Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

GARFIELD 22 ZVED BRADU (A INTELEKT)

11.02.2008, autor: Dan ern

Recenzenti u z toho byli unaven, tak to dali mn. Jsem njakej Vla z Kotelic a chlapi furt kali v hospod, e dneska je to vude samej komiks a e je to modern a pak v televizi kali, e jako m dl tm vc intelektul te komiksy a jeliko se povauju za intelektula, protoe vedu mstn knihovnu, tak jsem si ek, e bych ten komiks ml zkusit, abych jako byl ten inteligent, a tak jsem se rozjel do msta do Litomic, navtvil tam knihkupectv a hned se ptm po tom komiksu, nae m prodavaka (takov hezk mlad se tykama) odkzala do njakho reglu, kde toho byla fra a j si nemoh vybrat, take jsem se zeptal, co se tak njak nejvc prodv, a ona odpovdla, e prej tenhle Garfield, a tak jsem si ho koupil, valil oi na to, e ten tenkej seit stoj kilo, ale hned mi bylo jasn, e za intelekt se plat.
Garfield 22  Bradami vzhru, oblka.Hned jak jsem se vrtil do hospody, otevu to a koukm ono je to ernobl, ale pak m zase hned napadlo, e vlastn to se te bere jako znak inteligentnho tiva a za takovou ernoblou se leckdy plat vc, ne za barvu, jen aby to mlo imid publikace pro nron. Pochvlil jsem si bystr sudek a zaetl jsem se.

Netuil jsem, e takov intelektuln bomba me bt a takhle vtipn. Pbhy lnho kocoura m fakt vzaly, protoe mi to trochu pipomnalo m, vlastn pokud to vezmu do jdra vci, je to jaksi podobenstv, modern bajka, dalo by se tedy s mrnou nadszkou autora Jima Davise oznait za novodobho La Fontaina i Ezopa. Ale pak mi Frantiek, co sedl vedle a pil ezan a et u toho noviny, kal, e to nen dnej objev, e Garfield je celebrita, e u je to 22. seit, co u ns vyel. Proto to asi dali napsat mn, protoe se u na tom vystdali vichni recenzenti a u nevd co o tom napsat, nebo by se neustle opakovali, e se jedn o kvalitn zbavu z vydavatelstv a nakladatelstv Crew (nael jsem si ve slovnku, jak se to vyslovuje kru:) vydvanou u lta, kter se dobe te. Abych pr nebyl za idiota, a se na to budu pt ptt prodavaky, ale za idiota jsem byl stejn, nebo jsem tam sice sprvn krkal, ale ona tomu nerozumla a kdy jsem j ek, jak se to pe, tak ona, e prej tomu kaj kref, to jen tak na okraj, abyste se nhodou taky nkde nezesmnili jako j.

Garfield 22  Bradami vzhru, ukzka.

Garfield 22  Bradami vzhru, ukzka.

I ten pekladatel Filip kba to dl dobe, ale co si pamatoval mj bratranec, tak prej kdy vydval njakej Semic Slovart kdysi dvno jet seitovho Garfielda (barevnho, take asi nebyl moc pro intelektuly), ve kterm bylo nkolik pln stejnejch strip jako te (to jsem vm zapomnl ct, on v tom seit nen celej dlouhej pbh, ale fra krtkejch komiksovejch frk vtinou o tech oknkch a tm se k stripy a jednak to kal Even Vch a taky jsem si to nael na internetu, protoe jsem ho ped rokem vykemral pro knihovnu u starosty), tak e tenkrt peklad tch strip byl lep a byly tam lep hlody. Teba prej jak Jon k, e mozek je taky jenom sval a dv enickou otzku Garfieldovi: V, jak se udruju v duevn kondici? a Garfield na to: Zved inky hlavou? , tak v tom starm barevnm seitu bylo V jak si ho udruju v kondici? (ten mozek, pozn. red.) a Garfield odpovd Rapl na devo? . Celkov mu zkrtka tehdej peklad piel lep, jene j si myslm, e ten pekladatel to taky nem snadn pekldat takovou fru komiksu, protoe tch strip je kopec a vychz nkdy od roku 1979 a v tomhle seit u jsou kousky z roku 1991 a trochu z roku 1992 a kdy si to lovk spot, to je dejme tomu dvanct let, kadej rok 365 strip, ili ten pn musel peloit asi tak 4380 strip, do eho jsem nepotal pechodn roky, protoe s tou kalkulakou zas tak moc dobe neumm.

Garfield 22  Bradami vzhru, ukzka.

Pak se mi tam hrozn lbily ty citoslovce, jak jsou pkn peloen a hlavn graficky udlan, e to prost vypad, jako by Jim Davis byl ech a kreslil to vechno hlavn pro esky mluvc lidi, co je samozejm hovadina, ale on to ten grafik tak pkn udlal, e kdybych nebyl intelektul, tak bych tomu snad i vil. Aspo na internetu o tom, e Jim Davis to dlal pro echy, teda nic nen. Pak jet tvrdil vrchn, e tenhle 22. seit je o nco lep, ne pedchoz, e je tam vc dobrejch gag a e asi ml ten autor zrovna njak dobrou nladu nebo co, e mu to tak lo.

Garfield 22  Bradami vzhru, ukzka.

No kadopdn m ten komiks mile pekvapil a urit toho pro na kotelickou knihovnu objednm vc, aby nai Kotelian byli vzdlanj a intelektulnj a nebavili se v hospod furt jenom o tom fotbale, co ho pod dvaj na tom t tyi sport, jak to tam te vrchn Macan zaved, e prej je to digitln nebo co.
Autor:


Autor lnku: Dan ern

Detaily o komiksu:

Titul: 22 - Garfield bradami vzhru
Srie: Garfield "Crew"
Scn: Jim Davis
Kresba: Jim Davis
Peklad: Filip kba
nr: Humor (CZ).
Rok vydn: 2007
Poet stran: 64
Formt: A4
Vydavatel: Crew
Zem vydn: esk Republika
Zem pvodu: USA
Souvisejc lnky:


Garfield
18.02.2013 Garfield se proral k ironii a sarkasmu - 90 % - Aktualizovno
17.10.2007 GARFIELD 21 - KILO KE KILU, STRIP KE STRIPU
16.03.2007 GARFIELD 20 - MLUV S PLNOU PUSOU


    

fotografie

J
Vint

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiHipsci u ztratili hajp!

Jak megakorporace USA ovldaj Marvel a DC Comics?

BUM!!!
Totln komiksov bomba!
Cel svt vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

Facebook

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!