Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

BOF: XXX ANEB BARBARELLA VS. VĚČNÍ PANICI (1)

12.09.2003, autor: BoF

Značnou část současné produkce comics tvoří díla, vzhledem k často chabé obsahové úrovni překvapivě nádherně vypravená (a také patřičně drahá, své konzumenty však nacházející), která sexuální a sadomasochistické potřeby svých postav neskrývají, naopak, plně je na svých stránkách odhalují, exponují, a mnohá jsou na nich založena – což by ještě před několika málo desítkami let bylo stěží představitelné. Hledání hranice mezi pornografií a „lehkou“ erotikou se ale táhne dějinami umění snad od prvopočátků – a tedy i v comics…
. Nevtíravá nabídka erotických comicsových knih z kolekce Le Marquis nakladatelství Glénat z Grenoblu. Autoři jako Lawrence, Manara nebo Schultheiss jsou zárukou poměrně vysoké úrovně.
 
   Barbarella vs. věční panici
   Určitým mezníkem v dějinách tohoto druhu kreslených seriálů se stal rok 1962 (i když poválečné americké erotické comics - předmět šíleného sběratelského zájmu - dodnes šokují svou otevřeností), kdy vyšla první vesmírná dobrodružství Barbarelly Jean-Clauda Foresta, "duchaplné, ba provokativní a vyzývavé odpovědi na frigiditu tradičních hrdinů comics". Rozpoutala diskusi, v níž bylo konstatováno, že "výsledkem dosavadní morálky jsou comics, příběhy jejichž postav jsou historií dlouhé a bolestné frustrace, odříkání, chladu, věčně panenských snoubenců a notorické imunity". S nepatrnou nadsázkou to skutečně platí o Tarzanovi, Supermanovi, Phantomovi i Batmanovi a dalších věčných panicích, byť ideálech mužné síly.
 
Barbarella se na svých kosmických výpravách vzdala tradiční „comicsové" morálky a bez váhání se odevzdala svým pocitům. Francouzští cenzoři se pokusili její comics zakázat, na to podepsalo devadesát spisovatelů, režisérů, kritiků a  výtvarníků protestní manifest a vynořily se desítky dalších Barbarell.
 
   Není erotika jako…
   Kdysi bylo řečeno, že všechno umění je erotické, a v širším smyslu slova to je správně, neboť umění je blízké zdrojům samotného života, a život je svou podstatou erotický. (Pohyb = život = základní comicsový stav.) Některá díla jsou přirozeně erotičtější než jiná. Samozřejmě, že tvůrce si může vybrat subjektivní námět, zabývající se tím či oním aspektem sexuality, aniž by jej vůbec pojal jako erotický; může být i anti-erotický, vyvolávající úzkost, vzbuzující odpor nebo jinak těžce přijatelný pro mnoho lidí. Takové povahy je však stále poměrně málo příkladů erotického umění; znatelně vyšší procento ale zaujímá v erotických comics. Co se týče efektu daného díla, je třeba mít stále na mysli, že různí lidé reagují velmi odlišně - jeden může shledat určitý obrázek vysoce erotickým, druhého tentýž obrázek nechá chladným, zatímco jiné rozčílí a u někoho dokonce vzbudí hnus. To je nejen nevyhnutelné, ale možná i žádoucí, neboť by účinek takového obrázku měl rozšířit divákův obzor právě o ten poznatek, že ne všichni projevují na specifický podnět stejnou odezvu. Takové zážitky by měly být aspoň chápány jako zvyšování divákovy tolerance k těm aspektům sexuality, jež pro něho nemusí být zrovna běžné, nebo jej individuálně mohou zasahovat jako odporné nebo zvrácené, a které skutečně mohou být anti-erotické i pro mnoho lidí.
 
 
   (Porno)archeologie?
   Každý, kdo uvažuje o důležitosti, smyslu, hodnotě nebo dosahu kreslených seriálů patřících do této oblasti, by však měl dát na první místo zřejmou skutečnost, že erotické umění bylo vždycky, už od úplných počátků civilizace, životně důležitou stránkou umělecké tvorby a všechny památky dokazují, že - ať z jakýchkoli důvodů - lidské genitálie a fyzická spojení byly odnepaměti předmětem zvláštní pozornosti a poutaly tu nejintenzivnější představivost. Velkému zájmu se ale těšily i "okrajovější formy" erotiky a vhodné náměty byly pouhými záminkami pro jejich zobrazování. Potom nepřekvapuje, že pornografické a vůbec erotické umění je jedním z nejlepších prostředků ke studiu sexuálních zvyků, postojů a názorů starých civilizací. Bezprostřední současný kreslený seriál je dokladem toho, kam až vývoj dospěl. Málokterý komunikační prostředek může i dnes comics konkurovat v míře a rozsahu jejich možné využitelné tvůrčí fantazie, a snad vůbec žádný nedosahuje té otevřené přímočarosti, adresnosti a jednoznačnosti obrázkové interpretace, využívající navíc času jako postupu a průběhu a bezděčné nekontrolované zaměřenosti. Pro tyto vlastnosti a především pro značnou anonymitu tvůrců (kteří se tak nevystavují případným následkům) se v USA, Německu a Itálii erotické a především pornografické kreslené seriály také staly jedním ze zdrojů studia sexuálního chování, fantazie, psychologie a patologie. Zkoumány jsou nápadné rozdíly mezi jednotlivými národy a kulturami, historické souvislosti, rozdíly mezi různými autory atd.
 
 
   Tento text je převzat z Comics – Kreslené seriály, jejich historie a současnost z hlediska obsahu a formy a jejich didaktické využití: Bohumil Fencl, diplomová práce při PedF UK Praha, červen 1992.
   Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: BoF

Související články:


XXX
02.04.2018 Tichošlap: Brejking ňůs! Houmlesák a sex české šlechty - 100 % - Aktualizováno
09.11.2012 Crying Freeman Plačící drak vol.4: Všude vidíme jen samý sex – 50 %
07.11.2003 BUBLINY A OBLINY (7) – ÚCHYLKA WEBOVÁ


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!