Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

GLOSY COMICSOV... (1): "ZNAKY" V COMICSU

27.01.2004, autor: Noro Driak

Kreslen serily sa nezahadzuj so strnulosou, hemia sa akciami viac, ne ktorkovek in druh. Taktie pre o najvstinejie zobrazenie takhoto mumraju sa comicsov symbolika rozrstla o hojn znaky. Medzi ne patria rzne pky, obliky z prachu za krajcou osobou, rozfzovanie rchleho pohybu (ako u kreslenho filmu), atd. Monosti vyuitia jednoduchch znaiek s netuen: nie je napr. ni ahieho, ne s ich pomocou znzorni chdzu postavy v kruhu. Tm abeceda nepsanch pravidiel zaleka nekon...
   Znaky vystihuj nielen akciu, ale aj "psycholgiu", alebo aspo duevn rozpoloenie postaviiek. V nespoetnch obmench narame na symboly opilosti, motanie sa po prudkom dere (aureola z hviezdiiek), na znaky znzorujce hnev (lebka, blesky, prasa).
U ns se neprimitivnm letteringem proslavil zejmna Gaimanv Sandman   Akcia a vntorn nlada postv neprebiehaj oddelene - ako viditen innos, tak i stav due sa d zachyti v jednom obrzku. Aj grafick podoba bubliny nesie svoj obsah: picat chvostk mieriaci k postave plat pre priamu re, rad odpojench bubliniek pre zmenu naznauje, e ide len o vntorn monolg, preruenie obrysu i jeho kostrbatos napoved o neistote v hlase hovorcu. Oblik so zdvorilostnm pozdravom, ktorho doln okraj lemuj cencle, je vbornm znzornenm nevyslovenho pohdania. Okrem tvaru aj farba bubliny mnohokrt nesie svoj obsah.
   Mnoh z grafickch pomcok stratili vznam rozliovacieho znaku autorskch rukopisov a voli do obecnho uvania. Pritom vak prve stvrnenm, obmieanm tohoto knonu mono dosiahnu neobvyklho vyjadrenia. Najlep kresliari pochopitene op mierne tesn medze prekrauj a svoj prejav obohacuj o vlastn, osobit - a mnohokrt neopakovaten - znaky.
 
Tom a Jerry   Comicsov hrdinovia sa nechovaj obyajne. Maj viu prunos mysli a citu (doku na jednom obrzku kcha a na nasledujcom vybuchn v primnom smiechu), aj po strnke telesnej - a tam predovetkm. Grimasy, gest, pohyby, akrobatick a atletick vkony; iadna krkolomnos im nie je nemon, ich ohybnos a mrtnos nem hranc. Jazyk vyplazuj na pupok, oi im tartuj z jamk ako na pruine. Samostatn oddiel by si vyiadali razy: hra cez pol hlavy sa hoj behom pr rmekov. Pd zo strechy mrakodrapu neznamen smr pre trpitea, ale len fakt, e sa dole rozpleskne. Ak ho naviac prejde parn valec, me lievanec jeho tela niekto in zrolova. Na alej strnke mme hrdinu znovu celho, akoby sa mu nikdy ni nestalo, pripravenho podstpi alie, hoci aj tvrdie razy. Niektor comicsy a kreslen filmy stavaj na kominosti vetkch monch telesnch deformci a predstihuj sa v ich svojrznosti (Tom a Jerry). Prpadn dej im sli len ako zmienka k rozptaniu smrte gagov. Zd sa pri tom, e po uritej dobe mu pre tto jednorozmernos psobi dojmom obohranosti viac, ne serily irieho zberu.
 
Jako soust sv bakalsk prce Comics na FAMU vybral a sestavil Noro Driak.
Autor:


Autor lnku: Noro Driak

Detaily o komiksu:

Titul:
Scn: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Peklad: Dana Krejov
nr: Akn, superhrdinov (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum
Souvisejc lnky:


theori
03.09.2018 Jeden skvl tip jak st recenze film, komiks nebo knih
12.06.2014 Yellow Kid: Prvn komiks na svt otiskli v bulvru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se et vdtoi vrtali v komiksech? - 50 %


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

BUM!!!
Totln komiksov bomba!
Cel svt vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!