Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

TINTIN A ETNOCENTRISMUS (18) ZVR

21.06.2007, autor: Mig

Tintin je jednm z nejvznamnjch komiks, kter siln ovlivnil jak komiksov francouzsko-belgick prosted, tak i celou komiksovou Evropu. Jeho autor Herg, kter byl pod silnm vlivem svho duchovnho otce opata Norberta Walleze, vytvoil postaviku, kter se stala tak slavnou, e se zalenila do kulturn identity Francie i Belgie.
Tintin nen pouze historie, na kterou je nahleno muzejnmi vitrnami nebo archvy, Tintin je ji pes 75 let znovu a znovu vydvn a pedevm ten. Mimo jin i v esk republice. Hergho tvorba, vrn zachycujc smlen doby, v sob zanechala i nkter aspekty, kter jsou rozebrny a podrobovny spoleensk kritice. Kritice vlastn evropsk historie, jej nedlnou soust byl kolonialismus. Znovu peten Tintina s clem analyzovat zpsoby stereotypnho zobrazovn ernostv, bylo provedeno na konkrtnch mini-pbzch. Z analzy vyplynulo, jak spolen vlastnosti maj zstupci jednotlivch skupin, kte jsou nositel stereotyp. Zajmav by bylo pokraovat dle v hledn mytologie zobrazovn cizho v jednotlivch albech Tintina i jejich verz. Hledat dal pravidelnosti, zmny i autorv vvoj. Pedkldan analza jednoho alba vak tvo logick ucelen pedmt vzkumu, a vm, e tak bude platnou soust velk mozaiky prac o Tintinovi.

Bibliografie
1979. Encyclopdie des bandes dessines. Paris: Albin Michel.
2006. Le petit Larousse illustr 2007. Paris: Larousse.
ASSOULINE, P. 1996. Herg. Paris: Plon.
BARTHEZ, R. 2004. Mytologie. Praha: Dokon.
BLANCHARD, G. 1974. Histoire de la bande dessine. Verviers: Marabout universit.
BOURDIEU, P. 2000 Nadvlda mu. Praha: Karolinum.
ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou prci. Praha: Votobia.
ECO, U. 2006. Skeptikov a titel. Praha: Argo.
FARR, M. 2004,. Tintin le reve et la ralit. Belgique: Moulinsart.
FILIPPINI, H. 1998 Dictionnaire encyclopedique des hros et auteurs de B.D.. Grenoble: Glnat.
FRMION Y.1990 Le guide de la bd francophone. Paris: Syros.
FRESNAULT-DERUELLE, P. 1972. La bande dessine, Paris: Hachette.
GROENSTEEN T. 1996 La bande dessine, ditions. Toulouse: Milan.
GROENSTEEN, T. 2005. Stavba komiksu. Brno:Host.
MAURIN-ABOMO, M. 1993. Tintin au Congo ou La negrerie en clich in Image de l'Afrique et du Congo/Zaire dans les lettres franaises de Belgique et alentour, Bruxelles: Textylesditions.
PEETERS, B. 2004 Le monde d'Herg. France: Casterman.
THWAITES, T. DAVIS, L. MULES, W. 1994. Tools for cultural studies, Melbourne: Macmillan education.
WILMET, M. 2004. Tintin sur noir et blanc, France: Casterman.

Prameny
Dokumentrn film Tintin and I (trailer).
HERG: Tintin au pays des soviets, Casterman, Belgique: 1999 reprint verze z koku 1929.
HERG: Tintin au Congo. Casterman, reprint verze z roku 1946.
HERG: Tintin au Congo. Casterman, Paris: 2000 reprint verze z roku 1930 s cenzurou z roku 1937.
HERG: Tintin in Congo. Casterman, Belgique: 1991.
HERG: Tintin en Amrique. Casterman, reprint verze z roku 1946.
HERG: Tintin en Amrique. Casterman, Paris: 2000 reprint verze z roku 1931.
HERG: Les cigares du pharaon. Casterman, reprint verze z roku 1946.
HERG: Les cigares du pharaon. Casterman, Paris: 2000 reprint verze z roku 1932.
HERG: Le Lotus Bleu . Casterman, reprint verze z roku 1946.
HERG: Le Lotus Bleu. Casterman, Paris: 2000 reprint verze z roku 1934.
HERG: L'oreille casse. Casterman, reprint verze z roku 1946.
HERG: L'oreille casse. Casterman, Paris: 2000 reprint verze z roku 1935.
HERG: L'ile noire. Casterman, reprint verze z roku 1946.
HERG: L'ile noire. Casterman, Paris: 2000 reprint verze z roku 1937.
HERG: Le sceptre d'Ottokar. Casterman, reprint verze z roku 1946.
HERG: Le sceptre d'Ottokar. Casterman, Paris: 2000 reprint verze z roku 1938.
HERG: Le crabe au pinces d'or. Casterman, reprint verze z roku 1946.
HERG: Le crabe au pinces d'or. Casterman, Paris: 2000 reprint verze z roku 1940.
HERG: L'toile mystrieuse. Casterman, reprint z roku 1942.
HERG: Le secret de la Licorn. Casterman, reprint z roku 1943.
HERG: Le Trsor de Rackham le Rouge. Casterman, reprint z roku 1944.
HERG: Les 7 Boules de cristal. Casterman, reprint z roku 1948.
HERG: Le Temple du Soleil. Casterman, reprint z roku 1949.
HERG: Tintin au pays de l'or noir. Casterman, reprint z roku 1950.
HERG: Objectif Lune. Casterman, reprint z roku 1953.
HERG: On a march sur la Lune. Casterman, reprint z roku 1954.
HERG: L'Affaire Tournesol. Casterman, reprint z roku 1956.
HERG: Coke en Stock. Casterman, reprint z roku 1958.
HERG: Tintin au Tibet. Casterman, reprint z roku 1960.
HERG: Les Bijoux de la Castafiore . Casterman, reprint z roku 1963.
HERG: Vol 714 pour Sydney. Casterman, reprint z roku 1968.
HERG: Tintin et les Picaros. Casterman, reprint z roku 1976.
HERG: Tintin et l'alph-art. Casterman, nedokonen (skica) z roku 1986.
HOREAU. Y.: Tintin, Haddock et les bateaux. Moulinsart, Belgique: 1999.
TANAKA, M.: Gon. Calibre, Praha: 1992.
Zvltn svt tvrc komiksu Prvo. 25. 11 . 2006. s. 13.

Text je soust diplomov prce Michala Uhla Tintin v Kongu Etnocentrismus v obrazech, Masarykova Univerzita v Brn, 2007 (redakn upraveno).
Autor:


Autor lnku: Mig

Detaily o srii

Srie: Tintin
Zem vydn: Belgie
  Zem pvodu: Belgie
Souvisejc lnky:


Herg
14.06.2007 TINTIN A ETNOCENTRISMUS (17) DUPOND A DUPONT
07.06.2007 TINTIN A ETNOCENTRISMUS (16) TINTIN VE SVTLE DNEKA
31.05.2007 TINTIN A ETNOCENTRISMUS (15) ANALZA: STYN BODY


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V eskm komiksovm rybnku to smrd, hnije a zapch a komiks.cz se to sna zmnit.

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!