postupně zaplavující všechny obydlené planety Sluneční soustavy, s nimiž Chris nicméně uzavře spojenectví, když je v 6. epizodě zapotřebí vyhubit Pány spánku, kteří na planetě Khiméra vězní Valérii. Dalším obávaným nepřítelem, který v ústraní spřádá složité intriky a ke svým nekalým cílům neváhá zneužít ani některé Cavalieriho přátele, je Tapír,  mohutný mimozemšťan s tapíří hlavou. Doktorka Beryl Rosemayorová, urostlá a zcela holohlavá žena, zplnomocněná vyslankyně Centrální vlády a členka Nejvyšší  rady velkých planet, se od samotného příchodu netají nepřátelským postojem ke Chrisovi. Zpočátku se snaží stůj co stůj dopravit Chrise do sídla Rady na Rigel III. Později, když se ukáže, že nosí na těle Pečeť Beseleku, a že tudíž pochází z galejí v soustavě Orkand, se neváhá  na planetě Floraës otevřeně postavit proti Chrisovi a spol. Její asistent Karlaïn je typem intrikána, který se neštítí žádné podlosti, aby získal moc a významné postavení. 
   Robotku Bebbé, která v okamžiku ohrožení dokáže chrlit oheň, nelze počítat k přátelům ani k nepřátelům. Pro své potěšení a pro svou ochranu si ji zkonstruoval Tapír; po jeho smrti bloudí dějem jako trapný statista a seriál by se bez ní docela klidně obešel. 
 
   Série Trosečníci času nevznikala . snadno. Prvních 9 panelů otiskl roku 1964 komiksový časopis Chouchou, který vydával Jean-Claude Forest; časopis však neměl dlouhého trvání a po devíti číslech zanikl. Zhruba po deseti letech projevil o sérii zájem deník France-Soir; v letech 1974 až 1975 zde vyšla první část "Trosečníků", kterou pak nakladatelství Hachette postupně vydalo ve čtyřech samostatných albech (viz níže). Na scénáři spolupracoval Jean-Claude Forest s Paulem Gillonem; seriál kreslil Paul Gillon sám. Spolupráce obou umělců, do které se zpočátku oba pustili s oboustranným  nadšením, se však postupem doby stávala čím dál tím obtížnější. Schematicky řečeno: barokní a básnivá Forestova imaginace se střetávala s Gillonovým racionálním a přímočarým myšlením. Tam, kde Forest vystačí s náznakem a elipsou, vyžaduje Gillon explicitní a jasné stanovisko. Oba autoři proto po čtvrté epizodě svou spolupráci ukončili a dál již pokračoval Paul Gillon sám. V letech 1977 až 1981 prepublikoval v časopisu Métal Hurlant další 4 epizody série, které vydávalo v albech nakladatelství Les Humanoides Associés. Poslední dvě epizody (Terra a Cryptomere) pak vyšly bez prepublikace. 
 
   Dějová . konstrukce Trosečníků ohromuje čtenáře neustále novými zvraty a efektními akcemi. Vždy, kdy se děj rozbíhá po určité linii, je ve vrcholném okamžiku přerušen a čtenář je šokován nějakým neočekávaným obratem. Například v 6. epizodě je Chris s přáteli nucen prolézat rozlámaným potrubím bývalé termické elektrárny. Nejenže se pohybují v závratné výšce, ale ještě na ně z jednoho úseku potrubí zaútočí odporně zmutovaná obrovská vosa. Když se konečně dostanou k margravu Annshistasovi, je jejich uvítání narušeno útokem obrovských štírů a dalších potvor. Když se Annshistas snaží Chrisovi vysvětlit úpadek a neodvratný zánik své populace, okřídlení Trassové unesou na palubě své kosmické lodi Valérii, která se stala jejich bohyní. Když jejich loď vybuchne a když výbuch zničí veškerou trassovskou populaci a spolu s ní i Valérii, dozvídáme se, že Valérie je ve skutečnosti... atd. atd.
 
   Gillonova . kresba se vyznačuje technologickým hyperrealismem dotaženým do dokumentární preciznosti. S přesnými liniemi zařízení a aparatur příjemně kontrastuje expresivní a fotograficky přesné zpodobení tváří, postojů a akcí. Po obrazové stránce jsou Trosečníci klasickou sci-fi, která se od tehdejší masové produkce odlišuje nesmírně vynalézavým zobrazením oděvů, planetárních i meziplanetárních dopravních prostředků, mimozemské flóry a fauny. Až na nesmírně vzácné výjimky jsou všechny záběry čtvercové či pravoúhlé; v průměru je jich 4 až 6 na stránku. O kolorování je zmínka jen u posledních dvou dílů; nezbývá tedy než předpokládat, že ostatní alba (kromě prvního, které vyšlo v černobílém, hnědozeleně tónovaném provedení)  koloroval Paul Gillon sám.
 
   Na sérii Trosečníci času mi nejvíce vadilo neustálé opakované a omílané  konstatování, že Chris přichází z . jiné epochy, a že je tedy nutně odlišný, jinačí, frustrovaný a i jinak zakomplexovaný. Také jeho podvědomé fixování na Valérii je předmětem příliš mnoha zbytečných a únavně opakovaných komentářů. S přibývajícími díly navíc pomalu ale jistě narůstá rozsah promluv, které se z dialogů mění v rozsáhlé monology. Akce se tím zbůhdarma retarduje. U řady panelů je patrné, že Gillon nebral ohled na případné dodatečné kolorování a stínoval, co se dalo. Barvy pak působí dost cizorodě.  A na posledních dvou dílech je vidět nejen Gillonova únava, ale i jeho křečovitá snaha dotáhnout sérii k jakémus takémus konci. 
   Přes tyto kritické výhrady se série Trosečníci času řadí  po bok těm nejkvalitnějším scifistickým komiksům, které vznikly ve Francii ve třetí čtvrtině minulého století.
 

Příště: Od příštího pátku se nám rozjede zbrusu nová recenzní řada. A co v ní bude? Podívejte se v pondělí do aktualit!

 
Základní údaje:.
1)   L'ETOILE  ENDORMIE (Spící hvězda).
      Scénář: Jean-Claude Forest a Paul Gillon, kresba: Paul Gillon.
      Na realizaci alba se podílel Henri Filippini.
      Librairie Hachette, 1974.
      51 hnědozeleně tónovaných stran
2)   LA  MORT  SINUEUSE (Křivolaká smrt)
      Scénář:  Jean-Claude Forest a Paul Gillon, kresba: Paul Gillon.
      Hachette, 1975.
      54 černobílých stran, které byly v pozdějších vydáních kolorovány
3)   LABYRINTHES (Bludiště)
      Scénář:  Jean-Claude Forest a Paul Gillon, kresba: Paul Gillon.
      Hachette, 1976.
      56 barevných stran
4)   L'UNIVERS  CANNIBALE (Lidožravý vesmír)
      Scénář:  Jean-Claude Forest a Paul Gillon, kresba: Paul Gillon.
      Hachette, 1977.
      56 barevných stran
5)   TENDRE  CHIMERE (Něžný přelud).
      Scénář a kresba: Paul Gillon.
      Les Humanoides Associés, 1978.
      53 barevných stran
6)   LES  MAITRES  REVEURS (Mistři spánku)
      Scénář a kresba: Paul Gillon.
      Les Humanoides Associés, 1978.
      53 barevných stran
7)   LE  SCEAU  DE  BESELEK  (Pečeť Beseleku)
      Les Humanoides Associés, 1979.
      Scénář a kresba: Paul Gillon.
      53 barevných stran
8)   ORTHO-MENTAS (Pravověrní)
      Les Humanoides Associés, 1981.
      Scénář a kresba: Paul Gillon.
      54 barevných stran
9)   TERRA
      Les Humanoides Associés, 1984.
      Scénář a kresba: Paul Gillon.
      Barvy: Marie-Paule Alluardová.
      46 barevných stran
10) LE  CRYPTOMERE  (Tajná matrice)
      Les Humanoides Associés, 1989.
      Barvy: Marie-Paule Alluardová.
      45 barevných stran
 
. .
Autor:


Autor článku: Zarkoff

Detaily o komiksu:

Titul:
Scénář: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Překlad: Dana Krejčová
Žánr: Akční, superhrdinové (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum
Související články:


Vojtova páteční recenzní série
27.06.2003 XXX(STRIP)BURGER – EXPERIMENTY, HŘÍČKY, VOLOVINKY ANEB METAFORICKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MLUVÍCÍHO PENISU
20.06.2003 PRINCESS OF DARKNESS – ZNÁSILŇOVÁNÍ, SUPERSCHOPNOSTI A ROMANTIKA ANEB HENTAI JAK MÁ BÝT
13.06.2003 METAMORPHOSE DE LUCIUS - LUCIOVY PROMĚNY V OPTICE MANAROVÝCH PORNOBRÝLÍ


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!