Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

Komerce
Prosba pro zadavatele reklamy na PR Beletrie.eu: Pls kontaktujte komiks.cz
Tento text tu nebude nafurt! (Dne 25/1/2022)

BRANO JELINEK: VYTVRANIE KOMIKSU POVAUJEM JEDNOZANE ZA RADOS

25.12.2003, autor: Hibi

Comicsov bohat i v domc tvorb byl podzim koncho roku 2003 krom velkho halali kolem Blho potoku, vydn tvrtho Aargh!u a nenpadnj Chlapsk zleitosti a Situac v pln krse osmdesti stran vstoupil na scnu Oskar Ed. Poin obdivuhodn nejen coby solitr, ale pedevm slibujc start cel autorsk ady nakladatelstv Mot a tak jsem si skrze drty pozval k rozhovoru prvnho esk(oslovensk)ho Motla, Branka Jelinka
. M Oskarovo postien njak skuten zklad? Zaslechnut druh psychick poruchy? Nebo vlastni vzpomnky z dtstv? Nebo snad zkuenosti aktuln?
Raz som si uvedomil, e v mojich prcach sa u niekoko rokov objavuje konkrtna bytos s konkrtnou podobou. Bolo nesmierne fascinujce objavova ju v dodatonom prehan sa medzi nimi. Len niekedy sa presadila, aby sa potom zase na niekoko mesiacov stratila. Zhromadil som si prace, kde sa mihla alebo hoci len jej fragment. Zostavil a poskladal som si jej konkrtnu podobu a dal jej meno. Ke bola na svete Oskarova tvar, zostalo u len preta z nej prbeh. A primne povedan, tam ho dodnes

Mluvc pedmty, pronsledovn policie - je Oskar paranoik? Schizofrenik?
Mono... ;)

. Bavili jsme se o recensentskm nadrovn domc tvorb a konstruktivn kritice Jak se k Tob donesly ohlasy?
Boli aj tak, e Oskar je nuda. A e by tam mohlo byt viac (teda, ehm, aspo nejak) vtipne hlky kombinovan s nejakm tm vagnom krvi.
A samozrejme je pravda, e Oskar ma vemi aleko k dokonalosti. A stotoujem sa hoci s nzorom, e prv as psob i ako odtrhnut od inej rozsiahlejej kniky. V podstate som od zaiatku chcel, aby bol Oskar jedna vek minimlne 250stranova knika (ale maj do toho o asi poveda aj financie, a to je mimo ma).

Kresba psob chladn, skoro nezaujat; ale tomu, kdo si uvdom hloubku a tragedii toho pbhu, pin ten rozpor siln napt - co horho se jet me stt? Co je pod tm technicistnm povrchem skrytho? Je z toho ctit zvltn chvn mezi cynismem a soucitem...
o sa tka kresby, mne sa naprklad pilo, ako si v recenzii napsal: Za a technicky precizn linkou i pravtkovou rafurou je znt spe promylen stylistika a soustedn pelivost, ne chrliv muivost prokletch bsnk, jejich tragickm osudm se Oskarv dl pibliuje. Ja osobne som si to nevyloil ako vitku, hoci to tak mono bolo aj myslene. Mne osobne sa zdalo zaujmav poui tam, kde by mono niekto akal munchovsk expresionistick karikatru, naopak ist a racionlnu kresbu. A skma, ako bude existova v konfrontcii s takmto prbehom. K expresvnemu gestu (i kresbe) mam ovea intenzvnej vzah, ako k nieomu technickmu, ale v tomto prpade mi ilo trochu o nieo in. Nieo ako ist racionlny zitok, nezanesen zplavou rozdrsanho gesta.

.

Aj Ivan Stable, ke bol u ma v Bratislave a ja som mu ukazoval nejak svoje volne prace, sa vemi udoval, ako som mohol zo seba vypu nieo tak prsne geometrick i ist. Prevan as mojich prac s upatlan maby, ktor ke maujem, nebojm sa po nich hoci aj stpa. Ja osobne som si dal na plnom zaiatku tohto projektu podmienku, e to bude klasicky komiks, na ktorom sa chcem poksi naui (a ke nie naui, tak aspo zaa skma) zkladn veci, a a mono omnoho neskr sa pusti do nejakho uletenejieho experimentu.

. A povedlo se?
V kadom prpade je pre ma kreslenie tak dlhho projektu sksenos. Je to plne in rovina, ako riei osem strnok komiksu niekde do asopisu. Mono by bolo uitonejie, keby ilo prvch 250 strnok Eda do uplka, a potom by sa vydal a al projekt Ale na to je u asi teraz neskoro. A tak dfam, e ak si niekto Oskara kpi, nebude ma preklna, e musel byt svedkom mojej vuky. Lebo naprklad ma by nahnevalo, keby som si kpil hudobn album, kde sa spevka len u spieva.

Co ses nauil?
No i som sa nieo nauil, posdi prpadn itate nasledovnch dielov. Ak tam zbad zmenu k lepiemu, tak no, a ak nie, tak asi iba kecm. Osobne ma viac bav prca na dlhom projekte. Ke si na 150-tej strane, tak ti to u tak vek nepripad. Jednoducho ide na aliu stranu a hotovo. Ke ju dokresl, zase na aliu a tak doblba Teraz ma vemi mrz, e sa tomu nemem venova naplno; ak by som na to mal cel de, mohol by som kad rok vypusti 250stranovu kniku. A to tej druhej prci, ktor ma iv, asi nikdy neodpustm. Ale o u, ke som na peniaze

A to byla radost nebo stesk...?
Vytvranie komiksu povaujem jednoznane za rados. Avak v kombincii s ostatnmi povinnosami v prci, ktor ma iv, sa mi z toho stva kvalitn stres. Zisujem, e to asi nebudem vlda aha takto donekonena. Nieo budem musie zmeni, ale ete neviem o No u teraz sa zanam tei na projekt, o prde za Oskarom.

.

... a ten je...? M u njak nmt?
Rozprva o tom je momentlne znane predasn. Prioritu m samozrejme Oskar. Trochu som sa pouil. Dnes viem, e z ruky prpadn al projekt nevypustm skr, ako to nebude cele uzavret a hotov. Mono sa na to bude musie aka tri krt dlhie, ale bude to sprvnejie (ak to samozrejme bude chcie niekto vyda). To znamen: pokia nebudem mat vytvorench tristo strn, ni z toho nezverejnm. A v neposlednom rade uvaujem o zven formtu, na ktor budem kresli strnky. Ale s to len alek plny, pri ktorch relaxujem ke ma Oskar unav. A na Oskarovi ma ak ete mnoho, mnoho, mnoho, mnoho prace.

. Jak je pocit dret v ruce svou vlastn prvn knihu?
Osobne som mal z Oskara, ke som mal prv krt v ruke kniku, vek rados. Ono to predsa len pote. Len dfam, e ho nebudem vidie o pol roka niekde v lacnej knihe za par korn.

Co ty stle ptomn mouchy? Odlehujc hraika nebo jinotajn motiv?
To len tak, aby som sm seba nebral prli vne...
Autor:


Autor lnku: Hibi

Detaily o komiksu:

Titul: Oskar Ed 1
Srie: Oskar Ed
Scn: Branko Jelinek
Kresba: Branko Jelinek
nr: Ostatn (CZ).
Rok vydn: 2003
Poet stran: 72
Formt: 165 x 230
Vydavatel: Mot
Zem vydn: esk Republika
Zem pvodu: Slovensko
Souvisejc lnky:


Generace nula
22.12.2014 Zero: Uboh nula dl ksichty
20.08.2013 Prk: esk supermu ske nacistm do zel - 100 %
03.12.2012 Komiks do galeri nepat, k Dan ern v rozhovoru


    
Jachym


Recenze nebo blogpousty a reakce

Upozornn: Nemm Fejsbuk
(odeel jsem v roce 2020)
ani Inst ani dn jin socky!Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V eskm komiksovm rybnku to smrd, hnije a zapch a komiks.cz se to sna zmnit.

"Legendrn" komiks Vrna (The Crow) je neskuten sraka.

Nakladatelstv Comics Centrum zu! Neskouslo kritickou recenzi

Chcete vce ptel a penz? Nezoufejte, natst existuje rychl een!     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2022
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!