Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

SLAVN PBHY TYLSTKU 1971 1974 ANEB OD DMY S KROKODLEM PO ZHADU BLHO KON

26.11.2003, autor: Sakyk

Polome si ist hypotetickou otzku: existuje snad nco cennjho, ne-li slavn obraz dma s krokodlem? Me to zavnt nesmyslnou fikc, ale ano! A nen to kupodivu ani Mona Lisa, ani zakonzervovan Einsteinv mozek, nbr druh velk kniha sebranch tylskovskch pbh, nazvan tentokrte Slavn pbhy tylstku s podtitulem 1971 1974.
Zde tte recenzi knihy Prvnch dvanct pbh tylstku
z   Tak trochu jako valc se ocelov o psob mda velkch knih, zahjen ped tymi lety Rychlmi py z Olympie a strhvajc tak ostatn vydavatelstv. Proto pichz se svou trokou do mlna i fov tylstku a ztraceni v podzem se svmi publikacemi se dnes rozhodn ctit nemus. Jejich Slavn pbhy Slavn pbhy tylstku . 13  . 24se v knihovnice budou pkn vyjmat jak v jednom reglku s ostatnmi velkmi knihami, kterch je ji pkn dka, tak samostatn. Stvaj se toti soust vlastn, rozshl ady, majc za kol zkompletovat tolik pbh teskoprsk tyky, o kolik jenom teni budou mt zjem. Jedn se zkrtka o takov ukraden vynlez. Jene nen mon myslet si, e ten je njak erven praddeek, kter bere ve, na co hne. Tak, jako v obchod kupujcho oprvnn rozho prohnil ananas, me bt te natvan leckter tylstkovsk fanouek. U pedchzejcch Prvnch dvanct pbh byla sice pardn belsk jzda dvanct kousk v jedn knize pkn za sebou jene s nkolika zvanmi nedostatky typu chybjcch strnek i chabho vodu... Vydavatel se vak nepouil, take zlat hokejka, nato njak komiksov ocenn ho jist mine. Prv naopak, mezi komiksovmi publicisty se mus ctit jako mezi dravou zv: doprovodn materil zastupuj opt POUZE vodn slovo a oblky. dn skici, dn rozhovory s autorem, dn chronologie, dn data pvodnch vydn. koda.
 
   Jinak jsou ale Slavn pbhy tylstku jako poklad starho opata, hlavn pro dnenho tyictnka, kter s nimi kdysi dvno vyrstal a sotva je dosud Slavn pbhy tylstku . 25  . 35vlastn pkn pohromad. Te u se nemus ctit jako mu pes palubu usilujc o ivot proto, e nikdy nezsk zpt to, co v ivot ztratil, u mu veselo je na pouti.
Kniha je po technick strnce velmi kvalitn zpracovan. Kvli oblce sice vydavatel neputoval a za tyg k, ale vazba a papr jsou bez chyby. Originly jsou o nco zvteny, na kvalit tisku to vak neubr.
   Vlastn npl knihy se pak sestv z celkem 23 pbh, tedy sel knihovniky tylstek 13 35, vech kreslench Jaroslavem Nmekem a krom dvou vjimek z pera Petra Karmna psanch Ljubou tplovou. Najdeme tu perlu za perlou, tedy i takov klasiky jako Zhada obrazovky (. 26) a Ryt a bl pan (. 27). Rozhodn zajmav je tak sledovat decentn vvoj kresby, zmnu psma (ze strojopisu na run) a typy nadpis: me to bt tenv soukrom boj o zlato,  tchto zmn a vychytvek co nejvce najt.
 
   Zvr. Kniha se tv trochu jako bukani na Blaku. Na jednu stranu skvl npad a technick zpracovn, na druhou minimum doprovodnch materil. tylstek ve vrcholn formJe to dvakrt koda, protoe tylstkovsk kniha podobnho rozsahu u ns u dlouho zase nevyjde. A si tedy pt zodpovdn redaktoi sednou pod velkm totemem, aby zali pipravovat tet VK, doporuen zn: dt si jet vce zleet a porozmlet, co vechno do knihy pidat tak, aby dal vydn znova nedopadlo jako pistn v divoin. Honba za Orlkem se pak snadno me zmnit ve velk zklamn a msto o zlatho kanra bude redakce bojovat o odhalen tajemstv vnho vejce, aby se nadbytenho zprtku mohla zbavit. tensk zjem opadne a nkolik nepovedench pklad tu u mme (viz VKK 2, VKK 3).
Nen to pece dn zhada blho kon, ale pouze nutnost dt tenm to nejlep!!
Autor:


Autor lnku: Sakyk

Detaily o komiksu:

Titul: 2 - Slavn pbhy tylstku 1971 - 1974
Srie: tylstek - souborn vydn
Scn: Ljuba tplov
Kresba: Jaroslav Nmeek
nr: Pro dti (CZ).
Rok vydn: 2003
Poet stran: 212
Formt: A4
Vydavatel: tylstek
Zem vydn: esk Republika
Zem pvodu: esk Republika
Souvisejc lnky:


tylstek
21.09.2019 ebek asopis s komiksy: tylstek je v krizi, u i krade npady! - Aktualizovno
27.02.2013 tylstek ve filmu: Komiksu chyb zporn postava - 60 %
20.11.2012 Velk pehled asopis s komiksy (15) - tylstek Specil


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!