Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

BOF: XXX ANEB BARBARELLA VS. VĚČNÍ PANICI (2)

19.09.2003, autor: BoF

Erotické comics však nepotřebují ospravedlňovat svoji existenci poukazováním na svoji vědeckou užitečnost. Existují, protože jsou ve shodě s lidskými potřebami, pro umělce jsou prostředkem k vyjádření pocitů, přání a představ a jejich ztvárněním a sdílením s ostatními se tyto potřeby odkrývají a stávají snáze zvládnutelnými. Ostatně už Sigmund Freud…
   … upozornil na to, že dešifrování potlačovaných představ, jejichž fragmenty jsou "vynášeny na povrch ve vřícím kotli lidského vědomí", je životně důležité pro mentální i tělesné zdraví člověka. Tak je dosaženo dvojího psychologického prospěchu, pro tvůrce i pro konzumenta. (Problémem je vysoce škodlivé působení na nemocné, neurotické a destruktivní části společnosti.)
 
Za druhé světové války kreslil Milton Carniff, kromě seriálu Terry a piráti, také erotické comics pro americké vojáky Male Call.
 
Svéráznou boto-úchylku projevila komtesa de Pazzinotte, když chvilku osaměla s Phoebe Zeit-Geist, další z hrdinek, které prožijí převážnou většinu svých dobrodružství zcela nebo částečně svlečené, jak dokazují i jiné příhody z jejího života.
 
   Je také známo, že někteří umělci upřímně přiznávají, že vytvořili řadu takových děl ne "na trh", nýbrž z hlubokého vnitřního pocitu a pouze pro sebe. Jsou to seriály, jichž si cení nejvíce a nejsou ochotni je prodat, dokonce ani jen ukázat ostatním, ne snad kvůli falešnému studu, ale prostě proto, že představují jejich nejdůvěrnější svět, nejintimnější myšlenky a city, o něž se odmítají s kýmkoli dělit. Tvorba těch, kteří sdílejí tuto normálně skrytou stránku života s celým zbytkem světa, někdy reprezentuje ten nejpřímější výraz osobní filosofie a nese s sebou určitá vědomá poslání, společenskou kritiku, postoj ke skutečnosti; zkrátka díla těchto umělců vyjadřují základní zřetele větší důležité výpovědi, kterou chtějí učinit. Kvalitní práce tohoto druhu se pak logicky včlení mezi nejlepší světovou tvorbu - zpracování takových námětů je tak náročné, že jen skutečný mistr může doufat v povznesení nad ty nejelementárnější oblasti erotické působnosti. Z některých současných aktivních proudů comics se mohou brzy vyvinout v pravém slova smyslu moderní techniky, v nichž i erotické náměty naleznou zcela nové a vzrušující formy vyjádření.
 
   Cenzura a sadismus
   S touto oblastí (nejen comics) bezprostředně souvisí i cenzurování. I když principiálně nelze přijmout žádnou podobu cenzury, o stavu společnosti dosud vypovídá nejen množství zásahů v různých zemích, ale hlavně přinejmenším podivný metr, který si cenzoři berou na různá témata. Někdy jde o přímo ukázkové paradoxy - zatímco pouhé odhalené ňadro často pečlivě zakrývají, nechávají na jiném místě bez povšimnutí scény daleko horšího obsahu, především sadistického.
 
Stejné obrázky ze dvou různých vydání Barbarelly dosvědčují, jak zoufale marným směrem se ubírala pozorná snaha cenzorů.
 
   Sadismus v kreslených seriálech byl jedním z hlavních témat diskuse už na první mezinárodní konferenci o comics (jako prostředku masové komunikace s obrovskou publicitou), která se konala v roce 1965 v italské Bordigheře. Tehdy byly sadistické a sadomasochistické comics rozebírány z filosofických, pedagogických i sociálních aspektů, a bylo řečeno, že ze sadismu, dokonce suverénního a dokonalého, comics přímo žijí. Je však na něm přece vystavěno také nespočetně románů a hlavně filmů, a zvláště je-li pojímán ještě obecněji, mnohem méně jako zvrácenost související se sexualitou, spíše jako vyhraněná dominance, týrání a usmrcování druhých, rozšiřuje se oblast jeho využívání na ohromné množství kulturní produkce, kterému označení jakési závadnosti, úchylnosti, ba ani pouhé společenské nevhodnosti přisuzováno zdaleka nebývá. I tady, jako v mnoha dalších případech především nezáleží na tom, co je to, nýbrž jakým způsobem to je prezentováno.
 
Styl erotického kresleného seriálu Talk Dirty jednoho z nejuznávanějších současných německých comicsových výtvarníků Matthiase Schultheisse prozrazuje vliv secesních umělců, především snad Egona Schieleho.
 
   Navíc dnes, kdy se na poněkud plošších, ale zato barevnějších a ostřejších obrazovkách, než byly ty v 60. letech, v milionech domácností dějí děsivé věci (nejen ve hraných filmech, ale často v dokumentárním přímém přenosu), dostávají se vytištěné dvojrozměrné obrázky v podobných comics stále zřetelněji do pozice symbolů, záznamu, sdělení, rezignujících na svou někdejší šokující účinnost, vědomých si svých omezených možností v tomto směru (dávno již výše zmíněnými médii, televizí a videem, co do vizuální přitažlivosti překonaných). Ideový obsah těchto seriálů proto už bývá většinou posunut trochu nad prvoplánovitě excitativní bázi jejich audiovizuálních konkurentů, a je v nich proto více prostoru, využitelného pro expozici filosofických, psychologických, sociologických otázek a souvislostí. Další vývoj tímto směrem a teoreticky možné hlubší experimentální využití se dá očekávat…
 
   Tento text je převzat z Comics – Kreslené seriály, jejich historie a současnost z hlediska obsahu a formy a jejich didaktické využití: Bohumil Fencl, diplomová práce při PedF UK Praha, červen 1992.
   Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: BoF

Související články:


XXX
02.04.2018 Tichošlap: Brejking ňůs! Houmlesák a sex české šlechty - 100 %
09.11.2012 Crying Freeman Plačící drak vol.4: Všude vidíme jen samý sex – 50 %
07.11.2003 BUBLINY A OBLINY (7) – ÚCHYLKA WEBOVÁ


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

BUM!!!
Totální komiksová bomba!
Celý svět vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!