Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

COMICS - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (1) - ÚVOD

24.03.2005, autor: Daniel Kumermann

Comics jsou celkem mladou formou, ať už sdělovacího prostředku nebo umění. Vznikly v době všeobecného trendu vytvářet kulturu, která by byla masově konzumovatelná; tento záměr se jim podařilo úspěšně realisovat. Denně čte comics ve Spojených státech více než 100 milionů čtenářů a například knih s Peanuts bylo do roku 1971 vydáno více než 60 milionů. Je tedy zřejmé, že comics jsou populární, a čísla ukazují, že jejich popularita v současné době na celém světě neustále stoupá.
   Je nutné říci, co comics vlastně jsou. Jsou formou na rozmezí umění a masových sdělovacích prostředků. Z vícero definic použiji tu od Pierra Couperieho: "Comic strip je příběh (ač ne nutně vždy příběh) skládající se z obrázků, kreslených jedním či více umělci (tak můžeme eliminovat film a příběhy ve fotografiích), obrázky jsou statické (na rozdíl od kresleného filmu), je jich několik (na rozdíl od kresleného vtipu), následují po sobě (oproti ilustraci)." Potud definice. Považuji za důležité doplnit ji tím, že to vše, co bylo řečeno nahoře, musí být ještě organicky spojeno s textem, aby se vydělily kreslené vtipy tvořené sérií obrázků. To, co platí o comic stripu, platí v zásadě i o comic book, což je později vzniklá forma comics.
   U nás, bohužel, byly comics takřka bez výjimky odsuzovány a znevažovány i pčes to, že několik také-comics u nás vycházejících ukazuje, že tato forma je schopna zaujmout i nše publikum. A to je nutno zdůraznit, že z hlediska světové úrovně comics jsou u nás vytvářené, až na pár výjimek, po všech stránkách slabé.
 
   Kritikové comics u nás používají dvou metod k odsouzení těchto. Za prvé tak, že uplatňují literárně kritická měřítka na comics. Tento způsob je zcela zjevně pochybený, neboť comics jako samostatný útvar, organicky kombinující text a kresbu, má slovesnou složku pouze jako svou část a ještě oddělitelnou od výtvarné. K jakémukoliv hodnocení je třeba vyjít od měřítek comics vlastních. Tato měřítka, je sice pravda, nebyla až dosud pevněji stanovena, protože proces hodnocení comics je ve světě ještě v počátcích. Avšak každá kritická práce o comics, se kterou jsem se setkal, se snaží reflektovat je tak, jak se samy presentují.
   Druhá cesta k zdiskreditování comics je výběr vzorků. Ale přece tak, jako krváky nejsou reprezentativní pro oblast literatury, i Richie Rich nebo Little Orphan Annie nereprezentují comics jako celou skupinu. Je pravda, že v době studené války mnoho amerických comics stálo na straně reakce. Jenže na téže platformě se v té době pohybovala i literatura, film atd., a přesto je nelze zatratit jako takové. Ba dokonce to byly často comics, které vedly k většímu sociálnímu uvědomění Američanů. Že comics nenesou nutně reakční ideologii, dokazují u nás rozšířené časopisy ze série Pif, které jsou vydávány ve spojení s listem L'Humanité.
   Jedna z námitek proti comics je to, že "polopatickým" podáváním ochuzují fantazii. Je to dáno opět vžitou koncepcí fantazie jako fantazie literární, ale comics rozvíjí úplně novou formu fantazie, které vyjma kresleného filmu není žádná jiná forma schopná.
 
   Tento text je součástí diplomové práce Daniela Kumermanna Comics - úvod do problematiky, FF UK, Praha 1977. Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Daniel Kumermann

Související články:


theoriá
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %
08.06.2012 Komiksové publikum (12) - Závěr


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!