Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

GLOSY COMICSOV... (2): SLOVO

03.02.2004, autor: Noro Driak

Americk a eurpsky comics maj jeden vek rozdiel. Eurpa kladie v draz na textov strnku. Americk autori stavaj predovetkm na akcii, o v obryse plat o celej americkej kultre novho veku.
   Pestros obrazu a nezastaviten prd gagov - to je vekolepos istokrvne zmorsk. Eurpsky comics v znanej miere vyrast z literrnej tradcie. Serily sa astokrt odvolvaj na histriu i literatru, preto tu slovn narky a pardie padaj na rodn zem (v USA sa im v tomto smere vyrovnaj sn len kreslen filmy o rodine Simpsonovch).
   Cudzie comicsy mono doporui pre uenie sa reiam - vborne zachycuj stav hovorovej rei (typick hlavne v karikatrnych, napr. franczskych). Okrem humoru isto konverzanho pvodu (tj. z vmeny vrokov) sa eurpske comicsy nevyhbaj ani humornm tikom, vlastnm kadej jednej postave. Naprklad lodn kapitn v Tintinovi m neuveriten register pvodnch nadvok, take vyiel aj ich samostatn slovnk. Cudzinci s pre zmenu vystihnut poda svojho pvodu prepsanm przvukom a renckymi chybami - samozrejme inmi u paniela ne u Rusa.
 
   Asi iadny in umeleck druh neumouje slovn hraky v tej miere, ako kreslen serily. Lebo comics sm o sebe je stelesnenou radosou z hry, chliacou npad za npadom: tu ide viac o gagy, tu o slovn humor, tu o oboje sasne. Samozrejme ani on sa neubrnil hromade kli (v iadnej z tchto rovn), napr. v opakovan oumelch obratov pre zahenie strihu, ktormi sa presunieme do inch prostred a asu: A medzitm, O chvu, V tej chvli na druhej strane mesta, atd.
 
   Veavznamnou zlokou s citoslovcia. Comics objavil vznam tohoto slovnho druhu a ich register podstatne rozril, take bvaj preberan aj na medzinrodnej rovni ("Jabadabad!" - pokrik Freda v kreslenom serili Flintstonovci).Vaka citoslovciam zskali comicsy tie mocn zvukov rozmer. Ich zmysel zostva pevne v svislosti k obrzku - a tu vzjomn spojenie textovej a obrazovej zloky dosahuje plnej zomknutosti.
 
Jako soust sv bakalsk prce Comics na FAMU vybral a sestavil Noro Driak.
Autor:


Autor lnku: Noro Driak

Detaily o komiksu:

Titul:
Scn: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Peklad: Dana Krejov
nr: Akn, superhrdinov (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum
Souvisejc lnky:


theori
12.06.2014 Yellow Kid: Prvn komiks na svt otiskli v bulvru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se et vdtoi vrtali v komiksech? - 50 %
09.09.2013 Co tady otravujou ty primitivn ksichty z meme hovadin?


    

fotografie

Jan Holeek

Seznam blogpost, rozhovor
a vech lnk, profil


Dal blogeiHipsci u ztratili hajp!

Jak megakorporace USA ovldaj Marvel a DC Comics?

BUM!!!
Totln komiksov bomba!
Cel svt vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2018
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

Facebook

Google+

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, zhodnotme jej
v minirecenzi a pedstavme v rozhovoru s vmi. Jednotliv strnky komiksu pak budou postupn vychzet kad tden na pokraovn pmo
na hlavn strnce. Kontaktujte ns!